Hirdetés

Keresés

Hozzászólok Aktív témák

 • Tomi_78

  tag

  Sziasztok!
  Azt szeretném megtudni, hogy Delphi 7-tel lehetséges-e XML, CSV és XLSX állományok olvasása? Ha igen, ezek kezelésének bemutatására tudnátok ajánlani honlapokat? Amiket eddig kiböngésztem az internetről, nem igazán szájbarágósak és kezdőknek valók... :U

 • Tomi_78

  tag

  Sziasztok!
  Valaki élesszemű hozzáértő meglátja a hibát az én kódomban és leírná nekem, hogy miért írja ki a Delphi7 fordítója a jelzett sorra, hogy: Constant expression expected?
  Adott karaktertől adott karakterig akarom kimásolni egy szöveg:
  Nem;Sikerült!
  Nem<Sikerült másodjára is!>
  tartalmát és kiíratni azt.
  Íme a kódom:
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var fajl: textfile;
  sor,sor2: string;
  sorok: array of string;
  sordb,i,j,tombhossz: integer;
  begin
  assignfile(fajl,'d:\delphikiolvas.txt');
  reset(fajl);
  sordb:=0;
  tombhossz:=1;
  setlength(sorok,tombhossz);
  while not eof(fajl) do
  begin
  readln(fajl,sor);
  sorok[sordb]:=sor;
  sordb:=sordb+1;
  tombhossz:=tombhossz+1;
  setlength(sorok,tombhossz);
  end;
  closefile(fajl);
  for i:=0 to sordb-1 do
  begin
  sor:=sorok[i];
  sor2:='';
  case i of
  0:
  for j:=pos(';',sor) to length(sor) do
  begin
  sor2:=sor2+sor[j];
  end;
  memo1.Lines.add(sor2); //[B]ENNÉL ÍRJA, PEDIG MEGADTAM[/B] [I]sor2[/I] [B]TÍPUSÁT[/B]
  1:
  for j:=strscan(sor,'<') to strscan(sor,'>') do
  begin
  sor2:=sor2+sor[j];
  end;
  memo1.Lines.add(sor2);
  //memo1.Lines.add(copy(sor,pos('<',sor)+1,pos('<',sor)+1+(pos('>',sor)+1-pos('<',sor))-1));
  end;
  end;
  end;

 • Tomi_78

  tag

  Sziasztok!
  Lazarusban írnék egy programot, amiben a főablak akkora, mint a képernyőfelbontás, és van egy kétszer akkora, görgethető pályakép. Ezen most egyelőre csak egy felirat van, amit a görgetés során szeretnék elmozgatni. Mozogni mozog is, de az előző helyén is megmarad, ami elég csúnyán néz ki. Az invalidate nem törli is a képernyőt egyben? Vagy mit kellene tennem a rendes kinézetű programhoz? Van külön képernyőtörlés grafikus módban is? Itt a kódom:

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
  width:=Screen.width;
  height:=Screen.height;
  palyakep:=TBitmap.Create;
  palyakep.SetSize(width*2,height*2);
  palyakepx:=0;
  palyakepy:=0;
  end;

  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  begin
  palyakep.Free;
  end;

  procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState
  );
  begin
  if Key=VK_LEFT then
  begin
  if (palyakepx+palyakep.canvas.width)-4>=width then
  begin
  dec(palyakepx,4);
  invalidate;
  end;
  end;
  if Key=VK_RIGHT then
  begin
  if palyakepx+4<=0 then
  begin
  inc(palyakepx,4);
  invalidate;
  end;
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
  begin
  canvas.draw(palyakepx,palyakepy,palyakep);
  palyakep.canvas.textout(palyakepx+(palyakep.canvas.width div 2),20,'Ez itt a közepe.');
  end;

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2024 üzenetére

  Újrainicializálni a Canvas-t? Azt hogyan kell? A SelectClipRgn() utasítással?

