Mobil kapcsolódások szoftveres segítséggel

Június 2–3. között Visegrádon került megrendezésre a Magyarországi Oracle Felhasználók Konferenciája (HOUG, www.houg.hu). A rendezvényre idén is több mint 400 résztvevő regisztrálta magát a hazai vállalatvezetői és informatikai döntéshozói körből. A konferencia első napján az Oracle többek között bemutatta az Oracle 10g AS Wireless alkalmazásszervert, amely az összes eszköz-, kapcsolat- és alkalmazástípust támogatva korlátlan lehetőséget teremt a mobil megoldások széleskörű és összetett igényeket is kielégítő alkalmazásához.

Hirdetés

A mobil technológiák fejlődésének köszönhetően rendkívüli mértékben nő a mobil eszközök felhasználóinak száma – és ezzel egy időben a különböző üzenettípusokat, platformokat, ipari szabványokat és alkalmazásokat előnyben részesítő készülékek elterjedtsége is. Az adatok azonnali elérése egyre több – vállalaton belüli és kívüli – felhasználói csoport számára válik elkerülhetetlenné, de sok esetben éppen az eltérő eszközök és platformok nehezítik meg az egységes adatbázisra épülő rendszerek kialakítását.

A vezeték nélküli technológia gyakorlatilag egy minden cégnél meglévő rést tölt ki: azokban az időszakokban is hozzáférhetővé válik az internet – annak minden előnyével együtt –, amikor a felhasználó nem az íróasztalánál ülve végzi feladatait. A mobil megoldások hatékonyságáról a valaha készített legátfogóbb kutatást az iGillottResearch piackutató végezte 2002 őszén. Több – a gyakorlatban is működő – esettanulmányt megvizsgálva a következő becsléseket tették arra vonatkozóan, hogy milyen kedvező hatással jár egyes vezeték nélküli megoldások bevezetése:

  • mobil e-mail és PIM: heti 5-6 óra munkaidő-megtakarítás a mobil alkalmazottaknál
  • mobil CRM: 10%-kal csökken a vevőket kiszolgáló központba érkező telefonhívások száma
  • mobil CRM: 90% csökkenés az egy ügyfélre jutó tranzakciós költségben
  • mobil Field Force: 15% átlagos költségcsökkenés hívásonként
  • mobil értékesítés: 15–20% növekedés az értékesítés volumenében
  • Dispatch és routing: 10–15% költségcsökkenés hívásonként.

Míg régebben a különböző mobil eszközök, kapcsolattípusok és alkalmazások kezelése csak több különálló szoftverrel volt megoldható, addig az Oracle AS Wireless most mindezeket egyben nyújtja. Támogatja az összes vezeték nélküli készüléktípust (telefon, PDA, WAP, ASK), üzenettípust (SMS, e-mail, hang, fax, MMS stb.) és alkalmazástípust (vezeték nélküli böngésző, hang, offline, J2ME alkalmazások, kétirányú üzenet (ASK) alkalmazások stb.).

Sok esetben a vállalatoknál már adottak a mobil eszközök, ilyen esetben az Oracle AS Wireless alkalmazásával nem kell a készülékek egységesítésére vagy cseréjére gondolni, hanem csupán a megfelelő alkalmazások elkészítésére kell energiát fordítani. A szoftver mindemellett a költségekre is tekintettel van: a felhasználónak csak azokat az egységeket – például kezdetnek egy egyszerű SMS megoldást – kell megvásárolnia, amelyekre valóban szüksége van, és később igény szerint tetszőlegesen bővítheti rendszerét.

Mindez a fejlesztőknek is szabad kezed ad: amikor egy feladat megoldásához szoftvert írnak, akkor a céloknak legmegfelelőebb eszközöket, szabványokat és technológiákat alkalmazhatják, mivel ezek mindegyikére nyitott a hazánkban most bemutatott megoldás. Az OracleAS Wireless Multi-Channel Server hálózatoktól, protokolloktól, eszközöktől, átjáróktól és más hálózati elemektől független fejlesztéseket tesz lehetővé, mivel mindezeket egyetlen protokollá és nyelvvé egyszerűsíti le, http-re és XML-re. A fejlesztők a hagyományos web technológiák – J2EE, PHP, CGI, Perl, .NET, stb. – alkalmazásával készíthetnek szoftvereket.

A mobil elérés segítségével a vállalati adatbázis egységes adatrendszeréből minden felhasználó a munkájának megfelelő információkhoz juthat hozzá és vihet be, a szükséges adattípusnak megfelelő eszközökkel. Vállalaton belül egyrészt azok az alkalmazottak vehetik hasznát az azonnali adatelérésnek, akik munkájuk típusából eredően nem az íróasztal mellett, hanem külső helyszíneken végzik feladataikat – például gázórát olvasnak le, nap mint nap más körzetekben. Másrészt a cégvezetők hasznosíthatják döntéseikhez az internet, és rajta keresztül tetszőleges adatok elérését, döntési feladataik megkönnyítéséhez. Számukra az információk azonnali elérésén kívül a szintén a döntéseiket segítő vezeték nélküli elemző eszközök is elérhetővé vállnak. A hatékonyság nem csak cégen belül, hanem a vevők és partnerek felé is kiterjeszthető. A percre kész információ-eléréssel számtalan – logisztikai, pénzügyi, üzletviteli, stb. – folyamat leegyszerűsíthető, amely akár közvetlen és azonnal számszerűsíthető anyagi előnyt is eredményezhet – például a teljesítés igazolásáról szóló információn alapuló azonnali utalásnak köszönhetően.

Napjainkban a gépek is egyre intelligensebbé válnak, így a mobil technológiákkal kiegészülve önállóan is kommunikálhatnak egymással, kiküszöbölve a manuális adatbevitelt, és így automatizálva egyes idő- és munkaigényes folyamatokat. Így - az előző alkalmazási példánál maradva - például egy gázóra havonta elküldheti a központba az aktuális óraállást, megtakarítva ezzel az óraleolvasó munkáját.

Előzmények