Fogyasztóvédelmi intézkedéscsomagot terjesztett be az Európai Bizottság

A legfontosabb egységesítő intézkedés talán az, hogy az ingyenes digitális szolgáltatásokra is kiterjesztik a hagyományosaknál már érvényes fogyasztóvédelmi szabályokat.

Tegnap az Európai Bizottság (EB) kiadta az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című intézkedéscsomagot annak biztosítása érdekében, hogy minden európai fogyasztó teljes körűen élhessen az uniós jog alapján őt megillető jogokkal.

Az indoklásban elmondják, hogy bár az EU fogyasztóvédelmi szabályai között már most is több olyan van, amely világszinten a legszigorúbbak közé tartozik, az elmúlt időszak esetei – pl. a dízelbotrány – rávilágítottak, hogy a gyakorlatban nem könnyű ezeket maradéktalanul érvényesíteni. A fogyasztói érdekekért létrehozott új megállapodás lehetővé teszi, hogy a feltételeknek megfelelő szervezetek a fogyasztók nevében képviseleti kereseteket indítsanak, valamint erőteljesebb szankciókra hatalmazza fel a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságait. Emellett kiterjeszti a fogyasztók védelmét az interneten is, valamint pontosítja az uniós jogot annak egyértelműsítése érdekében, hogy tilos az élelmiszereket a fogyasztókat megtévesztő módon kétféle minőségben forgalmazni.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos kijelentette: „A globalizált világban a nagyvállalatoknak hatalmas lépéselőnyük van a fogyasztókhoz képest, és nekünk ki kell egyenlítenünk az esélyeket. A képviseleti keresetek európai formájának bevezetése a fogyasztóknak biztosít majd méltányosabb feltételeket, nem az ügyvédi irodák bevételének gyarapítását célozza. Az éves árbevételtől függő, szigorúbb bírságok pedig lehetővé teszik végre a fogyasztóvédelmi hatóságok számára, hogy valóban húsbavágó büntetéseket mérjenek ki a csalókra. Nem szabad hagyni, hogy olcsón megússzák a csalást.”

Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” a következőket fedi:

1. A fogyasztók jogainak megerősítése az interneten

  • az átláthatóság fokozása az online piactereken – a fogyasztóknak termékek és szolgáltatások online piactéren történő vásárlásakor egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől vásárolnak-e, hogy tisztában legyenek azzal, fogyasztói jogaik védelmet biztosítanak-e számukra, ha valami gond adódik
  • az online platformok keresési találatainak átláthatóbbá tétele – internetes kereséskor a fogyasztók egyértelmű információt kapnak arról, ha a kereskedő által fizetett keresési találatról van szó. Emellett az online piactereknek arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy milyen fő paraméterek alapján rangsorolják a keresési találatokat.
  • új fogyasztói jogok az „ingyenes” digitális szolgáltatások terén – digitális szolgáltatások vásárlása esetén a fogyasztókat tájékoztatáshoz való jogok illetik meg, és 14 napon belül lemondhatják a szerződést (elállási jog). A fogyasztói érdekekért létrehozott új megállapodás e jogot most azokra az „ingyenes” szolgáltatásokra is kiterjeszti, amelyek esetében a fogyasztók személyes adatokat adnak meg, ám pénzbeli fizetésre nem kerül sor. Ez jellemzően a felhőalapú tárolási szolgáltatásokra, a közösségi médiára vagy az e-mail-fiókokra vonatkozik

2. Eszközök biztosítása a fogyasztók számára jogaik érvényesítéséhez és a kártérítéshez jutáshoz

  • a képviseleti keresetek európai formájának bevezetése – a fogyasztói érdekekért létrejött új megállapodás értelmében lehetőség lesz arra, hogy a jogellenes kereskedelmi gyakorlat által megkárosított fogyasztók csoportja nevében az erre feljogosított szervezetek – mint amilyenek a fogyasztói szervezetek – jogorvoslattal éljenek, például kártérítést, cserét vagy helyreállítást kérve. Egyes tagállamokban a fogyasztók már most is indíthatnak kollektív keresetet a bíróságon, de most ezt a lehetőség az egész EU-ban rendelkezésre fog állni. Egy nagyon fontos megjegyzés: ez a modell erőteljes biztosítékokat foganatosít, és egyértelműen elkülönül az Egyesült Államokra jellemző kollektív keresetektől. A képviseletet nem vállalhatnák ügyvédi irodák, csak olyan szervezetek (például fogyasztói szervezetek), amelyek nonprofit alapon működnek, és megfelelnek a szigorú feltételeknek, egy közigazgatási szerv felügyelete mellett. Ez az új rendszer biztosítani fogja, hogy az európai fogyasztók teljes mértékben élhessenek jogaikkal, és kártalanításhoz juthassanak, ugyanakkor kizárja a visszaélésszerű vagy megalapozatlan perindítás kockázatát – fogalmaznak a javaslatban
  • megfelelőbb védelem a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben – az új megállapodás biztosítani fogja, hogy a fogyasztóknak minden tagállamban joguk legyen egyéni jogorvoslattal élni (pl. pénzügyi kártérítést és a szerződés megszüntetését kérve), ha tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – például az agresszív vagy megtévesztő marketing – áldozataivá válnak, ugyanis ennek szankcionálása jelenleg az EU-ban igen nagy szórást mutat

3. Hatékony szankciók bevezetése az uniós fogyasztóvédelmi jog megsértésével szemben

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel az olyan gyakorlatok szankcionálására, amelyek az EU-ban jelentős számú fogyasztót érintő, tömeges károkozással járó helyzeteket idéznek elő. A bírságok mértéke jelenleg tagállamtól függően igen eltérő lehet, és gyakran túl alacsony ahhoz, hogy valóban elrettentő hatással járjon, különösen olyan vállalkozások esetében, amelyek nagyszabású és határokon átnyúló tevékenységet folytatnak.

A javaslat értelmében a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok összehangolt módon hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetéseket szabhatnának ki. A több uniós tagállam fogyasztóit érintő, kiterjedt jogsértések esetében a lehetséges bírság maximális összege a kereskedő – minden egyes érintett tagállamon belüli – éves árbevételének 4%-át tenné ki. A tagállamoknak jogukban áll ennél magasabb maximális bírságot meghatározni.

4. Fellépés a fogyasztási cikkek kétféle minőségben való forgalmazásával szemben

A lényeg: szankcionálnák azt, hogy gyártók különböző tagállamokban azonos termékként forgalmazzanak olyan árucikkeket, amelyeknek az összetevői vagy jellemzői jelentős mértékben eltérnek.

5. Jobb feltételek a vállalkozások számára

Az új megállapodás felszámolja a vállalkozásokra nehezedő szükségtelen terheket, enyhítve például az elállási jog tekintetében fennálló kötelezettségeket. Például a jövőben a fogyasztók nem küldhetik vissza azokat a termékeket, amelyeket nemcsak kipróbáltak, de használtak is, valamint a kereskedőknek nem kell megtéríteniük a fogyasztóknak a termékek árát azt megelőzően, hogy a visszaküldött áruk ténylegesen megérkeznének.

Az új szabályok emellett nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé abban a tekintetben, hogy milyen módon kommunikálhatnak a kereskedők a fogyasztókkal, engedélyezve az e-mail helyett a webes űrlapokat vagy a chatet abban az esetben, ha a fogyasztók nyomon tudják követni a kereskedőkkel folytatott interakciójukat.

Az EB javaslatait az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell megvitatnia.

Azóta történt

Előzmények