Hirdetés

Vége: az Európai Bíróság végleg elmeszelte az Ubert

A kérdés eldőlt: az Uber közlekedési szolgáltatást végez, melynek kereteit a tagállamok törvényei szabályozzák. A döntés irányadó, de nem kötelező.

Ahogy az várható volt, az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union – ECJ) szokás szerint nem ment szembe főtanácsnoka véleményével, azzal megegyező döntést hozott, amikor ma egy spanyol ügyben folytatott jogértelmezési eljárás végén kihirdette, hogy az Uber közlekedési szolgáltatásnak minősül:

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság kimondja, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló közvetítői szolgáltatást, melynek célja egy okostelefonos alkalmazás segítségével a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek díjazás ellenében történő összekapcsolása, úgy kell tekinteni, hogy az elválaszthatatlanul kapcsolódik egy közlekedési szolgáltatáshoz, és ennélfogva „a közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak” minősül az uniós jog értelmében. Az ilyen szolgáltatás ennélfogva ki van zárva az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint a belső piaci szolgáltatásokról, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelveknek a hatálya alól.

Következésképpen az uniós jog jelenlegi állása szerint a tagállamok feladata az EU működéséről szóló szerződés általános szabályaival összhangban az ilyen szolgáltatások nyújtásának feltételeit szabályozni.

Mindez azt jelenti, hogy elvetették a világ számtalan országában az őket támadókkal szemben felhozott Uber-érvet, mely szerint ők csak egy alkalmazást biztosítanak, nem tartoznak a közlekedési szolgáltatók közé. Ebből pedig az következik, hogy az adott EU-s tagállamban a hasonló területen tevékenykedő más szolgáltatókra vonatkozó szabályozásoknak kell megfelelniük. Sokkal leegyszerűsítőbben fogalmazva: a bíróság döntése szerint az Uber taxi-, személyszállító vállalkozás, e szerint kell viselkedniük.

De mint minden ilyen esetben, érdemes újra elismételni:az Európai Unió Bírósága formálisan nem kötelező érvényű ítéleteket hoz, hanem a nemzeti bíróságok kérésére jogértelmezési munkát végez el. Vagyis ha kétséges egy eset megítélése, az érintett nemzeti bíróság az ECJ-hez fordul, hogy a hatályos európai jog alapján foglaljon állást a vitatott kérdésben. A bevett gyakorlat alapján e határozat birtokában hozzák meg a nemzeti bíróságok immár végrehajtandó döntéseiket.

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények