Hirdetés

Megtévesztette a fogyasztókat a Magyar Telekom

Hirdetés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa tegnapi tárgyalásán megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. egy évvel ezelőtti, 2005. október 1-jétől október 23-ig tartó reklámkampánya alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, ezért a távközlési vállalatot 10 millió forintos versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta. A kérdéses reklámok a Net 50 előfizetéses díjcsomagot (és a Domino 50 csomagot), valamint a Netkártyát népszerűsítették.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ennek minősül többek között, ha az áru áráról vagy más lényeges tulajdonságáról, vagy az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről – különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről – megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A GVH joggyakorlata szerint annak megítélésénél, hogy a reklám állításai, illetve tartalma megtévesztésre alkalmasak-e, figyelemmel kell lenni az adott tájékoztatás szövegbeli és képi megjelenítésére, azaz az abban foglalt szövegek és/vagy képek kiemelésére, azok elhelyezésére, az alkalmazott betűnagyságra, vagyis az információk összhatására. Ebből következően a fogyasztót ért összbenyomás abban az esetben is lehet jogsértő, ha az abban írt, vagy más módon megjelenített egy-egy közlés önmagában nem valótlan, ahogy egy-egy önmagában megtévesztésre alkalmas elem is ellensúlyozható a reklám összképe, összhatása révén.

A Magyar Telekom esetében azt találta jogsértőnek a hivatal, hogy a reklámból az apró betűs közlés miatt nem volt megállapítható, hogy a meghirdetett alacsonyabb díj érvényességi ideje – szemben a Net 50 csomag havi 1890 forintos, illetve a Domino 50 csomag havi 1990 forintos díjával – korlátozott. A valójában akciós termékkel kapcsolatos reklám nem azt az üzenetet hordozta, hogy a vállalkozás akciót folytat, illetve nem azt hangsúlyozta, hogy a reklámozott ár csak rövid időszakra érvényes akciós ár, hanem fő üzenetként azt sugallta, hogy a szolgáltatáshoz relatíve olcsón jut hozzá a fogyasztó. A valós információ szerepelt ugyan a szövegben, de az rejtve jelent meg az érdemben észlelhetetlen apró betűs szövegben.

A GVH joggyakorlata szerint az egyes kommunikációs eszközökkel szemben elvárás, hogy abban az esetben, ha azok az általuk népszerűsített áru egyes lényeges tulajdonságaira nézve információt tartalmaznak, ne csak a fogyasztók számára kedvező – jelen esetben időleges – tulajdonságokat emeljék ki, hanem reálisan közöljék a vételi feltételeket, illetve adott esetben azt, hogy a kiemelten reklámozott árutulajdonság nem jellemzi folyamatosan a hirdetett árut, mivel az csak az akció idejére érvényes. Kiemelten közlendő az áru hosszabb távra érvényes fogyasztói ára.

Jogellenesnek minősült az is, hogy az ügyfélszolgálati számon közölt tájékoztató megtévesztésre alkalmas módon informált a felhasználással kapcsolatban. A telefonos ügyfél-tájékoztató azt a megfogalmazást használta, hogy a Net 50 és a Domino Net 50 csomagok 50 MB átlagos felhasználással akár 5-15 órányi folyamatos internetezésre elegendőek. Ez azt jelenti, hogy ezek a csomagok abban az esetben a legelőnyösebbek, ha a fogyasztó e-mailezésre vagy wapozásra másodlagos internet-hozzáférést keres. Az azonban nem derült ki a tájékoztatóból, hogy az átlagos felhasználás mit takar, és a fogyasztó arról már nem kapott tájékoztatást, hogy ha a szolgáltatást egyéb célokra is használni kívánja, akkor költségei jelentősen emelkednek.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények