Hirdetés

Az Európai Bíróság megerősítette a fotósok jogait

A határozat szerint az nem mérvadó, hogy egy fotó szabadon elérhető az interneten, a felhasználásához engedély kell.

A Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union – ECJ) tegnap kiadott jogértelmezési állásfoglalásában kimondta, hogy egy németországi ügyben az adott iskola megsértette egy fotós szerzői jogait, amikor hozzájárulás nélkül tette föl a weboldalra az illető fényképét.

Mint ismert, az ECJ nem végrehajtandó ítéleteket hoz, hanem akkor foglalkoznak egy jogi esettel, ha az az adott tagállamban eljutott a legfelsőbb szintig, ám ott jogértelmezési probléma merül fel, és felkérik őket. Ekkor az ECJ ad ki egy állásfoglalást – melyet nem kötelező ugyan betartani, de kiadása után gyakorlatilag mindig ez alapján döntenek a nemzeti bíróságok.

A szóban forgó pert Dirk Renckhoff német fotós indította, aki azt kifogásolta, hogy egy észak-rajna-vesztfáliai középiskola honlapján az ő képét engedély nélkül helyezték el, és emiatt 400 euró kártérítést követelt. Az adott képet egy diák iskolai prezentációjában használta fel először, majd ezek után került fel az iskola weboldalára. A diák a Córdoba városát ábrázoló képet egy utazásszervezéssel foglalkozó oldalról töltötte le, ahol jogszerűen, a jogdíj megfizetésével, exkluzív módon használták fel.

Ebből ugyan az látszik, hogy az eset egyértelmű, jogszerűtlen felhasználás történt. Ennek ellenére hosszú persorozat lett belőle, mivel a német legfelsőbb bíróságon sem tudták kielégítően értelmezni a vonatkozó irányelv „nyilvánossághoz való közvetítés” (communication to the public) kifejezését. Magyarul azt akarták tisztázni, hogy ha egy tartalom, jelen esetben egy kép, szabadon elérhető egy harmadik fél oldalán, az letölthető-e, és felhasználható-e egy másik weboldalon.

A bíróság most kimondta, hogy ez a „közvetítés” egyszeri akció: a fotós engedélyt adott a publikálásra, ám ha valaki újra akarja publikálni a saját weboldalán, ahhoz újra engedélyt kell kérnie a jog birtokosától. Ugyanakkor a linkelést nem tartják jogszerűtlennek, ez nem sérti a szerzői jogi szabályokat.

Frissítés: időközben megkaptuk a Deloitte szakértőinek állásfoglalását az ügyről, melyet elolvasásra érdemesnek tartunk, és az alábbiakban változtatás nélkül közlünk.

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a szerző engedélyével online hozzáférhetővé tett fotó nem használható fel a szerző újabb engedélye nélkül egy másik honlapon, azonban kiskaput jelenthet ez alól a kattintható hiperlinkek használata.

A döntés apropóját egy szerzői jogvita adta, melyben egy német fotós egy internetes utazási oldal számára engedélyezte fényképének az oldalon való közzétételét. Egy német középiskola tanulója azonban letöltötte a fotót az oldalról és felhasználta iskolai dolgozatához, melyet az iskola honlapján közzé is tettek.

A fotós erről tudomást szerezve keresetet indított a német bíróságok előtt és kérte a fotó többszörözésétől való eltiltást, valamint kártérítés megfizetését arra hivatkozva, hogy ő csak az utazási weboldal üzemeltetőinek adott felhasználási jogot, és így fotójának az iskola honlapján való közzététele sérti szerzői jogait. A fotós az Európai Uniós szerzői jogi irányelvre (Irányelv) hivatkozott, mely szerint a mű szerzőjének főszabály szerint kizárólagos joga van a mű nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve annak megtiltására.

Kérdésként merült fel az Irányelv fenti rendelkezése alapján, hogy egy honlapon a szerző engedélyével – a letöltést megakadályozó intézkedés nélkül – közzétett fotónak egy másik honlapon való online elérhetővé tétele kimeríti-e vajon a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát. Az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy ezt a fajta online elérhetővé tételt „hozzáférhetővé tételnek”, és ennek következtében „közvetítési cselekménynek” kell minősíteni. Ez az online elérhetővé tétel ugyanis lehetőséget nyújt a fotóhoz való hozzáférésre annak a honlapnak - jelen ügyben az iskola honlapja – a látogatói számára is, amelyen azt másodlagosan elérhetővé teszik. A szerzői jogvédelem alatt álló műnek egy másik honlapon való elérhetővé tételét így e mű új közönség számára történő hozzáférhetővé tételének is kell minősíteni.

Az Európai Unió Bírósága a fentiek alapján megállapította, hogy a művek harmadik személyek általi, a szerző előzetes hozzájárulása nélküli minden felhasználását a művekhez fűződő szerzői jogok megsértésének kell tekinteni. Az irányelvnek ugyanis az a célja, hogy a szerzők számára magas szintű oltalmat hozzon létre, amely számukra megfelelő díjazást biztosít műveik felhasználása után, többek között a nyilvánossághoz közvetítés esetén.

„Kibúvót jelenthet a szigorú szabályozás alól azonban az oldalon elhelyezett hiperlinkek használata. Más megítélés alá esik ugyanis az Európai Unió Bírósága szerint az olyan online elérhetővé tétel, amely kattintható link segítségével vezeti át az olvasót arra a honlapra, ahol a védett művet eredetileg közzétették. A hiperlinkek használata az Európai Unió Bírósága szerint hozzájárul az internet megfelelő működéséhez” – tette hozzá dr. Bánczi Lea, a Deloitte Legal ügyvédje.

Azóta történt

Előzmények