Elkészültek az új uniós adatvédelmi irányelvek

A korábbi bejelentéseknek megfelelően az Európai Bizottság (EB) ma előterjesztette az 1995-ös uniós adatvédelmi szabályok átfogó reformját, „hogy a magánéleti jogok fokozott védelemben részesüljenek az internet világában, és megerősödjön az európai digitális gazdaság.”

Hirdetés

A reformra az EB, illetve a javaslat előkészítését vezető Viviane Reding, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos, az EB alelnöke szerint egyrészt azért volt szükség, mivel a „műszaki fejlődés és a globalizáció alapjaiban változtatta meg adataink gyűjtésének, elérésének és felhasználásának eljárásait”, másrészt pedig azért, mert a 27 uniós tagállam az 1995-ös szabályokat eltérő módon ültette át, emiatt végrehajtásuk sem egységes.  Az EB reményei szerint „az egységes jogszabálynak köszönhetően megszűnik a jelenlegi széttagoltság és csökkennek a tetemes adminisztratív költségek, ami évente mintegy 2,3 milliárd eurós megtakarítást jelent majd a vállalkozásoknak. A kezdeményezés az interneten keresztül nyújtott szolgáltatásokba vetett fogyasztói bizalom erősítéséhez is hozzájárul, ami a jelenlegi helyzetben igencsak kívánatos ösztönző hatással lesz az európai növekedésre, munkahelyteremtésre és innovációra.”

Viviane Reding a következőképp kommentálta a javaslat elkészültét: „A személyes adatok védelme a valamennyi európait megillető alapjogok közé tartozik, de az uniós polgárok nem mindig érzik úgy, hogy teljes mértékben ellenőrizni tudják személyes adataikat. Javaslataim elősegítik majd az online szolgáltatások iránti bizalom megerősítését, mivel az emberek jobban tisztába lesznek jogaikkal, és fokozottabban tudják ellenőrizni adataikat. A reform ezt úgy valósítja meg, hogy eközben egyszerűsíti a vállalkozásokra háruló feladatokat és csökkenti költségeiket is. A létrejövő erőteljes, világos és egységes uniós szintű jogi keret hozzájárul ahhoz, hogy kibontakozzanak az egységes digitális piacban rejlő lehetőségek, és előmozdítja a gazdasági növekedést, az innovációt és a munkahelyteremtést”.

A biztos által előterjesztett javaslatok az 1995-ös szabályozást modernizálják, és két fő részből állnak: az adatvédelem általános uniós keretét meghatározó rendeletből, valamint a bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy üldözése és ehhez kapcsolódó igazságügyi tevékenységek céljából feldolgozott személyes adatok védelméről szóló irányelvből.

A reformon belül tervezett fő változások:

  • Az adatvédelem egységes szabályrendszere, amely az egész unióban érvényes
  • A rendelet megszünteti azt a jelenlegi – felesleges adminisztrációs terhekhez és a vállalkozások által viselendő évi 130 millió eurós költséghez vezető – kötelezettséget, hogy valamennyi vállalkozásnak minden adatvédelmi tevékenységet be kell jelenteni az adatvédelmi felügyeleti szerveknek, és ehelyett a személyes adatok feldolgozását végzők fokozott felelősségéről és elszámoltathatóságáról rendelkezik
  • A cégeknek és szervezeteknek a lehető leghamarabb – amennyiben kivitelezhető, 24 órán belül – be kell jelenteniük nemzeti felügyeleti hatóságnak a súlyos adatsértések eseteit
  • A szervezeteknek csak egyetlen nemzeti adatvédelmi hatósággal kell kapcsolatot tartaniuk, a székhelyük szerinti uniós országban. Nagyon fontos változás, hogy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulásra vonatkozóan a rendelet egyértelműen kimondja, hogy az nem lehet vélelmezett, hanem az érintetteknek minden egyes esetben kifejezetten meg kell adniuk azt
  • Az egyének könnyebben hozzáférhetnek majd saját adataikhoz, és továbbíthatják személyes adataikat a különböző szolgáltatók között (az adathordozhatóság joga)
  • A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog
  • Az uniós szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az uniós piacon működő, szolgáltatásaikat az uniós polgároknak kínáló vállalkozások a személyes adatok kezelését külföldön végzik
  • Bővül a független nemzeti adatvédelmi hatóságok hatásköre, hogy hatékonyabban érvényesíthessék az uniós szabályokat az adott tagállamban. Bírságokat szabhatnak majd ki az uniós adatvédelmi szabályokat megszegő vállalkozásokra – ezek összege elérheti az egymillió eurót, illetve az adott vállalkozás teljes évi forgalmának 2%-át
  • Új irányelv biztosítja az általános adatvédelmi elvek és szabályok alkalmazását a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre

Az EB javaslatai a továbbiakban az Európai Parlament és az uniós tagállamok (a Miniszterek Tanácsának ülése) elé kerülnek megvitatásra. Elfogadásukat követően két évvel később lépnek hatályba.

Hirdetés

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények