A kormány meghirdette a digitális gazdaság felpörgetésének programját

A legfontosabb célok: megtámogatni az informatikusoktatást, valamint elősegíteni a magyar IT-termékek exportját.

A kormányzat a nyáron jelentette be, hogy a Digitális Jólét Program keretében elkészültek a digitalizáció fejlesztését és kiterjesztését célzó ágazat stratégiák: egy oktatási, egy gyermekvédelmi, illetve exportfejlesztési. Ezeket a kormány elé Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos terjesztette a kormány elé, és a tegnap megjelent Magyar Közlönyben szerepel, hogy kihirdették a Digitális Exportfejlesztési Stratégiát, mely a program honlapjáról már le is tölthető.

Hirdetés

A 1491/2016. (IX. 15.) kormányhatározat pontokba foglalva sorolja fel a stratégia célját és lényeges elemeit:

 • a kormány a digitális ipar területén tapasztalható jelentős munkaerőhiány mérséklése és a munkaerőpiaci szereplők digitális kompetenciáinak javítása érdekében meghirdeti a Digitális Munkaerő Programot, és felkéri az érintett minisztereket a program részleteinek kidolgozására és megvalósítására

DES
[+]

 

DES
[+]

 • mivel a magyar munkaerőpiacon az informatikai szakemberek iránt egyre növekvő igény mutatkozik, és az informatikai ipar jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság versenyképességének javulásához, a kormány az informatikai szakemberképzés nagyságrendjének jelentős bővítéséről fog dönteni az év végéig (három év alatt több mint 20 ezer, kifejezetten a programnak köszönhetően a pályára kerülő szakember megjelenését tervezik)

DES
[+]

DES
[+]

 • a kormány támogatja az informatikai szolgáltatóközpontok (SSC) magyarországi jelenlétének erősítését, és ennek érdekében programokat indít az SSC-k szakemberigényének kielégítését szolgáló képzések, valamint az SSC-k fogadására alkalmas irodaház-kapacitás bővítésére
  • átfogó programokat indítanak a digitális gazdaságban tevékenykedő magyar vállalkozások exportpiacra lépésének és exporttevékenységének ösztönzésére pénzügyi és szakmai támogatások biztosításával
  • a kormány a hazai digitális termékek és szolgáltatások exportjának növelése érdekében létrehozza a Hazai Digitális Megoldások Leltárát (ez azt jelenti, hogy az exportlehetőségek bővítése érdekeében felmérik és elemzik a 2007 és 2015 közötti időszakban mind a támogatott, mind a piaci alapon megvalósult IT-projekteket) és a Nemzetközi IT Problématérképet (ennek „célja, hogy rámutasson a különböző nemzetközi IT problémákra, hiányosságokra és egybevesse azon hazai IT megoldásokkal, melyek megoldást adhatnak a problémákra”)
  • az előző pontban felsorolt módon megszerzett információkra támaszkodva a kormány támogatja a magyar közigazgatásban kifejlesztett nemzetközi színvonalú digitális megoldások exportját és programot indít a hazai állami megoldások exportjának fejlesztésére
  • a kormány a stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében kezdeményezi a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: DETB) létrehozását
  • a stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze, aki részletes intézkedési tervet köteles készíteni

  Azóta történt

  Előzmények