Hirdetés

Újabb digitalizációs projektet indít a kormány

A cél nemes, ám kissé elkésettnek tűnik a lépés, ráadásul maguk a koncepciók is csak egy év múlva készülnek el – hogy mikor lesznek hatásosak, működőképesek, azt még megbecsülni sem lehet.

A tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg az 1341/2019. (VI. 11.) kormányhatározat a  Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről.

A dokumentum és határozat szerint a kormány elfogadja az innovációért és technológiáért felelős miniszter által bemutatott, „A Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről” című koncepciót megalapozó dokumentumot, „amelynek célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon.”

  • A kormány ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fenti dokumentumot a kormány hivatalos tájékoztatási honlapján tegye közzé.
  • A rendelet szövege hangsúlyozza, hogy a döntés célja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre. Éppen ezért a kormány „elfogadja azt, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében a korábbi fejlesztések eredményeire építve egységes digitális kompetencia keretrendszer létrehozása szükséges, erre figyelemmel felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve dolgozza ki a Digitális Kompetencia Keretrendszer (a továbbiakban: DigKomp) fejlesztés hosszú távú koncepcióját, szervezeti, intézményi, finanszírozási modelljét, valamint vizsgálja meg a digitális kompetenciák értékelési és igazolási rendszer kialakításának lehetőségét, valamint a digitális kompetenciák validálásának és beszámításának eljárásrendjét, és azt terjessze a Kormány elé.” Ennek hivatalos határideje 2020. június 30.
  • Egy másik fázisként szerepel a rendeletben, hogy a kormány „kiemelkedően fontosnak tartja valamennyi, a digitáliskompetencia-fejlesztést célzó képzés összegyűjtését, rendszerezését, minőséghitelesítését és interaktív megoldásokkal támogatott publikációját, e képzések regiszterének kifejlesztését és működésbe állítását, ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen a képzési programok minőséghitelesítését és a képzések minőségbiztosítási rendszerét is magában foglaló DigKomp képzési regiszter koncepciót és a megvalósítását célzó javaslatokat, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére, figyelembe véve a már létező nyilvántartási rendszereket.” A határidő itt is 2020. június 30.
  • Mindezt kiegészíti még egy rendelkezés, mely a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében ösztönzőrendszer kialakítását célozza, ennek létrehozására is egy év áll rendelkezésre.
  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények