Hirdetés

Szigorodó versenyszabályok, brutális bírságok Európában

Hirdetés

Néhány hete az Európai Bizottság új bírságkiszabási iránymutatást fogadott el az EK versenyszabályait megszegő vállalatok megbüntetésére. Az 1998 óta érvényben lévő eddigi iránymutatáshoz képest növelni kívánják a bírság elrettentő hatását.

Az új iránymutatás szerint a bírság alapja a jogsértés évében realizált éves értékesítésnek akár 30%-a is lehet, s ezt megszorozzák a jogsértő magatartás éveinek számával. Sőt, a bírság egy része – az ún. belépési díj – a jogsértés időtartamától függetlenül kivethető. A bírság a kartelles ügyek esetén mindenképpen tartalmaz egy, az időtartamtól független, az érintett éves értékesítés 15-25%-áig terjedő mértékű elemet, amelyet az előbbiek alapján számított bírsághoz hozzáadnak pusztán az elkövetés miatt – a nem kartell jellegű ügyekben ez mérlegelés alapján kiszabható elem. Ezen kívül az ismételt elkövetést az eddigieknél keményebben büntetik. Az új iránymutatást azoknál a versenyjogi bírságkiszabásoknál fogják alkalmazni, amelyeknél a kifogásközlés az iránymutatásnak a  hivatalos lapban történt kihirdetése után – mostantól számítva két hónap múlva – történik meg.

Kivételes esetekben figyelembe vehetik a vállalkozás bírságfizető képességét bizonyos különleges társadalmi-gazdasági összefüggéseket illetően. A bírság csökkentéséhez tárgyszerű bizonyítékot kell benyújtani, mely szerint a bírság kifizetése helyrehozhatatlan kockázatnak tenné ki a vállalkozás életképességét, a fizetés után eszközei teljesen elértéktelenednének. A nemzeti versenyhatóságok továbbra is saját bírságolási politikát alkalmaznak. Az engedékenységi politikát az iránymutatás nem érinti, az továbbra is érvényben marad.

Előzmények