E-kormányzati központot nyitott az IBM és a SZTAKI

Az IBM Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (MTA SZTAKI) együttműködésével megnyílt az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központ (EKMK). A fővárosi bemutatóteremben az állam- és a közigazgatási szervezetek, az önkormányzatok, a szociális és egészségügyi ellátó szervezetek, oktatási és más közszolgálati intézmények vezetői és alkalmazottai közelebbről is megismerkedhetnek a számukra fejlesztett, már bevált megoldásokkal.

„A magyar kormány kifejezte szándékát az e-government megoldások bevezetését, a szolgáltató állam gyakorlatának kialakítását illetően. Ezen a téren számos kezdeményezésnek, programnak és projektnek lehettünk tanúi mostanáig, ezek az erőfeszítések azonban nem jártak minden esetben a kívánt eredménnyel. Úgy ítéltük meg, hogy e törekvésekhez jól illeszkedne egy olyan szakértői központ, amely szállítóktól, technológiáktól független módon mutatja be az e-kormányzati megoldásokat, segítve ezzel a fejlesztések szakmai és módszertani megalapozását” – magyarázta Suhajda Attila, az IBM Magyarország kormányzati programigazgatója, hogy miért indult el a kezdeményezés.

Az IBM a világ több pontján – közöttük Berlinben és Washingtonban is – működtet e-Government Centereket. Ezek a központok az IBM megoldásait mutatják be, amelyeket világszerte számos kormány és önkormányzat használ. A koncepció elsősorban nem a technológiára, hanem arra a szakértelemre, know-how-ra helyezi a hangsúlyt, amelyet az IBM másfél évtizedes tevékenysége során épített ki az e-kormányzati megoldások területén.

Az EKMK létrehozásához Magyarországon az IBM két okból választotta partneréül a SZTAKI-t: az akadémiai intézmény kiváló szakembergárdával rendelkezik, és az e-kormányzati megoldások szempontjából kritikus részterületeken, például az adatbiztonság és a digitális személyazonosítás terén értékes eredményeket felmutató, elmélyült kutatást folytat. Másrészt jól ismeri a kormányzati szférát, amelytől ugyanakkor kellően távol helyezkedik el ahhoz, hogy független és hiteles, tisztán szakmai alapon állást foglaló félként vegyen részt a központ munkájában.

Előtérben az open source

Az EKMK szállító- és technológiafüggetlen koncepciója azt jelenti, hogy az itt bemutatásra kerülő e-kormányzati megoldások nem kizárólag vagy egyáltalán nem IBM-alapúak, viszont minden esetben iparági szabványokra és sok esetben nyílt forráskódra épülnek. A módszertani központban az érdeklődők megismerkedhetnek a példaértékűnek számító hazai e-kormányzati projektek – például az európai uniós kritériumoknak mindenben eleget tevő XIII. kerületi e-önkormányzati rendszer és több vidéki, regionális portálmegoldás bevezetésének – tapasztalataival is.

A tervek szerint a SZTAKI Victor Hugo utcai épületének felső szintjén kialakított EKMK-ban a folyamatos oktatóprogramok mellett az elektronikus kormányzati megoldások különböző területeit mélyebben ismertető, tematikus előadásokra is rendszeresen sor kerül majd, a kormányzati szférán belül az egyes célcsoportokat – például a minisztériumokat, az önkormányzatokat, az ellátórendszereket és az oktatási intézményeket – megszólítva. A bemutatóterem egy élesben működő okmányirodának is otthont ad majd, a gyakorlatban is szemléltetve az e-government megoldások alkalmazását.

Az EKMK működéséhez a SZTAKI oktatókat, az IBM Magyarország pedig szakmai támogatást ad. A tudományos intézet oktatóprogramot dolgozott ki az állam- és a közigazgatásban dolgozók számára az elektronikus kormányzati megoldások használatát és üzemeltetését illetően. A módszertani központ megnyitásakor is egy ilyen témájú képzésnek ad otthont és a jövőben is szerepet kíván vállalni a fejlett technológiai megoldásokat alkalmazni tudó köztisztviselők felkészítésében. A SZTAKI emellett egy olyan követelményrendszer kidolgozását is tervezi, amelynek alapján a jövőben az alkalmazások e-government ready státusát tanúsítaná.

Azóta történt

Előzmények