Nem a Facebook az etikátlan, hanem a felhasználó ostoba

Richard Allan, a Facebook adatvédelemért felelős vezetője, mielőtt megérkezett volna Brüsszelbe, hogy az unió vezetésével tárgyaljon a közösségi oldalakat érintő új szabályozási tervezetről, beiktatott Nagy-Britanniában egy megállót, és egy szakmai konferencián (Westminster Media Forum) kifejtette cége álláspontját a „privacy” és a Facebook viszonyáról, valamint arról, hogy az európai tervekről, a szigorúbb adatkezelési elvárásokról mi cége hivatalos álláspontja.

Hirdetés

Allan – nem meglepő módon – a Facebook alapítójának és vezetőjének, Mark Zuckerbergnek álláspontját vallja magáénak. Ahogy erről már sok szó esett az IT café híreiben is, a „legfiatalabban milliárdossá lett amerikai” úgy gondolja, hogy a klasszikus, a digitális kor előtti időszakban született adatvédelmi megfontolások mára érvényüket vesztették, mivel a közösségi oldalak új viselkedési formákat hoztak létre, és az önkéntes adatmegosztás gyakorlata megváltoztatta a felhasználók magatartását is. Ebből következik, hogy a korábbi, – ahogy Zuckerberg véli – kissé paternalista elvek idejétmúltak, a felhasználók adatait nem kell védeni, ha ők nem akarják, ha önkéntesen kínálnak fel információkat a világhálón.

A Facebook adatvédelmi vezetője is így gondolja, és kifejtette, hogy a jelenleg körülbelül 500 millió tagjuk közül csak egy alig mérhető kisebbség aggódik igazán az adatai sorsa miatt (például azért, hogy egy profil törlése vajon „igazi” törlés-e), és miattuk hiba lenne radikális törvényi változtatásokat meghozni, mivel a szélsőséges kívánságok teljesítése rossz törvényekhez vezet („hard cases make bad law”).

Allan szerint a Facebook felhasználóinak többsége nem az adattörlés véglegessége miatt aggódik, hanem azt várja el, hogy a feltöltött információk mindenképp megőrződjenek. Ugyanakkor megengedően hozzátette, hogy cégének persze fel kell készülnie a „különleges” kívánságok teljesítésére is, mint például a végleges törlés megoldása, ha valaki „ifjonti bohóságból” olyan adatokat tölt fel, amelyek később már kellemetlenek lehetnek a számára. De az is lényeges, emelte ki, hogy a Facebook az egyes felhasználók felelőtlenségéért nem vonható felelősségre – mindenki csak olyasmit osszon meg a nyilvánossággal, ami számára nem káros, nem előnytelen.

Azóta történt

Előzmények