Hirdetés

Súlyos bírság magyar informatikai cégeknek

Hirdetés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) olyan sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben kartellezés miatti újabb súlyos büntetések kiszabásáról értesíti a közvéleményt.

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Synergon Informatikai Nyrt.-vel, a Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Zrt.-vel, valamint a Hewlett-Packard Magyarország Kft.-vel szemben. A három informatikai vállalkozás ugyanis a Magyar Fejlesztési Bank, a HVB Bank és a Nemzeti Autópálya Zrt. által, különböző informatikai infrastruktúrák telepítésére, fejlesztésére, működtetésére, üzemeltetésére még 2003-ban és 2004-ben kiírt egyes versenytárgyalások, illetve közbeszerzési eljárások során összejátszott egymással.

A határozatban megállapítás nyert, hogy:

1. A Magyar Fejlesztés Bank (MFB) 2003. évi, úgynevezett „support” közbeszerzési pályázatával kapcsolatban a Synergon és a Montana a Synergon győzelme esetére vonatkozó megállapodást kötöttek, amely alkalmas volt a verseny korlátozására.

2. Az MFB 2004. évi „support” és „exchange” projektjeivel összefüggésben a Synergon és a HP megállapodott arról, hogy a HP átengedi a Synergonnak a „support” projektet, cserébe azért, hogy a Synergon elősegíti a HP tendernyerését az „exchange” projekt kapcsán.

3. A HVB Bank „WAN” projektjével kapcsolatosan a HP és a Montana versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmas megállapodást kötöttek.

4. A Nemzeti Autópálya Zrt. 2003. októberében közzétett közbeszerzési eljárása kapcsán a HP és a Montana versenykorlátozó megállapodást kötöttek egymással.


A versenytörvény szerint jogellenes a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A vállalkozások közötti megállapodások és összehangolt magatartások versenyjogi megítélésének kiindulópontja azon követelmény, hogy a vállalkozások piaci döntéseiket önállóan hozzák meg, mellőzve a versenytársaikkal akarategységben tanúsított piaci magatartást. A piaci szereplőknek saját maguknak, önállóan kell kialakítaniuk a piacon általuk alkalmazott üzletpolitikát és magatartást, s ez az elvárás meggátol minden közvetlen vagy közvetett kapcsolatot az egymástól független piaci szereplők között.

A jelen eljárásban megállapított jogsértések tipikusan fővállalkozók közötti alvállalkozói megállapodások formájában valósultak meg. A versenytanács már több ízben kifejtette korábbi határozataiban azt az alapelvet, hogy a versenyeztetési eljárások tisztaságát komoly mértékben veszélyezteti, ha az önálló ajánlatéttelre felkért vagy kiválasztott, rendszerint kisszámú vállalkozások egymás kölcsönös bevonására vonatkozó alvállalkozói megállapodásokat kötnek, különösen ha az adott feladatra egyébként ezen a körön kívüli vállalkozások is alkalmasak lennének. Az ilyen megállapodások lényege, hogy a fővállalkozók kölcsönösen biztosítják egymást arról, hogy akkor is részesedni fognak a megbízásból, ha nem ők lesznek a tender nyertesei. Ezáltal csökken a megrendelés elvesztése miatt elszenvedett veszteség, mérséklődik a piaci kockázat, ezen keresztül pedig a hatékony ár elérésére ösztönző nyomás.

A GVH e jogsértő magatartásért a Synergonnal szemben 38 millió Ft, a HP-vel szemben 52 millió Ft, a Montanával szemben 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A bírság mértékének megállapításakor a GVH az adott tenderek értékét vette alapul, figyelembe véve a jogsértés súlyosságát, piaci hatását és a vállalkozásoknak a jogsértéshez való viszonyulását.

Azóta történt

Előzmények