Az uniós biztos ismertette az internetre szabott új adatvédelmi alapelveket


Viviane Reding

Viviane Reding, az EB alelnöke, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos ma beszédet tartott Brüsszelben abból az alkalomból, hogy az unió új, a digitális korszak, az internet legújabb tendenciái által kikényszerített adatvédelmi alapelveinek kidolgozása a következő fázisához érkezett, a projektben résztvevők eljutottak a keretrendszer megalkotásáig.

Reding asszony azzal indította összefoglalóját, hogy az új szabályozás legfontosabb alapköve az, hogy az Európai Unióban mindenkinek joga van megvédenie személyes adatait, és ez az alapvető emberi jog egyre fontosabb az internetes világban, amikor a technológiák a korábbiakhoz képest hihetetlen mértékben kínálnak fel lehetőségeket az információ-megosztásra. A közösségi oldalak és a fotótárak drámai módon változtatták meg az emberek életét, ugyanakkor új kihívásokat is teremtettek: a legaggasztóbb az, hogy a személyes adatok fölötti ellenőrzés lehetősége kicsúszni látszik a felhasználók kezéből.

Ezt az ellenőrzési jogot és lehetőséget azonban mindenképp biztosítani kell az emberek számára, jelentette ki határozottan a biztos, majd kifejtette, hogy négy alapvető pilléren kell nyugodnia a kontrollnak:

  • a „felejtés joga”: ez azt jelenti, hogy a felhasználók számára ne csak lehetőségként legyen adott az adataik törlésének módja, az adatok sorsának ellenőrzése, hanem ez joguk legyen, vagyis teljes mértékben kontrollálják a személyes adatok útját, azok felhasználási módját
  • átláthatóság: az adatok „életútjának” világos követhetősége; ez Reding szerint alapvető érdeke a polgárok mellett a vállalkozásoknak is, mivel ez az üzleti bizalom alapja is. A felhasználóknak világosan tudniuk kell, hogy milyen adataikat milyen célból gyűjtik adott esetben, kiadják-e azokat harmadik félnek, ha igen, akkor milyen feltételekkel. Roppant fontos, hogy amennyiben az adatok feletti ellenőrzés joga sérül, akkor az érintettek tudják, hogy milyen szervezethez, hatósághoz fordulhatnak panaszukkal.
  • a harmadik pillér az „adatvédelem alapértelmezésben”: ez az elmúlt évek negatív tapasztalataira alapozó elvárás azt jelenti, hogy minden adatkezelőnek szolgáltatását alapértelmezésben úgy kell üzemeltetnie, hogy az adatok maximális védelmét biztosítja – és nem fordítva, amikor az ezt kívánó felhasználónak magának kell különféle, gyakran nem egyszerű beállítási procedúrákkal védetté tennie profilját, adatait. Ez abban is segítene, hogy csak azok adatait használhatnák fel a cégek, akik ezt külön engedélyezik – napjainkban ez is gyakran fordítva működik: alapértelmezésben a regisztráció után (el nem olvasva a hosszú és bonyolult felhasználói szerződést) azonnal át is adjuk az adatainkat, ezt a folyamatot magunknak kell letiltanunk, ha nem tetszik.
  • a negyedik alapelv a helyfüggetlen adatvédelem. Ez a globális struktúrából adódó elvárás azt jelenti, hogy az uniós polgárok számára mindenképp jár az adatok feletti kontroll joga, függetlenül attól, hogy a szolgáltató vagy az adattároló géppark a világ mely részén található. Ha egy cég megjelenik az EU piacán, szolgáltatást kínál az EU polgárai számára elérhetően, akkor tevékenysége során be kell tartania az unió adatvédelmi törvényeit. Reding itt nem mondott nevet, de elég egyértelműen utalt a Facebookra, akiknek sokmillió felhasználójuk van Európában, így felfogása szerint meg kell felelniük az európai adatvédelmi előírásoknak.

A biztos utalt még arra, hogy az adattárolás kényes kérdésére is megoldást kell találni. Az állami hatóságoknak, a bűnüldöző szerveknek szükségük van bizonyos mértékig adatbázisokra, csakúgy mint az internetes cégeknek. Ám mindkét esetben úgy kell kialakítani a szabályozást, hogy csak a minimális mértékben, a legszükségesebb esetekben, a legrövidebb ideig tároljanak adatokat a polgárokról, illetve az adatfeldolgozást is szigorú keretek közé kell szorítani.

Viviane Reding beszéde végén még kitért az egyik legfontosabb kérdésre: az elfogadandó új szabályok betartatására. Jelen körülmények között az egyes államok eltérő jogrendszere és csekély kooperációja miatt ez nagyon nehéz, ezen a helyzeten sürgősen és határozott lépésekkel kell javítani.

A biztos asszony azzal zárta ismertetőjét, hogy további előzetes viták után a fenti négy pillérre épített tervezetet a nyáron már szeretné benyújtani részletes javaslat formájában.

Azóta történt

Előzmények