Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • válasz Calogero #2001 üzenetére

  Nem tudom még aktuális-e a dolog, írtam egy másik megközelítésű megoldást, talán találsz benne hasznos dolgokat, amiket a jövőben is fel tudsz használni/alkalmazni.

  unit CalogeroCopyUnit;

  interface

  uses
  System.SysUtils, System.StrUtils, Winapi.Windows;

  procedure CalogeroCopy;

  implementation

  procedure CalogeroCopy;
  const
  SourcePath = 'D:\Calogero\A\';
  DestinationPath = 'D:\Calogero\B\';
  var
  DTA: TSearchRec;
  Result: Integer;

  begin

  ChDir(SourcePath);
  Result:=FindFirst('*.*',faAnyFile,DTA);
  repeat
  while (Result=0) do begin
  if DTA.Name='.' then begin
  Result:=FindNext(DTA);
  Result:=FindNext(DTA);
  Continue;
  end
  else if ((DTA.Attr and faDirectory)<>faDirectory) and
  (AnsiMatchStr(AnsiUpperCase(ExtractFileExt(DTA.Name)), ['.TXT','.DB'])) then begin
  CopyFile(PChar(DTA.Name),PChar(DestinationPath+DTA.Name),False);
  end;
  Result:=FindNext(DTA);
  end;
  until Result<>0;

  end;

  end.

  UI: Delphi XE3-ban készült, így ha jóval régebbi Delphi-vel dolgozol, akkor a uses szekcióban módosítsd a unit-ok nevét SysUtils, StrUtils, Windows

  Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés