Fájni fog: a vártnál is magasabb lesz a vezetékadó

Az MTI tudósítása szerint – a beígérteknek megfelelően – adót kell fizetni a közművezetékek után 2013. január 1-jétől, a teher mértéke 125 forint lesz méterenként. A parlament kedden kivételes sürgős eljárással fogadta el Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter erről szóló javaslatát.

Az adót a víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hő-, a villamosenergia- és a hírközlési vezeték tulajdonosának, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezetéknél az üzemeltetőnek kell megfizetnie. Mentesülnek a közműadó alól a helyi önkormányzatok és az állam is, míg a távközlési szolgáltatók – a vezeték hosszától függő mértékű – adókedvezményt kapnak. Egy módosító javaslat kivonta az adó alól a földgázszállítási és a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító tulajdonában álló vezetékeket is.

Az adót más vagyoni típusú adókhoz hasonlóan évente két egyenlő részletben, március 20-ig és szeptember 20-ig kell megfizetni.

Hirdetés

Több lett

Ám az iparági szereplők számára az igazi hidegzuhany csak ezek után következik: Matolcsy György eredetileg száz forintban határozta volna meg az adó mértékét, a parlament azonban a költségvetési bizottság javaslatára – a tervezett 30 milliárd forint bevétel elérése érdekében – a zárószavazás előtt 125 forintra emelte azt.

A portfolio.hu kommentárja szerint a módosítások eredményeként egyedül a távközlési szektor kapott engedményeket, a hagyományos közműszektor vezetékei után a teljes adóterhelést kapja. A villamosenergia és a nagynyomású földgázrendszer menetessége nem okozott meglepetést, a két gerinchálózat korábban is kimaradt a rendkívüli adók kötelezettsége alól.

A hírközlési vezetékekre vonatkozó előírások fő pontjai:

Az adókötelezettség a közművezetékek tulajdonlását terheli. Közművezeték alatt a fogyasztók vízellátási, szennyvíz-elvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték azon része értendő, amelyet

  • közterületen (a közterület felszíne alatt vagy felett [a légvezeték a korábbi előterjesztésben nem szerepelt – a szerk.]), vagy
  • közterületnek nem minősülő földrészleten (annak felszíne alatt vagy felett) helyeznek el

Az adó éves mértéke az adóalap (azaz a közművezeték nyomvonalhossza) minden megkezdett métere után 125 forint.

Teljes személyes mentességet élvez az adó alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat. 50%-os adókedvezmény illeti meg azon hírközlési vezetékkel rendelkezőket, akinek a tulajdonában összesen (Magyarországon) legfeljebb 100 kilométer nyomvonalhosszú közművezeték áll.

Emellett a jogosultak nyomvonalhosszának függvényében adókedvezményben részesül valamennyi vezetéktulajdonos. A szabályozás szerint minél hosszabb vezetékrendszerrel rendelkezik az adózó, úgy csökken a kedvezmény mértéke.

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények