A Pannon és a T-Mobile is bünteti a „túlfogyasztókat”

Cseberből vederbe

Miután néhány hete kiderült, hogy a Vodafone Magyarország megváltoztatta másfél éve elérhető korlátlan mobilinternet-szolgáltatásának használati feltételeit, és november vége óta két lépcsőben lassítja a „túlfogyasztó” előfizetők adatforgalmát (lásd erről korábbi írásunkat), sok csalódott és felháborodott ügyfél mondta fel vagy próbálta meg felmondani hűségszerződéshez kötött előfizetését. Azok közül, akiknek sikerült, többen a riválisokhoz, a korlátlannak hirdetett internetcsomagjaikat ez idő tájt bevezető Pannonhoz és T-Mobile-hoz szerződtek azért, mert úgy tudták, ezek az operátorok nem alkalmaznak hasonló korlátozásokat. Tévedtek.

Cseberből vederbe

A Pannon egy hónappal ezelőtt kezdte meg adatforgalmi korlát nélküli Internet Éjjel-Nappal és Internet Éjszaka-Hétvége csomagjainak értékesítését. A két konstrukció között az a különbség, hogy míg az előbbi folyamatosan, addig az utóbbi csak éjszaka és hétvégén használható külön forgalmi díj megfizetése nélkül. A szolgáltató a csomag használatának feltételei között kikötötte, hogy ha az ügyfél „olyan fájlcserélő, fájlmegosztó, egyéb nagy mennyiségű adat továbbítására szolgáló alkalmazást” használ, amely közvetlenül a felhasználók között bonyolít nagy adatforgalmat, ezt a rendelkezésre álló sávszélesség csökkentésével szankcionálhatja. Ilyen esetben csak az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott garantált sávszélesség – 120 kbit/s le- és 40 kbit/s feltöltési irányban – biztosítását vállalja.*

Csakhogy gyorsan kiderült, hogy e szolgáltatónál sem csak a fájlcserélők számíthatnak lassításra. December elején lapunk fórumán is több olvasó jelezte, hogy bár nem futtat p2p alkalmazásokat, egyik napról a másikra 256 kbit/s-ra, majd ennél is lassabb sebességre, a garantált minimum közelébe csökkent a letöltési sávszélessége. A korlátozásra az ügyfélszolgálat gyakorlatilag minden ügyfélnek más magyarázatot adott: volt, akinek azt mondták, hogy túllépett egy adott adatforgalmi limitet, 20 gigabájtot, volt, akinek azt, hogy veszélyeztette a hálózat működését. Az előfizetők azzal kapcsolatban is ellentmondásos tájékoztatást kaptak, hogy meddig tartja fenn a Pannon a korlátozást.

Néhány nap után kikristályosodott az eleinte e témakörben felkészületlen ügyfélszolgálat álláspontja: az ÁSZF 3.1-es pontjára hivatkoztak, mely szerint „a szolgáltató jogosult korlátozni a szolgáltatáshoz való hozzáférést, ha az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését.” Csakhogy e pontban – vették észre a panaszosok – az is szerepel, hogy a szolgáltató a korlátozást haladéktalanul („a körülményekhez igazodóan, 24 órán belül”) feloldja, ha a korlátozás oka az előfizetőnél megszűnik. Márpedig ez garantáltan így történik, hiszen a töredéksebességre lassított kapcsolattal lehetetlenség veszélyeztetni a hálózat működését. Mégis: a szankcionált előfizetők mindegyikénél több napig, esetenként több hétig fenntartotta a limitet a Pannon.

A magukat becsapva érző ügyfelek közül többen a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) fordultak, mert úgy gondolják, hogy a szolgáltató félretájékoztatta őket a korlátlannak hirdetett mobilinternet-csomagok lényeges jellemzőivel kapcsolatban, és többek között eltitkolta, hogy nem csak fájlcserélő programok miatt lassíthatja a hozzáférést – úgy tudjuk, a hatóság már vizsgálja a panaszokat.

