Kötelező lesz nyilvánosan publikálni a közpénzes kutatások eredményeit

Az Európai Bizottság (EB) ma egy nagy ívű projekt alapelemeit vázolta fel, melynek célja, hogy az Európában előállított tudományos információkhoz való hozzáférés javuljon, így a tudományos írásokhoz és adatokhoz való szélesebb körű és gyorsabb hozzájutás megkönnyítse a kutatók és a vállalkozások számára, hogy hasznosítsák a közfinanszírozású kutatások eredményeit. Európában évente 87 milliárd eurót fordítanak kutatás-fejlesztésre, és az innováció elősegítése érdekében létfontosságú a hatékonyság növelése. Az intézkedések kiegészítik az EB-nek az Európai Kutatási Térség (EKT) megteremtéséről szóló, ugyancsak ma elfogadott közleményét.

Első lépésként az EB a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós kutatási és innovációs keretprogram, azaz a „Horizont 2020” általános elvévé teszi. 2014-től kezdődően a „Horizont 2020” finanszírozásában elkészült valamennyi cikket hozzáférhetővé kell tenni:

  • vagy a kiadó által az interneten azonnal (a nyílt hozzáférés „arany útja”) – ez esetben a publikálás kezdeti költségeinek megtérítésére adott esetben az Európai Bizottságtól támogatás igényelhető
  • vagy pedig: a kutatók a cikkeiket nyílt hozzáférésű tárhelyen keresztül is hozzáférhetővé tehetik legkésőbb a publikálást követő 6 hónapon, illetve a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok esetében 12 hónapon belül (a nyílt hozzáférés „zöld útja”)

Az EB azt is ajánlotta a tagállamoknak, hogy kövessenek hasonló megközelítést a saját maguk által finanszírozott hazai kutatási programok eredményei tekintetében is. A cél az, hogy 2016-ra a közfinanszírozású kutatásokból származó cikkek 60%-a nyílt hozzáférésű legyen.

A Bizottság a közfinanszírozású kutatások során összegyűjtött adatokhoz (pl. a kísérletek számszerű eredményeihez) való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatban is kísérletet indít, amelynek keretében megfelelő figyelmet fordít a támogatottak üzleti érdekeivel vagy a titoktartással összefüggésben felmerülő jogos aggályokra is.

Egy 2011-ben lefolytatott nyilvános konzltációkeretében a válaszadók 84%-a úgy vélte, hogy a tudományos írásokhoz való hozzáférés elmarad az optimálistól. A tanulmányok azt mutatják, hogy a naprakész tudományos információkhoz való gyors hozzáférés hiányában a kis- és középvállalkozásoknak két évig tart, hogy megjelenjenek az innovatív termékekkel a piacon. Egy uniós finanszírozású felmérés pedig rámutatott arra, hogy jelenleg a kutatóknak mindössze 25%-a osztja meg a kutatási adatait nyilvánosan.

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke nyilatkozta a bejelentés kapcsán: „Nem megengedhető, hogy az adófizetők kétszer fizessenek tudományos kutatásokért, és biztosítani kell számukra az akadálytalan hozzáférést a nyers adatokhoz. Eljött az ideje, hogy a tudományos kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását magasabb szintre vigyük. A mai gazdaságot az adatok hozzák mozgásba.”

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért és innovációért felelős európai biztos pedig kijelentette: „Többet kell nyújtanunk az adófizetőknek a pénzükért. A tudományos írásokhoz és adatokhoz való nyílt hozzáférés felgyorsítja a tudományos és az üzleti áttörést, lökést ad a tudásalapú gazdaságnak és az európai versenyképességnek.”

A szintén ma bejelentett, szélesebb fogalmat takaró Európai Kutatási Térség megteremtésére irányuló erőfeszítések sorába tartozó intézkedések végrehajtása érdekében az EB a fentieken kívül a következő lépéseket teszi:

  • ösztönzi a kutatási adatokhoz (kísérleti eredmények, megfigyelési tapasztalatok és számítógépek által előállított információk) való nyílt hozzáférést és erre vonatkozóan a „Horizont 2020” keretprogram részeként kísérletet indít a titoktartással, az üzleti érdekekkel és a nagy adatmennyiségekhez kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben jogosan felmerülő aggályok figyelembevételével
  • a tudományos információk (publikációk és adatok) tárolására és megosztására alkalmas, európai és globális szinten interoperábilis elektronikus infrastruktúrákat fejleszt, illetve támogat
  • segítséget nyújt a kutatóknak a nyílt hozzáférés követelményeinek való megfeleléshez, és elősegíti az információ-megosztás kultúrájának elterjedését

Azóta történt

Előzmények