Szabó Máté: Hozzák nyilvánosságra a kormanyszovivo.hu költségvetését!

Habár Budai Bernadett kormányszóvivő tegnap online fogadóórán (a kormanyszovivo.hu oldalán) reagált egy ellenzéki képviselő sajtótájékoztatójára és az új kormányszóvivő oldal költségeivel kapcsolatos kérdéseire, a rövid nyilatkozat után nem lettünk tájékozottabbak. Mivel ez esetben egy politikai kommunikációs aktusról volt szó, Budai Bernadett a 200 milliós költségvetés védelmében csak a már rég ismert szólamokat hangoztatta: komplett informatikai rendszer, a vidéki újságírók esélyegyenlősége, speciális szolgáltatások, erősödik általa a kormányzat működésének átláthatósága és elszámoltathatósága stb.

Sokkal fontosabb hír ennél, hogy e fogadóórával szinte egy időben Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is közzétette álláspontját. Az ombudsman véleménye szerint a kormanyszovivo.hu portál kialakításával kapcsolatos összes lényeges információ nyilvános, nem titkolható el. Az adatvédelmi törvény ugyanis valamennyi állami szerv számára előírja, hogy a feladatköréhez tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását. Hozzáférhetővé kell tenni különösen a költségvetésre, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erről kötött szerződésekre vonatkozó minden közérdekű adatot.

Ebből következik, hogy nyilvánosak a közpénzekből felállított új internetes oldal létrehozására, működtetésére kötött szerződések, számlák, a győztes pályázatok különféle tartalmi vonatkozásai, beadóiknak személye, illetve szervezeti formája is. A közérdekű adatok kiadására a törvény az állami szerveknek 15 napos határidőt szab.

Az egyedi adatkérésektől függetlenül, ötmillió forint értékhatár felett minden költségvetési szerv köteles a honlapján 60 napon belül közzétenni a szerződések típusát, tárgyát, a szerződő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát. A nyilvánosság alól csak a törvényben meghatározott üzleti titkok, a banktitok, a szerzői jogi védelem alá eső dokumentumok és a törvény alapján védendő személyes adatok jelenthetnek kivételt.

Mivel a kormanyszovivo.hu költségvetése kapcsán már számtalan kérés érkezett a Miniszterelnöki Hivatalhoz (mi, az IT café is kértük a nyilvánosságra hozatalt), ezért érdeklődéssel várjuk, hogy mikor lesznek hozzáférhetőek a végre tényeket is tartalmazó iratok.

Azóta történt

Előzmények