Új uniós elképzelések az informatikai biztonság növeléséért

Hirdetés

Az Európai Unió által ma bejelentett „hálózatbiztonsági-csomag” javaslat az Európai Hálózati és Informatikai Biztonsági Ügynökség (ENISA) funkcióinak bővítését, és a szervezet mandátumának újabb ötéves meghosszabbítását kezdeményezi. Az Európai Parlament és az Európai Tanács támogatása esetén a részletes szabályozási munkát 2011 első félévében, Magyarország soros elnökségi időszakában kell elvégezni - olvasható a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ma kiadott közleményében.

Az Infokommunikációs technológiák (IKT) egyre inkább ki vannak téve a technika és a piac fejlődésével kifinomultabbá váló, határokon átnyúló fenyegetéseknek. Mivel az IKT-k globális, egymáson alapuló és egymástól kölcsönösen függő rendszerek, biztonságukat és ellenálló képességüket nem lehet pusztán nemzeti szinten koordinált megoldásokkal biztosítani.

Európai Hálózati és Informatikai Biztonsági Ügynökség (ENISA)

Az IT hálózatok megbízható működéséhez kapcsolódó jelentős gazdasági és társadalmi értékeket és érdekeket felismerve az Európai Unió 2004-ben ötéves időtartamra hozta létre az Európai Hálózati és Informatikai Biztonsági Ügynökséget. A szervezet küldetése, hogy javaslatok és intézkedések kidolgozásával elősegítse a magas szintű hálózati és informatikai biztonság fenntartását az EU országaiban és intézményeiben. Ennek fontos eleme az informatikai biztonsági kultúra kialakítása, terjesztése, erősítése. Feladatai között szerepel az Európai Bizottság, valamint a tagállamok és az európai üzleti szereplők támogatása az informatikai biztonság terén, beleértve a hálózati és informatikai biztonság elleni támadások megelőzésére, események kezelésére teendő intézkedéseket.

A Tanács és a Parlament 2009-ben a szervezet tevékenységének három évre szóló meghosszabbításáról döntött. A közelmúlt hálózatbiztonsághoz kapcsolódó eseményei, mint például az észt és litván kormányzati hálózatokat és nemzeti adatcserélő központokat ért (virtuális) támadások, a nemzetközi gerinchálózatot érintő balesetek, a tajvani földrengés okozta internetes kapacitás-kiesés, vagy a kéretlen elektronikus küldemények (SPAM) aggasztó mértékű elszaporodása indokolttá tették a témában az egységes, uniós szintű fellépést. Ez a körülmény indokolta az ENISA tevékenységét, szervezetét és költségvetését Rendeleti szinten szabályozó új tervezetek elkészültét.

A most közzétett javaslat a szervezet megerősítését, modernizációját és rugalmasabbá tételét tűzte ki célul. Az eredeti, az ENISA-t létrehozó Rendelethez képest nagyobb hangsúlyt fektet többek között a folyamatok optimalizálására, a források növelésére, a fokozott rugalmasságra, alkalmazkodó-képességre és koncentráltságra, továbbá az Ügynökség előnyösebb pozícionálására az Unió stratégiai és szabályozási rendjében. További lényeges változtatás, hogy a szervezet lesz az internetes bűnözés elleni harc éllovasa, amelyben az igazságszolgáltatási és az adatvédelemi hatóságok ezentúl állandó jelleggel képviseltetik magukat. A nagyobb szabadságot és rugalmasabb működést szolgálja az elsősorban az Unió által folyósított önálló költségvetés biztosítása. A 460/2004/EK rendeletet módosító javaslat az ENISA megbízatását öt évvel, 2017-ig terjeszti ki.

A program része továbbá egy irányelv javaslat, amely az új típusú virtuális bűncselekményekkel, mint pl. a nagy volumenű virtuális támadásokkal („botnet”-ek) foglalkozik.

Azóta történt

Előzmények