Hirdetés

Százmillió forintra büntették a Magyar Telekomot

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 100 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot, miután megállapította, hogy a szolgáltató nem az előírásoknak megfelelő kötbérszámítási módot alkalmazott azon ügyfeleivel szemben, akik a határozott idejű szerződések lejárata előtt akarták felmondani vagy módosítani a társasággal kötött előfizetői szerződéseiket – közölte ma a szakhatóság.

Hirdetés

Az NHH Tanácsa még 2007-ben határozatban mondta ki a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalmát, azaz hogy a vezetékestelefon-piacon a Magyar Telekom – valamint a többi jelentős piaci erejű szolgáltató – a határozott idejű kiskereskedelmi szolgáltatásainál csak olyan mértékű kötbért szabhat meg, amely az előfizetői szerződés teljesítésére fordított költségekkel vagy a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel arányos és indokolható. A Magyar Telekom azonban a kötbért vagy fix összegben, vagy például a Favorit díjcsomagok esetében a szerződésből hátralévő hónapok és egy meghatározott összeg szorzataként állapította meg, és ezzel megsértette a rendelkezést.

A Favorit díjcsomagokkal kapcsolatban megállapítható volt – áll az NHH indoklásában –, hogy azokat 2008. szeptember 8-a óta csak határozatlan idejű szerződés keretében lehet igénybe venni. Mivel a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetését tiltó 2007-es határozat csak a határozott idejű szerződésekre terjed ki, a hatóség a határozatlan idejű Favorit díjcsomagokat most nem vizsgálta.

Az NHH Tanácsa által lefolytatott hatósági eljárás során bebizonyosodott, hogy a gyakorlatával a Magyar Telekom aránytalanul megnehezítette az előfizetők számára a szolgáltatóváltást, valamint a közvetítőszolgáltatók igénybevételét, és ezzel korlátozta a piaci versenyt. A vizsgálat szerint a jogsértés ténylegesen több ezer, potenciálisan pedig több százezer előfizetőt érinthetett. A bírság kiszabása mellett az NHH kötelezte a Magyar Telekomot, hogy a 2007-es határozat hatálya alá tartozó, még érvényben lévő határozott idejű díjcsomagjai esetében az általa egyoldalúan kikötött kötbéreket 30 napon belül változtassa meg úgy, hogy azok az adott díjcsomag esetében fennálló előfizetői szerződés teljesítésére fordított költségekkel vagy a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel indokolhatók és azokkal arányosak legyenek.

A hatóság egyben közölte, hogy a fenti vizsgálatot megelőző ellenőrzések során hivatalos tudomást szerzett arról, hogy egyes esetekben a Magyar Telekom és az Invitel a kizárólag határozatlan idejű szerződés keretében igénybe vehető díjcsomagjait hűségnyilatkozat aláírásához is köti, és a hűségnyilatkozat megszűnését megelőzően a szerződés előfizető általi megszüntetése szankciót vagy kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. Ezért az NHH jogsértés gyanúja miatt a Magyar Telekom és az Invitel határozatlan idejű díjcsomagjait is vizsgálat alá vonta.

Azóta történt

Előzmények