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2026 üzenetére

  Ja, ha jól értem arra gondolsz, hogy töröljem azt a képet és hozzam létre újra és újra!
  Hú, ez kicsit erőforráspazarlónak tűnik így első hallásra, de nem kizárt, hogy igazad van. De a csúszkás módszer is szóba jöhet, aminek a forráskódját közzétetted.
  Egyébként változtattam kicsit a programomon: most már jó az elmozdulás, csak az a baj, hogy a figurák nem törlődnek az előző helyükről. Nagyvonalakban:
  1. a palyafrissites nevű időzítő eseményben kezelem az elmozdulást és frissítem azt a vásznat, amire kirajzolom őket:

  procedure TForm1.palyafrissites(Sender: TObject);
  begin

  //mozgatás utasításai, majd:
  with palyakep.canvas do invalidate;
  end;

  2. a TForm1 formpaint-jában pedig a kirajzolások:

  procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
  var puffalkepe: byte;
    i: integer;
  begin
    canvas.draw(palyakepx,palyakepy,palyakep);
    for i:=0 to puffancsdb-1 do
    begin
      puffalkepe:=trunc(puffancs[i].iranya*8/360);
      if puffalkepe>7 then puffalkepe:=0;
      palyakep.canvas.draw(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,puffancskep[puffalkepe]);
    end;
  end;

  De az a baj, hogy bagózik a fentebbi Invalidate-re, mert én nem a Form1-en, hanem a
  palyakep:=TBitmap.Create;
  módon létrehozott képen akarom kirajzolni és frissíteni a dolgokat, és erre ezt produkálja:

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2028 üzenetére

  Köszi, de sajnos most sem jó. :(
  Ugyanúgy húzzák a csíkot maguk után, sőt, most már a kép nyilakkal történő mozgatása is akadozik. De itt a teljes kód:

  unit Unit1;

  {$mode objfpc}{$H+}

  interface

  uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, LCLType, ExtCtrls, Math;

  type

  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
  procedure FormClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure palyafrissites(Sender: TObject);
  private

  public

  end;

  type Tpuffancsok = class(TObject)
  private
  public
  xhely,yhely,celx,cely: integer;
  iranya: double;
  kepe: TBitmap;
  mitcsinal: string;
  sebessege: byte;
  end;

  var
  Form1: TForm1;
  palyakep: TBitmap;
  palyafrissito: TTimer;
  palyakepx,palyakepy,puffancsdb: integer;
  puffancskep: array [0..7] of TBitmap;
  puffancs: array of Tpuffancsok;

  implementation

  {$R *.lfm}

  { TForm1 }

  function ponttav(var x1: integer; var y1: integer; var x2: integer; var y2: integer): double;
  begin
  result:=sqr((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));
  end;

  function pontirany(var x1: integer; var y1: integer; var x2: integer; var y2: integer): double;
  var szam: double;
  begin
  szam:=arctan2(y2-y1,x2-x1);
  if szam<0 then szam:=szam+2*pi;
  result:=360-(szam*180)/pi;
  end;

