Új hozzászólás Aktív témák

 • pmonitor

  tag

  A következő kód:
  using System;
  using System.IO;
  using System.Runtime.InteropServices;

  namespace DiskProp
  {
  class Program
  {
  const uint IOCTL_DISK_GET_DRIVE_LAYOUT_EX = 0x70050;

  public enum PARTITION_STYLE : int
  {
  MasterBootRecord = 0,
  GuidPartitionTable = 1,
  Raw = 2
  }

  [Serializable]
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_MBR
  {
  public long Signature;
  }

  [Serializable]
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_GPT
  {
  public Guid DiskId;
  public long StartingUsableOffset;
  public long UsableLength;
  public long MaxPartitionCount;
  }

  [Serializable]
  [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
  public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_UNION
  {
  [FieldOffset(0)]
  public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_MBR Mbr;

  [FieldOffset(0)]
  public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_GPT Gpt;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct PARTITION_INFORMATION_MBR
  {
  public byte PartitionType;
  public bool BootIndicator;
  public bool RecognizedPartition;
  public Int32 HiddenSectors;
  }

  [Flags]
  public enum EFIPartitionAttributes : ulong
  {
  GPT_ATTRIBUTE_PLATFORM_REQUIRED = 0x0000000000000001,
  LegacyBIOSBootable = 0x0000000000000004,
  GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_NO_DRIVE_LETTER = 0x8000000000000000,
  GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x4000000000000000,
  GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_SHADOW_COPY = 0x2000000000000000,
  GPT_BASIC_DATA_ATTRIBUTE_READ_ONLY = 0x1000000000000000
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
  public struct PARTITION_INFORMATION_GPT
  {
  public Guid PartitionType;
  public Guid PartitionId;
  [MarshalAs(UnmanagedType.U8)]
  public EFIPartitionAttributes Attributes;
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 36)]
  public string Name;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
  public struct PARTITION_INFORMATION_UNION
  {
  [FieldOffset(0)]
  public PARTITION_INFORMATION_MBR Mbr;
  [FieldOffset(0)]
  public PARTITION_INFORMATION_GPT Gpt;
  }

  [Serializable]
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct PARTITION_INFORMATION_EX
  {
  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
  public PARTITION_STYLE PartitionStyle;
  public long StartingOffset;
  public long PartitionLength;
  public int PartitionNumber;
  public bool RewritePartition;
  public PARTITION_INFORMATION_UNION DriveLayoutInformaiton;
  }

  [Serializable]
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX
  {
  public PARTITION_STYLE PartitionStyle;
  public int PartitionCount;
  public DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_UNION DriveLayoutInformaiton;
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, ArraySubType = UnmanagedType.Struct, SizeConst = 128)]
  public PARTITION_INFORMATION_EX[] PartitionEntry;
  }

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateFile(
  [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string filename,
  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileAccess access,
  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileShare share,
  IntPtr securityAttributes, // optional SECURITY_ATTRIBUTES struct or IntPtr.Zero
  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileMode creationDisposition,
  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] FileAttributes flagsAndAttributes,
  IntPtr templateFile
  );

  [DllImport("kernel32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
  public static extern bool DeviceIoControl(IntPtr hDevice, uint dwIoControlCode,
  IntPtr lpInBuffer, uint nInBufferSize,
  IntPtr lpOutBuffer, uint nOutBufferSize,
  out uint lpBytesReturned, IntPtr lpOverlapped
  );

  static void Main(string[] args)
  {
  Type ts = typeof(DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX);
  int ss = Marshal.SizeOf(ts);
  }
  }
  }

  Ezt a kivételt dobja:Nem kezelt kivétel: System.ArgumentException: A típus („DiskProp.Program+DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX”) nem adható át végrehajtásra nem felügyelt struktúraként; nem számítható ki értelmezhető méret vagy eltolás.
  a következő helyen: System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(Type t)

  A DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX elég összetett struktúra. Nem tudom, hogy hol lehet a hiba. Van valami 5letetek?

  https://www.bferi.hu/download.php ; https://bferi.hu/egyeb.php

 • Keem1

  addikt

  Srácok, egy webclientes kódrészletet kéne kiegészítenem. Túl sok, bonyolult és fontos kód része, így csak a várt működéshez szükséges kóddal egészíteném ki.

  Ami kéne, egy json stringet kéne az alábbiakkal együtt elküldenem POST-ként. UploadString jó lenne, de az alábbiakat átírni nem akarom. Muszáj ezzel kezdenem valamit, mert már működő kód.

  :R

  GZipStream responseStream = new GZipStream(wc.OpenRead(page_url), CompressionMode.Decompress);
  StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);
  ResponseHtml = reader.ReadToEnd();

  Samsung Galaxy S10 | Nexus 7 (2013) | Dropbox reg: https://db.tt/2QEPVJVS Mindketten +500 MB-ot kapunk. Te is, én is. | Apróim: https://bit.ly/2T2y2IZ

 • pmonitor

  tag

  válasz pmonitor #9542 üzenetére

  A következő módosítással sikerült megoldanom. Ezt:
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
  public struct PARTITION_INFORMATION_GPT
  {
  public Guid PartitionType;
  public Guid PartitionId;
  [MarshalAs(UnmanagedType.U8)]
  public EFIPartitionAttributes Attributes;
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 36)]
  public string Name;
  }

  Így módosítottam:
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public unsafe struct PARTITION_INFORMATION_GPT
  {
  public Guid PartitionType;
  public Guid PartitionId;
  public EFIPartitionAttributes Attributes;
  public fixed byte Data[72];
  }

  Így kell az unsafe kód engedélyezése, de a probléma megoldódott.

  [ Szerkesztve ]

  https://www.bferi.hu/download.php ; https://bferi.hu/egyeb.php

Új hozzászólás Aktív témák