Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • kovlaj122

  senior tag

  Az első LTE (Long Term Evolution) rendszereket már 2009 végén beindították és 2010 folyamán számos szolgáltató tervezi a kiépítését, illetve a bevezetését, valamint több telefongyártó is megjelent már LTE képes mobil termékekkel. Sokan az LTE-vel kapcsolatosan már a negyedik generációról beszélnek, hiszen az LTE teljesen megújítja mind a rádiós átvitelt mind pedig a hálózati technológiát, szakítva többek között a GSM-ből eredő, azaz több mint 20 éves múltra visszatekintő, áramkör-kapcsolt beszédátvitellel.

  A GSM (2G) áttörése óta a mobil távközlés folyamatos és rendkívül gyors fejlődésben van. Míg eredetileg a GSM csak beszédre volt igazán alkalmas, az azt kiegészítő GPRS bevezetésével már adatforgalom is lehetségessé vált, melynek sebessége az EDGE nyújtotta új modulációs technológiával azóta már jelentősen megnőtt. A második generációt aztán az UMTS (3G) követte, amely a rádiós technológiát új alapokra helyezve sokkal nagyobb adatátviteli sebességet és alacsonyabb késleltetés hozott, jelentősen bővítve ezzel az elérhető szolgáltatások sorát. Az UMTS fejlődése sem állt meg ezután, a következő lépcsőfokot a HSDPA/HSUPA (együtt: HSPA) elterjedése jelentette, amely már a vezetékes adatszolgáltatáshoz mérhető sebességet és minőséget tett lehetővé. Mindezt a soron következő HSPA+ technológia jelentősen túlszárnyalja még, köszönhetően a jobb spektrális kihasználtságnak, az új modulációs technológiáknak és nem utolsósorban a többantennás kommunikációnak.
  Ennek a töretlen technológiai fejődésnek következő fejezete az LTE , melyet az UMTS hosszú távú evolúciójának szánnak. Sokan az LTE-vel kapcsolatosan már a negyedik generációról beszélnek, hiszen az LTE teljesen megújítja mind a rádiós átvitelt mind pedig a hálózati technológiát, szakítva többek között a GSM-ből eredő, azaz több mint 20 éves múltra visszatekintő, áramkörkapcsolt beszédátvitellel.

  Az LTE bevezetését a következő főbb célok motiválták:
  Nagy sebességű adatátvitel: 100 Mbit/s letöltési, illetve 50 Mbit/s feltöltési csúcssebesség, magas adatátviteli képesség akár a cellahatároknál is
  Alacsony rádiós késleltetés: <10 ms
  Magas spektrális hatékonyság / kihasználtság
  Skálázható spektrális sávszélesség egészen 20 MHz-ig
  Csomagkapcsolt kommunikációs hálózat
  Együttműködés a meglévő 2G / 3G hálózatokkal
  Költséghatékonyság: csökkentett komplexitás az alacsonyabb fejlesztési, telepítési ill. bővítési költségek érdekében
  Garantált szolgáltatási minőség (QoS) támogatása
  Mobilitás: alacsony sebességre (0-15 Km/h) optimalizált technológia, de nagyobb sebesség támogatása is fontos

  Rádiós technológia

  OFDMA
  A downlink, azaz a lefelé irányú rádiós átvitel az OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) technológián alapul, melyet a WLAN, WiMAX és DVB rendszerekben is alkalmaznak. Ellentétben a UMTS-nél használt WCDMA (egyhordozós - kódosztásos) technikával, az OFDM esetében a rendelkezésre álló spektrumot több alhordozóra, un. subcarrierre osztják fel. A subcarrierek merőlegesek egymásra, és egymástól függetlenül modulált adatot szállítanak. Az idősíkon védő intervallumot, un. cyclic prefix-et tesznek minden egyes OFDM szimbólum elé, ezzel védekezve a csatornakésleltetésből eredő interferencia ellen.
  Az OFDMA annyiban különbözik a hagyományos OFDM technológiától, hogy az nem csak időben osztja meg a rendelkezésre álló spektrumot a felhasználók között, hanem frekvenciában is, azaz minden egyes felhasználóhoz adott idő-frekvencia erőforrás rendelhető. Ez azt jelenti, hogy a bázisállomás (eNodeB) TTI-onkétt (Transmission Time Intervall - 1 ms átviteli idő intervallum) döntést hoz a rendelkezésre álló erőforrás blokkok (RB: Resource Block = 12 egymást követő subcarrier) felosztásáról a különböző felhasználói igényeknek megfelelően. A rendelkezésre álló erőforrás blokkok száma természetesen a sávszélességtől függ, amely – ellentétben az UMTS fix 5 MHz-vel – 1.4 és 20 MHz között skálázható (lehetséges értékek: 1.4, 3, 5, 10, 15 és 20 MHz).
  Az OFDM / OFDMA technológia összességében rendkívül rugalmas erőforrás gazdálkodást, hatékony spektrum kihasználást, jó zavar (pl. több utas terjedésből eredő kioltás) tűrőképességet és egyszerű vevő architektúrát eredményez.