  procedure TForm1.palyafrissites(Sender: TObject);
  var kovx,kovy,i: integer;
  begin
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  case puffancs[i].mitcsinal of
  'megy': begin
  if puffancs[i].celx>puffancs[i].xhely then
  kovx:=puffancs[i].xhely+puffancs[i].sebessege
  else if puffancs[i].celx<puffancs[i].xhely then
  kovx:=puffancs[i].xhely-puffancs[i].sebessege
  else
  kovx:=puffancs[i].xhely;
  if puffancs[i].cely>puffancs[i].yhely then
  kovy:=puffancs[i].yhely+puffancs[i].sebessege
  else if puffancs[i].cely<puffancs[i].yhely then
  kovy:=puffancs[i].yhely-puffancs[i].sebessege
  else
  kovy:=puffancs[i].yhely;
  if ponttav(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,kovx,kovy)<=puffancs[i].sebessege then
  puffancs[i].mitcsinal:='semmit'
  else
  begin
  puffancs[i].iranya:=pontirany(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,kovx,kovy);
  puffancs[i].xhely:=kovx;
  puffancs[i].yhely:=kovy;
  end;
  end;
  end;
  canvas.copyrect(Rect(0,0,width,height),palyakep.canvas,Rect(palyakepx,palyakepy,width,height));
  //invalidate;
  //with palyakep.canvas do invalidate;
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var i: integer;
  begin
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  puffancs[i].celx:=mouse.cursorpos.X+abs(palyakepx);
  puffancs[i].cely:=mouse.cursorpos.Y+abs(palyakepy);
  puffancs[i].mitcsinal:='megy';
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var i,j: byte;
  begin
  randomize;
  width:=Screen.width;
  height:=Screen.height;
  left:=0;
  top:=0;
  palyakep:=TBitmap.Create;
  palyakep.SetSize(width*2,height*2);
  palyakep.canvas.brush.color:=clblue;
  palyakep.canvas.fillrect(0,0,width*2,height*2);
  palyakepx:=0;
  palyakepy:=0;
  for i:=0 to 7 do
  begin
  puffancskep[i]:=TBitmap.Create;
  puffancskep[i].LoadFromFile('puffancs\puff'+inttostr(i)+'.bmp');
  puffancskep[i].transparent:=true;
  end;
  puffancsdb:=0;
  for j:=0 to 2 do
  begin
  setlength(puffancs,puffancsdb+1);
  puffancs[puffancsdb]:=Tpuffancsok.create;
  puffancs[puffancsdb].xhely:=random(500)+1;
  puffancs[puffancsdb].yhely:=random(500)+1;
  puffancs[puffancsdb].iranya:=0;
  puffancs[puffancsdb].sebessege:=2;
  puffancs[puffancsdb].mitcsinal:='semmit';
  inc(puffancsdb,1)
  end;
  palyafrissito:=TTimer.Create(nil);
  palyafrissito.interval:=10;
  palyafrissito.ontimer:=@palyafrissites;
  end;

  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  var i: byte;
  begin
  palyakep.Free;
  for i:=0 to 7 do
  puffancskep[i].free;
  end;

  procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState
  );
  begin
  if Key=VK_LEFT then
  begin
  if (palyakepx+palyakep.canvas.width)-4>=width then
  begin
  dec(palyakepx,4);
  end;
  end;
  if Key=VK_RIGHT then
  begin
  if palyakepx+4<=0 then
  begin
  inc(palyakepx,4);
  end;
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
  var puffalkepe: byte;
  i: integer;
  begin
  canvas.draw(palyakepx,palyakepy,palyakep);
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  puffalkepe:=trunc(puffancs[i].iranya*8/360);
  if puffalkepe>7 then puffalkepe:=0;
  palyakep.canvas.draw(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,puffancskep[puffalkepe]);
  end;
  end;

  end.

  [ Szerkesztve ]

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2030 üzenetére

  Rendben és köszi előre is!
  Még annyi, hogy az Invalidate ne legyen kikommentelve, mert akkor nem látszik a mozgás.
  Próbálok én is rájönni a hiba okára; megpróbálok Paint eseményt hozzárendelni a palyakep canvas-ához, ha ez lehetséges.

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2032 üzenetére

  Szia!
  Köszi a választ!
  Éppen most nézem a fórum hozzászólásait; Handoko Canvas.Rectangle-t ír a Canvas.Brush.Color után ha jól látom. Én FillRect-tel próbáltam, de nem jártam eredménnyel, de akkor megnézem a Rectangle-t is.

