Az előfizetői szerződésekre száll rá az NHH

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) közzétette 2008-as piacfelügyeleti tervét, amely kiemelten kezeli a fogyasztók érdekeinek védelmét. Jövőre a hatóság külön figyelmet szentel az egyedi előfizetői szerződések jogszerűségi vizsgálatának, miután az idei és az elmúlt évi elemzések alapján bebizonyosodott, hogy ezek gyakran jogsértőek, egyéb hiányosságok mellett számos esetben nem tartalmazzák a szolgáltató kötelezettségeit. Szintén kiemelten foglalkoznak majd a hűségszerződéseknek az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) való szabályozásával a telefon-, internet- és műsorterjesztő szolgáltatók esetében. A vizsgálat arra irányul majd, hogy a szolgáltatók az ÁSZF-ben hogyan szabályozzák az előfizetői felmondás lehetőségeit, illetve hogy milyen megoldásokat alkalmaznak a lejáró határozott idejű szerződések meghosszabbítása esetén.

Az NHH jövőre teljes egészében áttekinti a mobiltelefon-szolgáltatók általános szerződési feltételeit, ezen belül pedig vizsgálja az előfizetői jogok érvényesülésére vonatkozó szolgáltatói szabályozást és a hűségszerződések kezelését. A hatóság vizsgálni fogja az internetszolgáltatók szerződéskötést megelőző műszaki felmérési tevékenységét is, különösen az 1 Mbit/s-nál gyorsabb ADSL-csomagok esetében, valamint ellenőrzi a minőségi mutatókat, többek között a garantált le- és feltöltési sebesség meglétét. A szolgáltatásminőségi adatokat – ahogy az idén is – 2008-ban is közzéteszik majd.

Azóta történt

Előzmények