Hirdetés

Keresés

Hozzászólok Aktív témák

 • asdf_

  addikt

  válasz bambano #16 üzenetére

  "hanem mivel bőven tudott már ezer éve, hogy év közepétől fel kell mennie az összes számlának": ezt annyira lehet tudni ezer éve, hogy még most sincs ilyen rendelet. azt sem lehetett tudni ezer éve, hogy a nav változtatni fog a bejelentési szabályokon.

  Gyenge késéssel, de szerintem rosszul tudod:
  2019. nov. 12-en a parlament elfogadta a t/8015 sz. törvényjavaslatot, amely az áfa törvényt módosítja

  Régi:
  10. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez *
  Összesítő jelentés

  1. Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

  Új:
  Az Áfa tv. 10. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  „1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.

  169.§

  Régi szöveg:
  dc) * adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

  új szöveg:
  „dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;”

Hozzászólok Aktív témák