Megalakult a magyar Hacker Párt

2017. január 10-én elindult Magyarország első digitális pártja Hacker Párt néven.

A szervezet sajtóközleménye szerint a párt kizárólag online platformon van jelen (Facebook, weboldal) célja pedig, hogy egy olyan közösséget alakítson ki, akik egyetértenek a párt által közvetített eszmékkel, célokkal. Elsősorban – de nem kizárólag – a fiatal generáció pártja, azonban nyitva áll minden olyan érdeklődő számára, aki azonosulni tud a párttal és valamilyen formában támogatni kívánja azt.

Hirdetés

Küldetés

A küldetésnyilatkozatban leírják, hogy a párt gyökerei nem táplálkoznak olyan idejétmúlt izmusokból, melyek alapján jobb- vagy baloldalinak titulálható: „Hisszük hogy minden ember egyenlő, és részt kíván venni sorsának irányításában. Célunk tehát, hogy fokozatosan bevonjunk minden állampolgárt a társadalmi döntések mechanizmusába. Kiemelten fontosnak tartjuk az oktatás modern megreformálását; a személyiségi és szabadságjogok védelmét; a fiatal generációk fejlesztését és a modern jövőképük kialakítását. Hiszünk a kultúra és tudás szabadságában. Célunk, hogy egy olyan párt lehessünk, aki felelősségteljesen próbál meg azon munkálkodni, hogy egy modern, élhető jövőt alakítson ki. Fontosnak érezzük a természeti és ember alkotta környezet védelmét, ezért támogatjuk a fenntartható energiaforrások és a környezetbarát technológiák mielőbbi elterjedését.

Céljaik:

  • oktatási reform: modern, a XXI. századnak megfelelő, a fiatalokra szabott oktatási tematika kialakítása
  • tehetséggondozás: tehetséges fiatalok gondozása, fejlesztése, tanácsadás, mentorálás
  • környezetvédelem: a környezetvédelem témájának a felkarolása, környezettudatos életmóddal kapcsolatos tervek kidolgozása
  • adatvédelem: személyiségi és szabadságjogokkal, adatvédelemmel kapcsolatos helyzetfelmérés, jövőkép kialakítása
  • tanácsadás: iránymutatás a fiatal generációknak és szüleiknek az őket körülvevő technológiák használatával kapcsolatban
  • kiberképesség: országos szintű kiberképességek fejlesztése

A párthoz való csatlakozáshoz mindössze egy like (kedvelés) szükséges a párt Facebook-oldalára.

Hirdetés

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények