A kormány elfogadta Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját

A tegnapi, augusztus elsejei Magyar Közlönyben jelent meg az 1470/2019. (VIII. 1.) kormányhatározat, melyben a kormány a a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról rendelkezik.

A rendelkezés legfontosabb pontjai:

  • a továbbiakban is fenn kell tartani a széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés fórumait, hogy a fő cél, a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztése megtörténjék: ezt szolgálja például a Digitális Agrár Akadémia megteremtése is
  • az agrár-felsőoktatás hatékonyságának és színvonalának növelése érdekében a felelős miniszterek tekintsék át, hogy milyen módon segíthető a mezőgazdaság digitális átalakulása, javaslataikat nyújtsák be október 31-ig a kormánynak
  • a felelős minisztériumoknak 2021. év végéig meg kell oldaniuk, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a mezőgazdasági termelés során hasznosítható meteorológiai adatait és információit a mezőgazdasági termelők számára térítésmentesen hozzáférhetővé tegyék – ugyanez, bár más határidővel, 2020 vége, vonatkozik a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adataira is
  • 2021 végéig létre kell hozni a mezőgazdasági üzemi folyamatokat digitális eszközökkel térben és időben követő, adminisztratív terheket csökkentő, a digitális átállás versenyképességi hatásait vizsgáló rendszert („Okos Tesztüzemi Rendszer”) a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban
  • az agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulása, az ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérése érdekében a kormány támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomon követhetőségét (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), a kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását, és tudásbázis működtetését biztosító Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bázisán – határidő: 2021 vége
  • a kormány támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.) vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést
  • a kormány a mezőgazdasági termelők által használt precíziós technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében egyetért a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat (GNSS) korszerűsítésével és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével
  • Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozása a Szent István Egyetemen, az Irinyi Terv alapján tervezett agrárgépgyártási, kutatási és fejlesztési központ és az Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ bevonásával
  • a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztésére, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrár mintagazdasággá történő fejlesztése
  • Digitális Élelmiszeripari Stratégia kialakítása

Hirdetés

Előzmények