 • Tomi_78

  tag

  Sziasztok!
  Ti látjátok, hogy ebben a Lazarusban írt függvénnyel mi a baj, ami ezt a hibaüzenetet okozza:
  unit1.pas(69,14) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "Int64"
  És ez a szóban forgó függvény. Azt vizsgálja, hogy az adott helyen van-e ütközés egy puffancs figurával, és ha igen, a visszatérési érték legyen true, különben pedig false.
  function utkitt(var ittx: integer; var itty: integer): boolean;
  var i: integer;
  begin
      for i:=0 to puffancsdb-1 do
      begin
       if (ittx>=puffancs[i].xhely and ittx<=puffancs[i].xhely+puffancs[i].kepe.width and itty>=puffancs[i].yhely and itty<=puffancs[i].yhely+puffancs[i].kepe.height) then utkitt:=true;
      end;
      utkitt:=false;
  end;

 • Tomi_78

  tag

  válasz baracsi #2038 üzenetére

  Oké, majd megnézem a zárójeleket. A másik: a függvény visszatérése a nevével nem fejezi be aciklust is? Tehát a break felesleges, elvileg.

 • Tomi_78

  tag

  válasz baracsi #2038 üzenetére

  Jól írtad, igazad volt: a feltételeket kellett zárójelbe rakni; köszönöm!
  De most meg a függvény hívásánál van valami baja, pl.:
  if utkitt(startx,starty-magassag*szorzo)=false then //Fenn
  és erre ez a hibaüzenet:
  Variable identifier expected

 • Tomi_78

  tag

  válasz vz12 #2041 üzenetére

  Szia!
  Köszönöm szépen a kifejtést; most már jó lett a program is.
  Amúgy úgy tudom, létezik egy "result" utasítás is Pascalban; nem ez lenne a függvényben az értékvisszaadás?

 • Tomi_78

  tag

  Felmerült még pár hiba a programomban:
  1. miért ad az alábbi kód a NEM gombra kattintva SIGSEGV osztályú kivételt? Nem a Free-vel kell megsemmisíteni futásidőben a gombokat, paneleket és egyéb dolgokat?
  2. a felirathatter-en miért nem látszik a kilépéses felirat?
  3. miért van az, hogy az ESCAPE gombra nem reagál a program, mióta beillesztettem ezt a paneles-gombos kilépést? Pedig csak az van az ESCAPE-hez rendelve, hogy Close;.

  procedure TForm1.kilepgombkatt(Sender: TObject);
  var panelszoveg, igenszoveg, nemszoveg: array [0..1] of string;
  begin
  panelszoveg[0]:='Biztosan ki akarsz lépni?';
  panelszoveg[1]:='Are you sure you want to exit?';
  felirathatter:=TPanel.Create(self);
  With felirathatter do
  begin
  Left:=round(Form1.width/2);
  top:=round(Form1.height/2);
  Caption:=panelszoveg[nyelv];
  parent:=self;
  end;
  igenszoveg[0]:='Igen';
  igenszoveg[1]:='Yes';
  igengomb:=TButton.Create(self);
  With igengomb do
  begin
  Left:=felirathatter.left+1;
  top:=felirathatter.top+TextHeight('I')+1;
  Caption:=igenszoveg[nyelv];
  parent:=self;
  Onclick:=@kilepigenkatt;
  end;
  nemszoveg[0]:='Nem';
  nemszoveg[1]:='No';
  nemgomb:=TButton.Create(self);
  With nemgomb do
  begin
  Left:=igengomb.left+igengomb.width+4;
  top:=felirathatter.top+TextHeight('I')+1;
  Caption:=nemszoveg[nyelv];
  parent:=self;
  Onclick:=@kilepnemkatt;
  end;
  felirathatter.width:=igengomb.width+nemgomb.width+10;
  felirathatter.height:=igengomb.height+TextHeight('I')+10;
  end;

  procedure TForm1.kilepigenkatt(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

  procedure TForm1.kilepnemkatt(Sender: TObject);
  begin
  igengomb.Free;
  felirathatter.Free;
  nemgomb.Free;
  end;

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés