Uniós cselekvési terv a fintech megoldások támogatására

A felelős biztos szerint a blokklánc és más technológiák fordulópontot jelenthetnek a pénzügyi szolgáltatások és más ágazatok tekintetében is.

Az Európai Bizottság (EB) tegnap, március 8-án cselekvési tervet tett közzé, amelyben részletezik azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek a pénzügyi szolgáltatások területén megjelenő technológiaalapú innovációk nyújtotta lehetőségek kiaknázására irányulnak. A kiadott közlemény szerint az intézkedések célja, hogy Európa a pénzügyi technológiák globális központjává váljon, valamint hogy az európai vállalkozások és befektetők a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassák azokat az előnyöket, amelyeket az egységes piac kínál e dinamikusan változó területen. Első jelentős intézkedésként az EB egyúttal új szabályokat terjeszt elő a közösségi finanszírozást („crowdfunding”) biztosító platformok belső piaci növekedésének elősegítésére.

Hirdetés

A közzétett cselekvési terv célja, hogy lehetővé tegye a pénzügyi szféra számára a gyorsan fejlődő új technológiák, például a blokkláncok, a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások alkalmazását. A terv másik törekvése a piacok biztonságának növelése és a piaci hozzáférés megkönnyítése az új szereplők számára. Az EB emellett páneurópai címkét javasol bevezetni a közösségi finanszírozási platformok számára. Ennek segítségével az a platform, amelyet az egyik tagállamban már engedélyeztek, az összes többi tagállamban is működhet majd.

A pénzügyi technológiai cselekvési terv részletei

A cselekvési terv 23 intézkedést tartalmaz. Ezek célja az innovatív üzleti modellek sikerének elősegítése, az új technológiák elterjedésének támogatása, a kiberbiztonság növelése és a pénzügyi rendszer sérthetetlenségének fokozása. Az intézkedések közé tartoznak például a következők:

  • az EB uniós pénzügyi technológiai laboratóriumot hoz létre, ahol az európai és a nemzeti hatóságok semleges, nem üzleti környezetben vitathatják meg a technológiaszolgáltatókkal az egyes új technológiákkal kapcsolatos szabályozási kérdéseket
  • az EB már útjára indította az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot. A fórum még 2018-ban jelentést tesz a kriptovaluták jelentette kihívásokról és lehetőségekről, illetve a megosztott könyvelési technológiára és a blokkláncra vonatkozó átfogó stratégiát dolgoz ki a gazdaság minden ágazatára kiterjedően
  • az EB konzultációt rendez arról, hogyan lehetne a leghatékonyabban előmozdítani a tőzsdén jegyzett európai vállalkozások által kibocsátott információk digitalizálását, egyebek mellett a nemzeti adatbázisok összekapcsolására szolgáló innovatív technológiák segítségével
  • az EB műhelytalálkozókat szervez majd a kiberbiztonsággal kapcsolatos információcsere javítása céljából
  • az EB tervezetet készít, amelyben az európai felügyeleti hatóságok javaslatai alapján vázolja a szabályozási kötöttségek nélküli tesztelés lehetőségeinek bevált gyakorlatait. A szabályozási kötöttségek nélküli tesztelés a hatóságok által létrehozott olyan keret, amelyben a pénzügyi technológiai startupok és egyéb innovatív vállalkozások ellenőrzött környezetben, egy szabályozó hatóság felügyelete alatt, élesben tesztelhetnek egyes innovációkat

A közösségi finanszírozásról szóló rendelet

A közösségi finanszírozás elősegíti a finanszírozáshoz való hozzáférést, különösen az induló innovatív vállalkozások és más kisvállalkozások esetében – fogalmaz az EB közleménye. A vállalkozás online platformon mutatja be projektjét, és kölcsön („személyközi hitelezés”) vagy tőke formájában támogatást kér. A befektetők befektetésük után pénzügyi hozamot könyvelnek el. Jelenleg számos platform számára nehézséget okoz tevékenységének kiterjesztése más uniós tagállamokba. A közösségi finanszírozás uniós piaca ezért a világ más nagy gazdaságaival összehasonlítva kevésbé fejlett, és jelentősen szétaprózott. Az egyik legnagyobb akadályt a közös európai szabályok hiánya jelenti. Ez számottevően megnöveli a megfelelési és működési költségeket, és megakadályozza a közösségi finanszírozási platformokat abban, hogy határon átnyúló jelleggel működjenek.

A javaslat megkönnyíti e platformok számára, hogy az EU egész területén szolgáltatásokat nyújtsanak, és ezáltal elősegíti a forráshiányos vállalkozások hozzáférését a finanszírozás ezen innovatív formájához. Amennyiben a rendeletjavaslatot elfogadja az Európai Parlament és a Tanács, a platformok egységes szabályok alapján uniós címkét kérelmezhetnek. Ez lehetővé teszi majd számukra, hogy az EU egész területén kínálják szolgáltatásaikat. A közösségi finanszírozási platformokon befektetőket az információk közzétételére, az irányításra és a kockázatkezelésre vonatkozó egyértelmű szabályok és koherens felügyeleti intézkedések védik majd.

Azóta történt

Előzmények