  SC-FDMA
  Az uplink, azaz felfelé irányban használt SC-FDMA alapjaiban nagyon hasonlít a OFDMA-ra. A legfontosabb különbség az, hogy az OFDMA-nál egy subcarrier csakis egy adott szimbólumhoz tartozó információt szállít, míg a SC-FDMA esetében minden egyes felhasznált subcarrier az összes átvitt szimbólum információját hordozza, így formálva egyetlen hordozóvá a felhasználóhoz rendelt subcarriereket.
  Ennek a megoldásnak alapvető előnye a kedvező csúcs-az-átlaghoz teljesítmény viszony (PAPR: Peak-to-Average Power Ratio), mely költséghatékonyabb teljesítményerősítők alkalmazását teszi lehetővé a felhasználói készülékekben.

  MIMO
  A MIMO (Multiple Input Multiple Output) többantennás adatátvitelt jelent. Tipikusan 2x2-es konfigurációt használnak, azaz 2 adó és 2 vevő antenna, de elméletileg a 4 adóantennás kialakítás is elképzelhető. A többantennás kommunikáció 2 alapvető célt szolgál: egyrészt megnövelni az átvihető adatmennyiséget, másrészt javítani az átvitel minőségét.
  A legfontosabb MIMO alkalmazás a térbeli multiplexálás (Spatial Multiplex), melynek alapvető célja különböző adatfolyamok párhuzamos átvitele. Ezek az adatok származhatnak egy felhasználótól (single user MIMO / SU-MIMO), amely gyakorlatilag az adatátvitel sebességét növeli, ill. több felhasználótól (multi user MIMO / MU-MIMO) eredő adatok esetén a cella kapacitása bővül. A spatial multiplexing viszont csak akkor alkalmazható sikeresen, ha a megfelelően jók a rádiós feltételek.

  A sebesség vagy kapacitás növelése helyett, MIMO segítségével növelhető a rádiós átvitel minősége is. Ilyen eszköz a UMTS-ből már ismert sugárzási diverzitás (transmit diversity), amely ugyanazt az adatfolyamot sugározza több antennával, javítva ezzel a rádiós csatorna jel-zaj viszonyát, és csökkentve a csillapításból eredő zavarérzékenységet. A diverzitás egy speciális alkalmazása LTE-ben az un. Beamforming, ahol a több antennából származó adatfolyamok karakterisztikáját úgy tudják alakítani, hogy azok a felhasználó térbeli helyzeténél erősítik, míg máshol kioltják egymás, így javítva a felhasználónál jelentkező teljesítményt és csökkentve a különböző felhasználókhoz tartozó nyalábok közötti interferenciát.

  Hálózati architektúra

  Mivel az LTE szakított az áramkör-kapcsolt logikával, a hálózati felépítést csomagkapcsolt működésre optimalizálták, hogy zökkenőmentes és mindig fennálló IP kapcsolatot biztosítsanak a felhasználó készüléke (UE: User Equipment) és az adathálózat (PDN: Packet Data Network) között. Ez a változás magában foglalja mind a rádiós hozzáférés, azaz az EUTRA(N): Evolved Universal Terrestial Radio Acces (Network), mind pedig a mobil rendszer architektúra evolúcióját (SAE: System Architecture Evolution), melynek legfontosabb része az un. EPC (Evolved Packet Core) hálózat. Az EUTRA valamint a SAE együtt alkotják az LTE teljes rendszerét, amit úgy neveznek, hogy Evolved Packet System(EPS).
  Ellentétben az UMTS-el, az LTE rádiós hozzáférés csakis bázisállomások, un. eNodeB elemek hálózatából áll. Így aztán a eNodeB lát el minden rádiós feladatot, beleérve a rádiós hozzáféréssel, átvitellel, biztonsággal, mobilitással, mérésekkel és erőforrás gazdálkodással kapcsolatos teendőket. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy rádiós hálózat menedzsmentje teljesen elosztott, nincs többé központosított vezérlés (mint az eddigi GSM / UMTS hálózatokban).
  Az EPC hálózat pedig három logikai elemből épül fel. Az egyik a mobilitás vezélő (MME: Mobility Management Entity), amely az UE és a mobil hálózat közötti kommunikációt bonyolítja, és ezzel két alapvető feladatot lát el: a felhasználó és az adathálózat közötti kapcsolatot, valamint az adathordozókat (bearer) menedzseli, azaz kontrollálja ezek felépítését, lebontását, biztonságát és mobilitását.
  Minden felhasználói adat az un. kiszolgáló gatway-en (S-GW) keresztül megy át, amely a bázisállomások, illetve más rádiós hálózatok (GSM, UMTS) közötti váltáskor kapcsolódási pontként szolgál, biztosítva ezzel az adathordozók folytonosságát. Ezen kívül információkat tárol az adathordozókról, adatot pufferel és számlázási információkat is gyűjt.
  A mobil hálózatot a külvilággal pedig az adathálózati gatway (P-GW) kapcsolja össze. Legfontosabb feladatai közé tartozik a felhasználói IP címek kiosztása, adatcsomagok szűrése és garantált szolgáltatás minőség (QoS) biztosítása, valamint az adatforgalom alapú számlázás.

