Az EU sürgeti a rádiófrekvenciák megosztását és újrafelhasználását

Az Európai Bizottság tegnap hozta nyilvánosságra, miképp kívánják kezelni a mobil és vezeték nélküli adatforgalom ugrásszerű növekedését: az elképzelések szerint ehhez a vezeték nélküli, és ezen belül a széles sávú technológiákat alkalmassá tennék a rádióspektrum megosztására.

A kiadott közlemény szerint a legújabb technológiákkal lehetőség van a rádióspektrum több felhasználó – így például több internetszolgáltató – közötti megosztására és a TV-frekvenciák között rendelkezésre álló spektrum egyéb célokra való felhasználására. A nemzeti szintű spektrumszabályozások gyakran nem tükrözik a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket, és ily módon fennáll annak a kockázata, hogy a kereslet növekedésével a mobil- és széles sávú szolgáltatások felhasználói alacsonyabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak, továbbá ez a távközlési piacba való beruházásoknak is gátat szab.

A Bizottság szerint a spektrummegosztással kapcsolatos összehangolt európai fellépéssel növelhető a mobilhálózatok kapacitása, csökkenhetnek a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatás költségei és olyan új piacok jöhetnek létre, mint az egyes frekvenciasávokhoz kapcsolódó értékesíthető másodlagos jogok piaca.

Mint a levegő

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A rádióspektrum olyan fontos a gazdaság számára, mint az embernek a levegő, hiszen minden magánszemély és cég használja. Ha nincs elegendő spektrum, az lebénítja a mobilhálózatokat és a széles sávú szolgáltatásokat, ez pedig egyszerűen nem történhet meg, éppen ezért az újrafelhasználás és a rádióspektrum egységes piacának létrehozása révén maximalizálnunk kell ennek a rendkívül szűkös erőforrásnak a kihasználhatóságát. A rádióspektrum egységes piacára azért van szükség, hogy Európa ismét piaci vezető szerepre tehessen szert a mobil- és adatszolgáltatások terén, és több kutatási-fejlesztési beruházás valósuljon meg.

Az EU új rádióspektrum-politikai programjának első intézkedéseként a Bizottság a mai napon az alábbi lépésekre szólította fel a szabályozó hatóságokat:

  • felkérte őket, hogy a rádióspektrum-határozat alapján hozott intézkedésekkel kövessék nyomon a harmonizált belső piacon a nem engedélyköteles frekvenciasávok kihasználtságát, illetve adott esetben bővítsék azokat, és ily módon segítsék elő a vezeték nélküli technológiákkal kapcsolatos innovációt
  • arra is felszólította a hatóságokat, hogy törekedjenek olyan, unió-szerte egységes szabályozási elvek érvényesítésére, amelyek az értékes frekvencia-erőforrásokat közösen használó valamennyi – jelenlegi és új – felhasználó számára ösztönzést és jogbiztonságot nyújtanak a használati jogok megosztása területén

Ipari előrejelzések szerint a globális mobil adatforgalom 2015-ig évente 26%-kal fog növekedni. Három év múlva 7 milliárd olyan telefon, táblagép és egyéb mobilkommunikációs eszköz lesz üzemben, amely internetes kapcsolattal rendelkezik.

Azóta történt

Előzmények