Elektronikus számlázás APEH-módra

Az APEH a 9-es "Adó és ellenőrzési értesítőben" jelentette meg tájékoztatóját a számla és az egyszerűsített számla 2004. május 1. napját követően érvényes kötelező tartalmi elemeiről, valamint az elektronikus számla egyes részletkérdéseiről.

A tartalmi változások miatt - mivel szűkült a számlák adattartalma - az elektronikus világra való leképezésnél fokozottan figyelni kell a kialakítandó sémákra. Az értesítő mellékletében megtalálhatók azok a DTD (Document Type Definition) sémák, amelyek elengedhetetlenek az elektronikus számlázási rendszerek kialakításánál.


Forrás: Adó és ellenőrzési értesítő, 2004/9.

 

 

Kisebb ügyeskedések után (konvertáltunk!) a DTD sémából elő lehet állítani az XML formát, bár annál – lévén, hogy a DTD jóval kevesebbre képes – még lehetnek majd félreértelmezések. Az XML-nél – egyebek mellett – pontosabban meg lehet határozni az adattípusokat (a DTD szabvány szerinti #PCDATA általánosítása helyett az XML sémában egyértelműen meg lehet adni, hogy string, decimal, integer, boolean, date, vagy time típusról van-e szó), és használnak már névtereket (xmlns="...") is az egyértelmű azonosíthatóságért.


Forrás: BME IK ITSec Csoport

 

A konvertálás után előállt XML séma alapján már könnyedén lehetett számlákat gyártani. Az értesítőben nem esik szó arról, hogy az elektronikus számla felépítése mennyire igazodik az UBL (OASIS) sémájához, vagy más – az Európai Unió által vizsgált – felépítéshez, de az biztos, hogy leképezés megvalósítható más struktúrákra is.


Forrás: BME IK ITSec Csoport

 

 

 


Számla XML struktúrája - Forrás: Adó és ellenőrzési értesítő, 2004/9.

A fejlesztők már minden olyan jogi- és technológiai háttérinformációval rendelkeznek, hogy rövid időn belül a gyakorlat próbájára is kiállíhatják a vállalatok közötti számlázások új, hatékony rendszereit. 

Szabó Áron (BME IK ITSec Csoport – IHM-együttműködés)

 

Azóta történt

Előzmények