Digitális Oktatási Stratégia: elég lesz?

A következő két évre szóló, nem igazán innovatív stratégia inkább a lemaradást hozná be, de az eredményesség minden bizonnyal a megvalósítás minőségétől is függ majd.

Az október 13-i Magyar Közlönyben jelent meg a gyermekvédelmi és az exportfejlesztési után a Digitális Jólét Program harmadik, egyben utolsó stratégiája, a nyáron elfogadott Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (illetve ehhez kapcsolódva a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról szóló utasítások), melyet a kormány 1536/2016. (X. 13.) határozata helyezett hatályba.

A teljes projekt végrehajtását és menedzselését – akárcsak a Program többi részét is – Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos vezényli le.

A kormányhatározat legfontosabb pontjai:

 • év végéig létre kell hozni a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot, amely kidolgozza a tanulókra, a pedagógusokra, az intézményvezetőkre és valamennyi oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia követelmények keretrendszerét és mérési-értékelési eszközeit, illetve a Stratégia keretében megvalósítandó fejlesztéseket beválásvizsgálatokkal megalapozó pilot programokat indít
 • Wi-Fi és internet: 2018. december 31-ig a köznevelés és szakképzés valamennyi intézménye szupergyors internettel, illetve épületen belüli Wi-Fi hálózattal kell rendelkezzen
 • eszközfejlesztés: a kormány a köznevelés és a szakképzés méltányos és hatékony működése, valamint a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében elrendeli a Stratégia által meghatározott digitális eszközállomány biztosítását a köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű tanulókra. A kormány a szükséges költségvetési források biztosításával gondoskodik az intézmények digitális eszközállományának állagmegőrzéséről és karbantartásáról
 • a digitális pedagógia gyakorlati alkalmazásának támogatása érdekében a kormány elrendeli, hogy a köznevelési és szakképzési intézményekben a pedagógusok munkáját IKT pedagógiai asszisztensek támogassák, továbbá minden köznevelési és szakképzési intézményben legyen elérhető rendszergazdai szolgáltatás
 • a kormány elrendeli a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérését, a fejlesztési igényeknek megfelelő tananyagok és oktatási tematikák fejlesztését, a szükséges térítésmentes továbbképzések megszervezését és lebonyolítását, a pedagógus alapképzés ennek megfelelő tartalmú kiegészítését és a kimeneti kompetenciák mérését, továbbá a pedagógusok közötti tudásmegosztás digitális lehetőségeinek megteremtését (határidő: 2018. december 31.)
 • életpálya: a digitális módszertani átállással járó többletfeladatok elismerését a pedagógus életpálya-rendszerben érvényesítik mindazon pedagógusok esetében, akik sikeresen teljesítik a digitális pedagógiai kompetenciafejlesztést célzó térítésmentes pedagógus-továbbképzéseket
 • tartalomfejlesztés: a kormány elrendeli a Nemzeti Köznevelési Portál (Okosportál) továbbfejlesztését valamennyi képzéstípusra vonatkozóan, a közgyűjteményi tartalomtárakkal átjárhatóvá és kereshetővé tételét, valamint a Stratégiában meghatározott pedagógiai célok teljesítéséhez szükséges minőségű és mennyiségű digitális tartalom előállítását
 • tanfolyamok: minden magyar polgárnak lehetősége legyen az alapszintű digitális írástudás elsajátítására térítésmentes képzéseken lakó- vagy tartózkodási helyén, vagy annak legfeljebb 30 kilométeres környezetében
 • oktatás, átképzés: hagyományos képzési formákon túlmutató programokat indítanak, amelyek már rövid távon is csökkentik az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság fejlődését veszélyeztető munkaerőhiányt
 • létrehozzák a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpontot, amely közreműködik a felsőoktatás szabályozási és akkreditációs feltételeinek felülvizsgálatában, és a képzési kínálat megújításában
 • adminisztrációcsökkentés: az oktatási intézmények és a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint a tanulási életút nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a kormány elrendeli az elektronikus oktatás-adminisztrációs szolgáltatások körének kibővítését, a tanulói életút szempontjából meghatározó adatbázisok összekapcsolását, valamint a megszerzett oktatási tanúsítványoknak az Oktatási Anyakönyv Rendszeren keresztül történő közhiteles, elektronikus hozzáférhetővé tételét
 • akadálymentesítés: minden digitális tananyag és szolgáltatás legyen elérhető a fogyatékossággal élő tanulók számára is

Azóta történt

Előzmények