Az EU nekimegy a nagy digitális platformoknak

A javaslat elsősorban a jogellenes tartalmak eltávolítását és a dezinformáció megfékezését célozza.

Az Európai Parlament tegnap strasbourgi plenáris ülésén rendeletjavaslatot fogadott el a digitális platformok szabályozására.

A képviselő-testület hivatalos tájékoztatása szerint az EP a rendeletjavaslat 530 szavazattal 78 ellenszavazattal és 80 tartózkodás mellett elfogadott szövegváltozatát tekinti tárgyalási alapnak a tagállamokat képviselő Tanács francia elnökségével tervezett egyeztetéseken.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendeletjavaslat a köztes szolgáltatók – elsősorban az online platformok, így például a közösségi média és az online piacterek – felelősségi körét és elszámoltathatóságát határozza meg. A szöveg a jogellenesnek minősülő online termékek, szolgáltatások és tartalmak eltávolítására bejelentési és cselekvési kötelezettséget ír elő, és a fogyasztók jogait védő biztosítékokat vezet be. Az ilyen bejelentést követően a tárhelyszolgáltatóknak – a javaslat szövege szerint – „indokolatlan késedelem nélkül kell cselekedniük, figyelembe véve a bejelentett jogellenes tartalom típusát és az intézkedések sürgősségét”.

A káros, de nem feltétlenül jogellenes tartalmak kezelése és a dezinformáció megfékezése érdekében a tervezett rendeletben olyan rendelkezések is helyet kaptak, amelyek kötelező kockázatértékelést, kockázatcsökkentést és független ellenőrzést írnak elő, illetve átláthatóságot várnak el. Ezek olyan információszűrő algoritmusok, amelyek a felhasználók korábbi vásárlásai vagy értékelései alapján határozzák meg a megjelenített tartalmat vagy termékeket – közölték.

Fontos megjegyezni, hogy a fő célpontok a nagy platformok, így egyes kötelezettségek alól a mikro- és kisvállalkozásokat mentesítenék.

Kiemelt változás lenne az is, hogy a célzott reklámozást is szigorúbban szabályoznák: az adatfelhasználás megtagadása nem lehet bonyolultabb, mint az engedélyezése; akkor is meg kell adni a platformhoz való hozzáférés alternatív módját, ha a felhasználó „nem akar az adataival fizetni” a szolgáltatásért (pl. követésmentes hirdetés); megtiltanák a kiskorúak, illetve bizonyos csoportok reklámcélokra való felhasználását; a platformnak létre kell hozni legalább egy olyan ajánlórendszert, mely nem profilalkotáson alapul – illetve biztosítani kell a kártérítési igény beadásának lehetőségét, amennyiben a platform üzemeltetője a felhasználó szerint nem tartotta be az előírásokat.

Előzmények