Szelet vetett, vihart aratott – Távozik egy magyar csúcsvezető

Boda Miklós 2006. december 31-ei hatállyal távozik a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) éléről, az elnöki teendőket ideiglenesen dr. Vass Ilona jelenlegi elnökhelyettes látja el mindaddig, míg a gazdasági és közlekedési miniszter a felügyelete alá tartozó intézmény elnökéről döntést hoz.

Az állami k+f pénzeket kezelő kormányhivatal irányítását a most távozó elnök 2004 áprilisától látta el, és e rövid időszak alatt alapjaiban változtatott a hazai vállalatoktól beszedett innovációs alap újraelosztási rendszerén. Személyével kapcsolatban a legtöbb vitát az váltotta ki, hogy az innováció magyarországi gyászos helyzetéért az MTA-t mint a legnagyobb kutatóhálózatot fenntartó intézményt is elmarasztalta: a magyar gazdaságra gyakorolt hatását kategorikusan „jelentéktelen”-nek minősítette. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal vezetőjeként egyik fontos céljaként kifejezetten az ipar és az állami kutatóhelyek közötti együttműködés elősegítését, az átjárhatóságot, a csapatmunka ösztönzését erőltette.

A Regionális Egyetemi Tudásközpontokat már indulásukkor számos kritika érte, s az sem tetszett néhány érintettnek, hogy a források megszerzésére kiírt pályázatok értékelésébe külföldi bírálókat is bevontak – ráadásul az értékelő testületi tagok nevei, illetve maguk az értékelések is titokban maradtak. „Fontos szem előtt tartani, hogy minden új technológiai, tudományos vívmány csak akkor tud valóban megvalósulni és sikeressé válni, ha a társadalom megérett a befogadására. A szemléletváltásra tehát nemcsak a Magyar Tudományos Akadémián, hanem a vállalkozásoknál és az egész társadalomban szükség van” – vallotta az NKTH elnöke.

Boda Miklós – bár ellenzői ezt most vitatják – kétségtelenül tekintélyes karriert futott be eddigi pályafutása során. Fizikusként 1971-ben a stockholmi HAFO-nál kezdte munkásságát. 1980-tól a Philips VLSI tervező és vizsgáló részlegének vezetője, majd ugyanott különböző kutatási és fejlesztési vezetői pozíciókat töltött be. 1990-ben kerül az Ericsson központjába, ahol számos nagy projekt irányításában vett részt. 1998-tól 2004-ig az Ericsson Magyarország K+F egységének ágazati igazgatója, majd az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettesévé nevezik ki. 2004-től az NKTH elnöke. 1999-ben a Köztársasági Elnöktől átvehette a Széchenyi-díjat. 2002-ben Neumann- és Kármán Tódor-díjakkal tüntették ki. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tiszteletbeli professzorává 2003 júniusában nevezték ki.

Azóta történt

Előzmények