Olcsó IP-telefonja lesz az államigazgatásnak

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága határozata alapján 2004 decemberében – a Magyarországon működő legjelentősebb nyolc távközlési szolgáltató meghívásával – zárt, tárgyalásos eljárást indítottak az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) üzemeltetésére és az azon nyújtandó szolgáltatások biztosítására. A tender eredményesen befejeződött, melynek eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásra került – adta hírül közleményében a MEH keretében működő Elektronikuskormányzat-központ a Magyar Telekom Rt. kiválasztása kapcsán.

A Kormány rendelete alapján a központi közigazgatás budapesti és területi szervei kötelesek csatlakozni az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz. A csatlakozási kötelezettség nem érinti az önkormányzati szektort és az állami intézményrendszer más szerveit. Az EKG, mint a kormányzat zártcélú hálózata, biztosítja a központi közigazgatás intézményei számára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénybe foglalt rendelkezések megvalósítását, így többek között az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó – az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozó – személyes információk intézmények közötti továbbítását, valamint az EU-intézményekkel történő kapcsolattartással és a közigazgatási tevékenységgel esetenként együtt járó nem nyilvános dokumentumok forgalmazását. Ezeknek az információknak a védelme különleges biztonsági intézkedéseket igényel, amelyek az EKG-hoz kapcsolódó szolgáltatások esetében is indokolják az alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alkalmazását – olvasható az EKK közleményében.

A nyertes ajánlattevő a jelenlegi költségeknél jóval alacsonyabb áron biztosítja az EKG üzemeltetését, emellett az elkövetkezendő években saját forrásból több milliárd forint fejlesztést valósít meg a hálózat, valamint annak szolgáltatásai kialakítására és korszerűsítésére. Az ajánlat alapján az EKG-hoz csatlakozott intézmények számára ingyenesek a hálózaton nyújtott alapszolgáltatások (internetelérés, elektronikus adattovábbítás, elektronikus levelezés, valamint az internetről érkező támadások és vírusok elleni védelmet biztosító biztonsági eszközök és szolgáltatások).

2006. január 1-től az internetalapú távközlési szolgáltatásra áttéréssel az EKG-n belüli forgalomban ingyenessé válik a hangszolgáltatás, illetve az EKG-ből kilépő belföldi távolsági hívások helyi hívásként kerülnek elszámolásra. A tender eredményeként az elkövetkező években jelentősen csökkennek a kormányzati szektor távközlési kiadásai.

Az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete egy a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben megjelentetett nyílt levélben felhívta a figyelmet arra, hogy a tender megnyerésével a Magyar Telekom nem szerzett automatikus és kizárólagos jogosultságot az EKG-hoz kapcsolódó felhordóhálózat működtetésére, az EKG-n kívüli internet, telefon, valamint egyéb távközlési és rendszerintegrációs szolgáltatások biztosítására a központi közigazgatás budapesti és területi szervei számára.

Azóta történt

Előzmények