2018. május 26., szombat

Gyorskeresés

Útvonal

Hírek » Mérleg rovat

Módosul a titkos információgyűjtésről szóló törvény

  • (f)
  • (p)
Írta: | | Forrás: kormany.hu

A törvénytervezet szerint az ellenőrző és jogorvoslatot kínáló független hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lesz.

A Belügyminisztérium a múlt hét végén adott ki közleményt arról, hogy a titkos információgyűjtésről, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzésről szóló szabályok részben módosulnak (az 1995. évi CXXV. törvény – Nbtv. –, valamint a 2011. évi CXII. törvény – Infotv. – vonatkozó szakaszai).

Az indokokat a közlemény négy pontban foglalja össze, melyek erősen lerövidítve és egyszerűsítve a következők:

  • az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Szabó és Vissy kontra Magyarország ügyben több vonatkozásban is az Európai Emberi Jogi Egyezményébe ütközőnek minősítette az Nbtv. titkos információgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezéseit – legfontosabb kifogásuk az igazságügyi miniszter által engedélyezett titkos információgyűjtés kormánytól független szerv általi ellenőrzésének, valamint a megfigyeltek jogorvoslati lehetőségeinek hiányosságai
  • a II/1063/2015. számú alkotmánybírósági határozat, mely megállapította, hogy az Nbtv. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó felülvizsgálati eljárással kapcsolatos egyes rendelkezései – azáltal, hogy az Nbtv. a bírákra is általánosan alkalmazni rendeli – sérti a bírói függetlenséget és az Alaptörvénybe ütközik, ezért megsemmisítette azokat
  • a jogalkotó szükségesnek látja – több más tagállam mintájára – az EU-n kívüli befektetések, befektetők nemzetbiztonsági ellenőrzését, ha ezek a tevékenységek nemzetbiztonságilag érzékeny ágazatokban történnek
  • a fönti módosításoknak a 2018-ban hatályba lépő közigazgatási perrendtartás szabályaival való összhangjának megteremtése

A módosítások szerint:

  • a megfigyelési miniszteri döntéseket a továbbiakban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – mint a kormánytól független szerv – utólag felülvizsgálja, ha megalapozatlannak találja, akkor leállítja a megfigyelést, és az adatok megsemmisítését rendeli el. Meghatározott személyek (a média szereplői, valamint a hivatásrendi titoktartási kötelezettség alá tartozó egyházi személy) megfigyelése esetén a miniszteri engedélyező döntéshez a NAIH előzetesen beszerzett egyetértése szükséges
  • a törvénytervezet megteremti a bírák nemzetbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat. Egyrészt kimondja, hogy bíró ítélkezési tevékenységére tekintettel csak akkor vonható nemzetbiztonsági ellenőrzés alá, ha törvény meghatározott bírósági eljárási jogosultságát nemzetbiztonsági ellenőrzéshez köti, másrészt egyértelművé teszi azt, hogy nemzetbiztonsági kockázat esetén nem a bírói szolgálati viszonya szűnik meg, hanem csak azon eljárásokban (perekben) való eljárási jogosultsága, amelyeket törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéshez köt
  • a törvénytervezet szerint az EU-n kívüli befektető a törvényben meghatározott tevékenységet folytató magyarországi székhelyű társaságban 25 %-ot meghaladó tulajdonrészt csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előzetes engedélyével szerezhet. Az engedélyezést igénylő tevékenységek: fegyver- és lőszergyártás, az un. kettős felhasználású termék előállítása, lehallgatási eszközök, titkosítási szolgáltatásokhoz használt eszközök előállítása, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása, továbbá villamos energetikai szolgáltatás, gázszolgáltatás, vízszolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás, atomenergiával, nukleáris technológiával (ezek gyártásával, kutatás-fejlesztésével vagy kereskedelmével) foglalkozó vállalkozások, népegészségügyi és járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű termék, illetve készítmény gyártásával (vagy népegészségügyi és járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű szolgáltatás nyújtásával), kutatás-fejlesztésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalkozások, kormányzati vagy országos szintű hatósági nyilvántartások, adatbázisok, informatikai rendszerek, vagy kommunikációs csatornák kialakításával, fejlesztésével vagy működtetésével foglalkozó vállalkozások

Előzmények

Copyright © 2000-2018 PROHARDVER Informatikai Kft.