  Protokoll architektúra

  Az LTE protokoll struktúra leegyszerűsödött az UMTS-hez képest, az egyes rétegek funkcionalitása módosult és komplexitásuk jelentősen csökkent.
  A protokoll architektúra logikailag két részre bontható: a felhasználói (user plane) és a vezérlő (control plane) síkokra. A felhasználói sík az adatok továbbításáért felelős, a vezérlő sík feladata pedig a kommunikáló egységek közötti kapcsolat menedzselése jelzés (signalling) protokollok segítségével. A két sík alsó kettő protokoll rétege közös, ahol a legalsó, fizikai szint nem más mit a 3. fejezetben ismertetett rádiós közeg, melynek feladata a rádiós jelek modulálása, kódolása és továbbítása. A fizikai réteg feletti második közös szint 3 részből áll: MAC (Media Access Control), RLC (Radio Link Control) és PDCP (Packet Data Convergence Protocol). Ezek továbbítják közvetlenül a felhasználói adatokat (user plane) vagy a jelzésprotokollok üzeneteit (control plane), ahol ez utóbbi két protokollréteget jelent: RRC (Radio Resource Control) és NAS (Non Access Stratum).

  Az EUTRA protokoll architektúra talán leghangsúlyosabb rétege a MAC, melynek fő feladata a rádiós erőforrások menedzsmentje. Ide tartozik a felhasználói adatok ütemezése az idő és frekvencia síkon egyaránt, a moduláció és kódolás megválasztása a rádiós feltételeknek megfelelően, a készülékek méréseinek és teljesítményének szabályozása, valamin az adatátvitel multiplexálása, szinkronizálása és hibajavítása.
  Az RLC réteg az adatfolyamok sorrendhelyes és duplikáció mentes továbbításáért felelős, továbbá a MAC által kínált transzport blokkok méretének megfelelően feldarabolja, illetve összerakja az adatcsomagokat, és szükség esetén a hiányzó adatszegmensek újraküldését is irányítja.
  A PDCP feladatkörébe tartozik a rádiós kommunikáció biztonságának szavatolása, azaz az adatok titkosítása és az üzenetek integritásának védelme. Ezen kívül az IP csomagok fejlécének tömörítését is végzi, valamint cellaváltásoknál (handover) az adatok sorrendhelyességéért is ez a réteg felelős.
  Az jelzésprotokollok közül az RRC réteg a teljes rádiós kapcsolat vezérlését végzi. Felépíti, igény szerint átkonfigurálja és bontja a bázisállomás és a mobil terminál közötti rádiós összeköttetést, menedzseli a méréseket, cellaváltásokat (handover), valamint a rádiós jelzés- (signalling-) ill. adathordozókat (data radio bearer). Feladatai közé tartozik az alsóbb rétegek konfigurálása és a paraméterek kommunikációja a felhasználó felé, valamint az RRC szállítja transzparensen a NAS üzeneteit is.
  A NAS feladata pedig a felhasználók menedzsmentje a mobil hálózatban. Ez magába foglalja a felhasználók hitelesítését és beengedését a hálózatba, a kapcsolat titkosítását, az EPS hálózati adatszállítók felépítését (IP paraméterek), valamit az igényeknek és előfizetésnek megfelelő beállítását (QoS paraméterek), és a felhasználók mobilitásának vezérlését.

  Az LTE jövője

  Az első LTE (Long Term Evolution) rendszereket már 2009 végén beindították és 2010 folyamán számos szolgáltató tervezi a kiépítését, illetve a bevezetését, valamint több telefongyártó is megjelent már LTE képes mobil termékekkel. Ez a fázis ennek ellenére még kísérletinek mondható, és a technológia elterjedése a 2011-től kezdődően várható.
  A technológiai fejlődés természetesen nem állt meg az LTE-vel kapcsolatosan, és már szabványosítás alatt van az un. LTE Advanced, amely még tovább növeli a felhasználható sávszélességet, spektrális kihasználtságot és az adatátvitel sebességét, valamint alapvetően új, pico és femtocellákon alapuló szemléletet hoz a mobil hálózati topológiák világába.

