Az internetes áruház sem élhet vissza az ügyfelek adataival

A szolgáltató az ügyfél személyes adatait csak az adott célra, vagyis a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben kezelheti. Az adatokat az érintett hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használhatja fel, még akkor sem, ha azokhoz egyébként jogszerűen hozzáférhet – közölte állásfoglalásában Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Szabó Máté ombudsman állásfoglalását egy konkrét eset alapján fogalmazta meg. A panaszos elmondása szerint ő egy internetes áruházban vásárolt könyvet, melyet futár szállított a megrendelőhöz. A címzett a kézbesítő viselkedését sértőnek érezte, és ezt levélben meg is írta az áruház üzemeltetőjének. Ezek után a futár ismét jelentkezett nála, és személyesen, valamint telefonon is zaklatta a panaszost, aki ekkor az ombudsmanhoz fordult, kifogásolva az internetes áruház és a futárszolgálat adatkezelését.

Az ombudsman bevezetőjében tisztázta, hogy az interneten történő adásvétel szükségszerű eleme bizonyos személyes adatok kezelése. Az eladó a szolgáltatás nyújtásával egyben adatkezelővé is válik, ezért köteles az adatvédelmi törvény szabályai szerint eljárni. Az érintetteket részletesen tájékoztatnia kell az adatkezelés részleteiről, így arról is, hogy az adatokat továbbítja-e, s ha igen, kinek és milyen célból. Ugyanakkor arról is informálnia kell az ügyfelét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit hogyan és hol teheti fel. Ha az adatkezelő a tájékoztatást elmulasztja, vagy nem megfelelően adja meg, azzal az adatkezelés jogszerűsége is kérdésessé válik.

Az adatkezelés lehet akkor is jogellenes, ha a vásárló megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy adatait átadják a futárszolgálatnak, amely az árut szállítja a címzetthez. Az adatkezelő ugyanis felelős az ügyfél személyes adatainak jogszerű felhasználásáért, függetlenül attól, hogy saját tevékenységén belül a futárszolgálat is felel ugyanezért, illetve mindketten felelnek az alkalmazottak tevékenységéért is.

A konkrét esetben ráadásul a kifogásokat tartalmazó levelet valószínűleg az áruház adta ki a futárszolgálatnak, illetve a futárnak. Ehhez a panaszos nem járult hozzá. Az ügy kezeléséhez, illetve a hasonló esetek elkerüléséhez nem szükséges átadni az ügyfél személyes adatait a futárszolgálatnak, különösen pedig a futárnak. Mindezek nyomán a jogellenes adatkezelés megállapítható lehet, de ahhoz meg kellene vizsgálni, hogy valóban az áruház adta-e ki a levelet, vagy a futár maga kereste ki azt valamilyen módon.

Azóta történt

Előzmények