Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető

A határozott idejű szerződés lejártát követően a szolgáltatóknak függetleníteniük kell a telefonokat. Kihirdették az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítását.

Áder János aláírta, a Magyar Közlönyben pedig kihirdetésre került az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása, ami a határozott időtartamú előfizetői szerződések maximális idejét korlátozza 12 hónapra. A szerződés megkötését megelőzően a szolgáltatóknak fel kell ajánlani a határozatlan szerződés megkötésének lehetőségét, illetve be kell mutatni annak részletes feltételeit is.

Hirdetés

A kétéves hűség a jövőben csak az előfizető kifejezett kérésére köthető meg, abban az esetben, ha ehhez készülékvásárlás is kapcsolódik. A törvény előírja, hogy a kétéves szerződések a készülék törlesztője nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb az egy évre kötött, azonos szolgáltatási tartalmú szerződéseknél. Olcsóbb tehát továbbra is lehet.

Fontos változás, hogy a hűségidő lejártát követően külön kérés nélkül, ingyenesen függetleníteni kell a készülékeket. A határozott idejű helyébe lépő, határozatlan idejű szerződés nem lehet hátrányosabb a korábbi, határozott időtartamú szerződés feltételeinél.

A televíziószolgáltatással kapcsolatban a törvénymódosítás kimondja, hogy amennyiben a határozott időtartam alatt a szolgáltató egyoldalúan módosítja a kínált csatornák összetételét, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződését, amiért nem büntethető. Ugyanez igaz akkor is, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a csatornák összetétele, vagy a szolgáltatás tartalma.

A szolgáltatóknak a határozott idejű szerződés lejáratát megelőző 90 napban három alkalommal értesíteniük kell a fogyasztót a számlalevélen, vagy annak hiányában postai úton, esetleg elektronikusan írásban. A törvény a kihirdetést követő 120. napon lép hatályba, tehát idén októberben. A törvényalkotók úgy döntöttek, hogy a változásokat a korábbi szerződésekre is alkalmazni kell, amennyiben azok a törvény életbe lépésekor még életben vannak. A televíziószolgáltatásra vonatkozó határozott idejű szerződések esetében az elállás joga (egyoldalú módosítás esetén, például a csatornakínálat változásakor) megilleti a fogyasztót, ha a hűség az életbe lépés után 90 nappal (2018. januárjában), vagy azt követően jár le.

Előzmények