  Forrás

 • bl1zzOne

  csendes újonc

  Üdv!
  Kínából készülök telefont vásárolni, de az ottani készülékek nagy része nem támogatja a 800-as frekvenciát, van viszont 1800-as, ami itthon, a telekomnál elérhető. Mivel telekomos vagyok, ezért fogok tudni olyan telóval LTE-re kapcsolódni, ami a 800-ast nem ismeri? Párom vodás. Ha jól tudom, a vodának nincs 1800-as frekin szolgáltatása, így akkor párom nem tudja kihasználni az lte nyújtotta lehetőségeket. Jól értem a helyzetet?

 • kovlaj122

  senior tag

  Jól, de városokon kívül is elfelejtheted a 4Gt, mert a két T betűs is az LTE800at használja városokon kívül, azt a Telekomnál még 3G sincs, marad az EDGEn nyöszörgés, szóval baromság olyan telefont venni, ami nem tudja a 800as 4Gt.

 • spe88

  aktív tag

  Megtudnátok mondani, hogy ma Mo.on melyik frekvenciákat melyik cég használja.

  Wiki szerintem nem túl aktuális:

  Telenor: 1800
  T-Mobile: 800-1800-2600
  Vodafone: ?

  Tesómnak Telenor netje van, kínai telóján városon kívül esélytelen a netezés, mert nem tudja a 800-as frekvenciát. Wiki szerint nem is használja, de ez tuti ma már nem így van!

  Szóval valaki, aki naprakész benne, leírhatná melyik mit használ!

  Kösz

  Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!

 • Diák66

  senior tag

  Telekom:
  2G 900/1800 MHz
  3G 2100 MHz
  4G 800/1800/2600 MHz

  Telenor
  2G 900/1800 MHz
  3G 900/2100 MHz
  4G 800/1800/2600 MHz

  Vodafone
  2G 900/1800 MHz
  3G 900/2100 MHz
  4G 800/2600 MHz

 • Bandit79

  tag

  Tudna segíteni valaki ,hogy telefonon ,routeren keresztűl miért nem tudom elérni a lakás kameraképét ?

 • Diák66

  senior tag

  Gondolom IP kamerákról lenne szó. Nos, valószínűleg NAT-olt a mobilhálózat.
  Vodafone esetében az APN: standardnet.vodafone.net
  Telenor esetében az APN: online

  Ezzel próbáld, hátha. Telekomnál nem tudom hogy megy.

 • Glondar

  csendes tag

  Sziasztok,

  nekem is ázsiai piacos telefonos kérdésem lenne.
  A b20-as specifikáció az hardveres a készülékekben, vagy softwares korlátozás?
  Megoldható, hogy itthon működjön egy ázsiai piacos készülék 800 MHz-en?

  Kösz!

 • Diák66

  senior tag

  Telefon függő. Nézd meg, hogy a benne lévő chipset tudná-e. Amúgy, ha nem, akkor biztos, hogy szoftveresen nem engedélyezhető.

 • Glondar

  csendes tag

  Nagy nehezen kiderült. Képes venni a b20at a telefon.
  LTE Discovery nevű app segített sokat, aztán 40km-t autókáztam, mire stabilan b20-ra lépett a készülék. 15-45 mbit/s-eket tudott, kb 4-5 mérésből eltünt 1GB adatkeretem :-)

  A magyar Xperia ügyfélszolgálat azon kívül, hogy Hong-kong-i semmit nem tudott megmondani a specifikációról.
  A lényeg kimaradt Xperia XZ Dual Sim volt a kérdéses telefon.

  [ Szerkesztve ]

 • Diák66

  senior tag

  Azt hittem valami cifrább "márkanév" lesz.. nem Sony-ra számítottam. :D
  Amúgy, ha mérsz legközelebb, a speedtest appban válaszd ki a saját szolgáltatód szerverét és nem fogja elvinni az adatforgalmad. (elvileg)

 • Ted_Beneky

  senior tag

  Ha egy házban a 3G-s mobilnet sávszélessége például 5le/0,5fel, akkor a 4G-s sávszélesség ezzel egyenesen arányos vagy teljesen eltérhetnek, semmi arányosság nincs a kettő között?

  Csillagkaput a Csillag térre!

 • Diák66

  senior tag

  Semmi következtetést nem lehet ebből levonni. Még azt se, hogy a 4G LTE gyorsabb lesz.
  A 3G/4G frekvencia sávjai között nagy különbségek lehetnek, így egészen biztosan más tervezést igényel a hálózatépítés során. Lehet van 3G, de nincs 4G, vagy fordítva. Ha ugyanazon az adótornyon van a 3G/4G, akkor is nagy különbségek lehetnek.

Hozzászólok Aktív témák