Nincs 5, 10 vagy 20 GB-os limit

Az ügyfelek azonban azóta sem tudják, hogy milyen feltételekhez köti a Pannon a sávszélesség korlátozását, mert erről sem hirdetéseiben, sem a honlapján, sem az ÁSZF-ben nem tájékoztat. Konkrétumokat ezzel kapcsolatban lapunk többszöri kérésére sem volt hajlandó közölni a szolgáltató. Dr. Majorosi Emese sajtó- és információs igazgató megkeresésünkre csak annyit árult el, hogy nem adatforgalmi limithez kötik a korlátozást. „A hűségnyilatkozatban rögzített konkrét esetekben és az ÁSZF-ben megfogalmazott általános esetekben lassítunk. A konkrét eseteken kívül azért nem nevesítünk mást, mert nem feltétlenül mérhető fel előre, hogy milyen eszközökkel valósul meg a hálózatzavarás. Ha megvalósul, az általános szabályok szerint lelassítjuk a hozzáférést, függetlenül az eszköztől” – fogalmazott.

Úgy tudjuk, hogy a Pannon a korlátlan internetcsomagjaiban a p2p-t nem használó ügyfelek esetében a hálózat leterheltségétől függően alkalmazza a korlátozást. Magyarán: azzal is ki lehet érdemelni a lassítást, ha valaki „rossz időben, rossz helyen” – azaz egy leterhelt bázisállomás közelében – tölt le nagyobb adatmennyiséget. Ennek nem feltétlenül kell több gigabájtnak lennie, akár egy-két 100 megabájtnyi adat folyamatos letöltése is elég lehet. Ezt látszik alátámasztani egyik olvasónk esete: ő az új noteszgépét próbálta meg felkészíteni a használatra újonnan előfizetett pannonos mobilnetcsomagjával, és a Windows XP harmadik szervizcsomagjának, egy irodai pakknak, a Javának, a Firefoxnak és egyéb programoknak a letöltésével sikerült elérnie, hogy már az első napon 130 kbit/s-ra lassítsák a letöltési sebességét.

A január 11-én hatályba lépő új ÁSZF-et egyébként a Pannon kiegészítette egy, a korlátozásra vonatkozó passzussal. Ebben konkrétumok nélkül a következő szerepel: „A hálózat védelme érdekében, a szolgáltatás minőségének fenntartása, valamint az Előfizetők hálózathoz való azonos hozzáférésének biztosítása céljából, a Szolgáltató jogosult az adatforgalom lelassítására.” A betoldott bekezdésből az is kiderül, hogy a lassítás a számlázási ciklus lezárultával szűnik meg.

* Egyes mobilszolgáltatók garantált sávszélességként két értéket adnak meg, egy ún. célértéket és egy minimálértéket. Az előbbi biztosítására törekednek az esetek 80-90 százalékában, de vállalni (garantálni) csak a jóval alacsonyabb utóbbi teljesítését tudják. A Pannon esetében ezek az értékek (le-/feltöltési sebesség) 120/40, illetve 8/4 kbit/s, a Vodafone-nál 150/40, illetve 1/1 kbit/s. A T-Mobile csak egyetlen mutatót közöl, ez 120/40 kbit/s.

A T-Mobile is lassít

Úgy tudjuk, hogy a T-Mobile a december eleje óta elérhető, az 5 GB-os vagy annál nagyobb adatforgalmat magában foglaló csomagokhoz rendelhető ún. „korlátlan adatopció” esetében a Pannonéhoz hasonló, nem adatforgalmi limithez kötött korlátozási gyakorlatot használ. A fájlcserélőket a magenta szolgáltató is automatikusan lelassítja a számlázási ciklus végéig, de fenntartja magának a jogot arra, hogy egyéb esetekben is – a hálózat terheltségétől és a forgalmazott adatmennyiségtől függően – korlátozza a sávszélességet az ÁSZF-ben megszabott elvárható minimumra (120 kbit/s le- és 40 kbit/s feltöltés). Egyelőre az alig két hete piacon lévő korlátlan adatopcióval kapcsolatban kevés a felhasználói tapasztalat, de úgy értesültünk, hogy a T-Mobile ritkábban él a sávszélesség-csökkentés lehetőségével, többek között azért, mert a hálózata általában robusztusabb a riválisokénál.

