Kemény közleményt adott ki a DIGI

Az Európai Unióban Magyarországon a legdrágább a mobilinternet – a vállalat szerint a kizárásuk e helyzet fenntartását szolgálja.

A DIGI Csoport tegnap hivatalos nyilatkozatot tett közzé a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH, avagy Hatóság) döntéséről, vagyis az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás eredményéről.

A DIGI Communications NV, utalva az NMHH március 26-án tett bejelentésére, közli, hogy tisztességtelennek tartja, és vitatja az NMHH döntését az 5G frekvenciák árverési eljárásának gyorsított lebonyolításáról, amellyel figyelmen kívül hagyta a DIGI árverési eljárásban való részvételét elutasító 2019. szeptemberi döntéssel szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmét.

Hirdetés

„Nagyon csalódottak vagyunk, hogy a Hatóság úgy döntött, hogy végigviszi ezt a vitatható árverési eljárást. A DIGI Csoport a bíróságon kezdeményezte az eljárás felfüggesztését a bíróság jogerős döntésének meghozataláig, és e kérelemről a mai napig nem született végleges döntés. Álláspontunk szerint a Hatóság jogorvoslati kérelmünket figyelmen kívül hagyó eljárása nem egyeztethető össze azon küldetésével, hogy biztosítsa a hatékony verseny feltételeit a távközlési piacon, amely végső soron a fogyasztók és felhasználók érdekeit szolgálná” – mondta Serghei Bulgac, a DIGI Communications NV vezérigazgatója.

A DIGI Csoport úgy véli – írják –, hogy a verseny korlátozása, és a negyedik mobilszolgáltatónak a frekvenciaspektrumokhoz való hozzáférésének megakadályozása révén a Hatóság drasztikusan rontja a magyar fogyasztók esélyeit arra, hogy versenyképes áron vehessenek igénybe alapvető szolgáltatásokat.

Az Európai Bizottság által az EU-országokban alkalmazott mobilinternet-tarifákról 2019-ben közölt tanulmány szerint Magyarország azon országok közé tartozik, amelyekben a mobil adatszolgáltatáshoz való hozzáférés a legdrágább Európában. A magyar fogyasztók sokkal magasabb díjakat fizetnek, mint a fejlett piacokon, például Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban. Nem túlzás kijelenteni – fogalmaz a közlemény –, hogy ezzel a döntéssel a Hatóság az utóbbi években követett stratégia folytatása mellett döntött, amellyel megakadályozzák az új versenytársak megjelenését a hang- és mobil adatátviteli szolgáltatások piacán. Ennek eredményeképpen az elkövetkező 15 évben sajnos továbbra is a magyar állampolgárok fizethetik majd a legmagasabb árakat Európában az alapvető mobilkommunikációs szolgáltatásokért – jelentik ki a DIGI közleményében.

Azt is megemlítik, hogy a hatékony verseny hiányának és a magas fogyasztói áraknak köszönhetően az elmúlt években Magyarország az utolsó helyre került Európában a mobilinternet-szolgáltatások elterjedtsége tekintetében, és ezen a téren sajnos a jövőben sem várható változás.

Felhívják arra a figyelmet, hogy a fogyasztóknak csak 60%-a fér hozzá mobilinternethez Magyarországon. Ezért a DIGI-nél úgy látják, hogy mivel a lakosság 40%-a nem tudja megfizetni a jelenleg használatban lévő 2G / 3G / 4G frekvenciaspektrumokon nyújtott mobilinternet szolgáltatásokat sem, érthetetlen, hogy miért döntött úgy a Hatóság, hogy kizár egy új szolgáltatót, majd jogorvoslati kérelmének elbírálását sem kivárva, a fogyasztói érdekeket figyelmen kívül hagyva egy gyorsított eljárásban oszt el új frekvenciasávokat a következő 15 évre az 5G spektrumokban.

Tekintettel az Európában jelenleg kialakult helyzetre, amikor az elektronikus hírközlési szolgáltatások a lakosság számos csoportjának létfontosságúvá váltak, és a fogyasztóknak könnyű és megfizethető hozzáférésre van szükségük ezekhez a szolgáltatásokhoz, a Hatóság döntése az eljárás gyorsított lebonyolításáról ellentétes a közérdekkel – írják a közleményben.

Ebben a helyzetben a DIGI úgy döntött, hogy még a korábbiaknál is eltökéltebb abban, hogy folytassa a jogi eljárást, amelyben az aukcióról történt tisztességtelen kizárását vitatja mind a fogyasztók, mind a piacérdekében, hiszen mindenkinek jogos elvárása, hogy megfizethető mobilkommunikációs szolgáltatásokhoz férhessen hozzá.

A fentiek alapján, figyelembe véve a tisztességes, átlátható, a törvény és a fogyasztói érdekek tiszteletben tartása mellett zajló frekvenciaértékesítéshez fűződő közérdeket, a DIGI Csoport ezúton is felkéri a Hatóságot, hogy vonja vissza az árverési eljárás március 26-án bejelentett eredményét, és olyan módon folytassa le az eljárást, amellyel megvalósítja a feladatkörét, mint független piaci szabályozó szerv.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények