Az EU szétcsap a közös jogkezelők között

Az Európai Bizottság (EB) ma hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, mely az közös jogkezelés problémáit kívánja rendezni egy irányelv keretében. Mivel igen fontos (és meglehetősen bonyolult jogi) kérdésről van szó, az IT café hamarosan visszatér a témára, és szakértők segítségével próbáljuk megvilágítani, hogy mit is tartalmaz ez a javaslat, most csak a kiadott közlemény alapján térünk ki a főbb pontokra.

Jelenleg káosz van

A Bizottság több érvet hoz fel annak indoklására, hogy új szabályozásra van szükség a közös jogkezelés területén (közös jogkezelő: egy olyan szervezet, aki a szerzők helyett, nevükben menedzseli a szerzői jogokkal kapcsolatos teendőket, nálunk az egyik legismertebb az Artisjus). Az EB szerint gondok vannak bizonyos jogkezelőkkel: nem elég átláthatóak, nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan működnek és milyen módon kezelik a beszedett szerzői jogdíjakat. A másik igen súlyos érv az újraszabályozás mellett az, hogy egyre nagyobb számban indulnak online tartalomterjesztő vállalkozások, amelyek gyakran próbálnak ki a hagyományostól eltérő üzleti modelleket. Ám nagyon úgy tűnik, hogy a jogkezelők nincsenek erre felkészülve, és ez sokszor káoszhoz vezet, nincs tisztázva, hogy hogyan és miért lehet számlázni, ennek következtében ad hoc alapon oldják ezt meg. Mivel a digitális gazdaság egyik alapeleme a szerzői jog által védett tartalmak vállalkozások által történő terjesztése, ezért a közös jogkezelői rendszert feltétlenül modernizálni kell, hogy átlátható és ellenőrizhető formában működjenek azok a szervezetek, akik a jogdíjak beszedésével és újraosztásával foglalkoznak.

Egységesen, átláthatóan

A fentiekből következnek az irányelv fő céljai:

  • olyan működtetési szabványokat megalkotni, melyeket minden ilyen szervezetnek alkalmaznia kell
  • a több országra érvényes licencelés esetében meg kell határozni a minimumfeltételeket
  • olyan jogi környezetet kell létrehozni, mely segíti a legális online zenei piac bővülését

Az EB az egységes európai működés mellett azt is várja egy ilyen irányelv alkalmazásától, hogy kedvezőbb és biztosabb helyzetbe kerülnek az alkotók, illetve az online piac fellendülését is el szeretnék érni.

Mindent a jogtulajdonosokért

Habár, ahogy ígértük, később még visszatérünk rá, de kiemelten fontosnak látszik a javaslat két eleme, melyek szintén az előadókat védenék: a jövőben a jogtulajdonos ez EU területén szabadon választhatná meg, hogy melyik közös jogkezelőre bízza a jogait. Az is az egységesítés mellett szólna, hogy az európai jogkezelőknek kötelességük lenne szorosan együttműködniük, és évente tartandó gyűlésükön felül kell vizsgálniuk a tagszervezetek tevékenységét. Az átláthatóság jegyében szigorúan szabályoznák a testületek pénzügyi tevékenységét (könyvelés, elszámolás, bevételek kezelése, adatnyilvánosság stb.)

A másik nagyon fontos változás a több országra szóló licencek szabályozása lesz, mivel ez ma szinte anarchikusan működik, és az egységes szabályok hiánya igen nagy gátja az európai közös piacon belüli hatékony és jövedelmező tartalomkínálatnak.

Azóta történt

Előzmények