Arra, hogy nem csak a fájlcserélőket korlátozhatja, egy tágan értelmezhető utalás olvasható az opció december 5-én elkészült honlapján. E figyelmeztetés szerint a mobilinternetes technológia korlátos erőforrásokra épül, és a „hálózati erőforrások túlzott igénybevétele ronthatja a hálózat teljesítményét és ezzel a szolgáltatás minőségét. A fentiek figyelembe vételével [sic!] az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózathasználati irányelvekkel összhangban a T-Mobile fenntartja magának a jogot az adatforgalom időszakos vagy állandó lassítására.”

Hivatalos részleteket a lassítás mikéntjéről a T-Mobile sajtóosztályától sem tudtunk meg. „Abban az esetben léphet életbe a korlátozás, ha azt tapasztaljuk, hogy a felhasználók között közvetlenül nagy mennyiségű adatcsere történik. Amennyiben extrém használat miatt leszűkítjük a sávszélességet, továbbra is biztosítjuk az ÁSZF-ben vállalat garantált letöltési sebességet” – válaszolta szűkszavúan kérdéseinkre Hammang Henrik, a T-Mobile kommunikációs menedzsere, hozzátéve, hogy a fent idézett oldalon olvashatunk erről bővebben.

A korlátlan opció bevezetésével egyébként sajátos helyzet alakult ki a T-Mobile mobilinternet-kínálatában, ami miatt főleg a korábban 8, illetve 15 gigás forgalomkorlátos csomagra előfizetőknek fájhat a feje. Ők ugyanis a hűségszerződésük miatt nem válthatnak alacsonyabb szintű csomagra, ezért ha kérik az opciót, jóval drágábban kapják a „korlátlan” internetet, mint azok, akik 5 GB-os csomagjuk mellé rendelik meg a bevezető akció keretében egyébként egy évig havi díj nélkül járó kiegészítést. Míg 5 GB-os előfizetéssel havi 5790 forintba kerül a korlátlan előfizetés, 8 GB-ossal 9590, 15 GB-ossal pedig 14 990 forintot kell fizetni érte. De jó tudni azt is, hogy a fix adatmennyiséget biztosító csomagoknál nem él a lassítás eszközével a szolgáltató, ha viszont korlátlanná „bővíti” azt az előfizető, korlátozni fogják, amint túl sokat tölt le.

Nem létezik korlátlan mobilinternet

A három hazai mobilszolgáltató „korlátlan” mobilinternettel kapcsolatos gyakorlata jól mutatja, hogy ez a hozzáférési technológia ma még nincs bejáratva, a lehetőségeit és a korlátait maguk az operátorok is csak most kezdik megismerni. A probléma az, hogy a tanulópénzt az előfizetők egy részével fizettetik meg.

Ma a mobilhálózatok nem alkalmasak nagy adatforgalom koncentrált továbbítására. Az új technológiák, mint amilyen a 2010-es években várható 3GPP LTE (Long Term Evolution), javítani fognak ezen a helyzeten, de a felhasználókban – legalábbis a nagyobb adatforgalomhoz szokott felhasználókban – addig is tudatosítani kell, hogy a mobilinternet ma még nem teljes értékű alternatívája a vezetékesnek. Azért, mert a szolgáltatók a technológia korlátai miatt szankcionálni fogják a nagy adatforgalmat generáló előfizetőiket – ugyanúgy, ahogy a vezetékes szolgáltatók tették ezt az ezredforduló tájékán.

Kár, hogy az ő példájukból semmit sem tanultak az operátorok, és úgy néz ki, hogy most is csak GVH-határozatok és -bírságok után fognak kialakulni a mobilinternet-szolgáltatás nyújtásának és használatának korrekt feltételei.

Barna József

Azóta történt

Előzmények