Mobilszerződés-felmondás: a Vodafone reagál

A Vodafone a GPRS-adatforgalom feltételeinek megváltozása miatti szerződés-felmondást – egyéb feltételek mellett – csak azoktól fogadja el, akik bizonyíthatóan csak netezésre használták készüléküket. Mint arról kedden beszámoltunk, a fogyasztóvédők felszólították a mobiltávközlési vállalatot, hogy a GPRS-szolgáltatás jogellenes korlátozása miatt szerződést bontott ügyfelek számára fizesse vissza a részükre felszámított díjat. A Vodafone az alábbiak közzétételével reagált a felszólításra.

Hirdetés

"A perben született ítélet lényege, hogy a Vodafone Általános Szerződési Feltételei 8.4.1. pontjának 2003. február 10-i módosítása érvénytelen, a Vodafone nem volt jogosult korlátozni a GPRS-alapú internetszolgáltatást az adatforgalom függvényében. Ez a módosítás Vodafone-t arra jogosította volna fel, hogy saját belátása szerint szüneteltesse, korlátozza vagy megszűntesse a GPRS-alapú internetszolgáltatás nyújtását abban az esetben, amennyiben az ügyfél által bonyolított adatforgalom a hálózat rendeltetésszerű működését akadályozza vagy azt veszélyezteti. A Vodafone – figyelemmel a jogvitára – ténylegesen nem korlátozta egyetlen ügyfelének forgalmát sem, azaz az előfizetői szerződésben vállaltak szerint teljesített, így ezzel összefüggésben kártérítésről sem lehet beszélni.

Az előfizetői szerződés megszüntetésére a cég álláspontja szerint csak azon panaszosok vonatkozásában kerülhet sor, akik a sérelmezett ÁSzF-módosítás idején is jelezték felmondási szándékukat. Akik újonnan jelentkeznek felmondási igényükkel, azok vonatkozásában a törvény szerinti felmondási idő eltelt, nem is beszélve az előfizetői jogviszonyból származó követelések elévülésének egyéves határidejéről.

Esetleges felmondást a Vodafone kizárólag attól fogad el, aki a szolgáltatást beszédforgalmora nem vagy csak nagyon csekély mértékben használta, tehát egyértelműen bizonyított, hogy az előfizetői szerződést a korlátlan GPRS internetszolgáltatás ajánlatra tekintettel kötötte.

Elfogadott felmondás esetén a szolgáltató eltekinthet a hűségnyilatkozatból származó fizetési kötelezettségtől, de kizárólag abban az esetben, ha az ügyfél visszaadja a készüléket és az újszerű állapotban van (tehát nem használta azon időponttól, amikor a jogelellenesnek minősített ÁSzF-módosítás alapján megnyílt volna a felmondási jog), továbbá azt ellenőrzött IMEI szerint sem használta az ügyfél.

Az ügyfél "hűségnyilatkozatban" meghatározott fizetési kötelezettsége alapvetően nem az előfizetői jogviszonyból, hanem az áru kedvezményes vételárú adásvételéből ered, amely azonban kétségtelenül összefügg az előfizetői szerződéssel. Tehát ha megszűnik az előfizetői szerződés, akkor egy időben meg kell szüntetni az adásvételi szerződést is. A készüléket vissza kell juttatni a szolgáltatónak, természetesen, olyan állapotban, mint amilyenben a felmondási jog megnyíltakor volt a készülék, ellenkező esetben a készülék használatával jogalap nélkül gazdagodna, Vodafone-t pedig ezzel kár érné. A jogalap nélküli gazdagodást pedig meg kell téríteni."

Azóta történt

Előzmények