Szeptembertől változik a spamtörvény

Szeptember 1-jétől új törvények hatályba lépése miatt módosult az elektronikus hirdetésekre vonatkozó törvényi szabályozás, de a kéretlen reklámlevelekkel és -üzenetekkel kapcsolatos bejelentési és eljárási gyakorlat egy kivételtől eltekintve lényegileg változatlan maradt. A reklámokra, így az annak egyik altípusaként megjelenő elektronikus hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések mostantól részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénybe (Grtv.) kerülnek át, míg a további, kifejezetten az elektronikus hirdetésekre és a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) ezzel kapcsolatos eljárásával összefüggő rendelkezések továbbra is az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ekertv.) maradnak.

A fogyasztókat érintő változás, hogy ezután más megítélés alá esik a hirdetés, ha a címzett természetes személy, illetve, ha nem az – áll a hatóság közleményében. Szeptember elsejétől a kifejezett és előzetes hozzájárulással küldhető reklámokra vonatkozó korlátozások akkor alkalmazhatóak, ha a címzett természetes személy. Ezért az NHH hivatala az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást természetes személy részére küldött elektronikus hirdetések esetében folytatja le, a természetes személyek által benyújtott kérelmek alapján. (A bejelentés mikéntje nem változik.)

A hatóság ugyanakkor a jövőben is fogad nem természetes személyek részére küldött kéretlen elektronikus hirdetések kapcsán beadványokat, de ezek esetében eljárási kötelezettsége nincs, hanem mérlegelési jogkörében eljárva dönt arról, indít-e eljárást. A mérlegelésnél figyelembe veszik többek között, hogy az adott hirdetővel szemben hány bejelentés érkezik, illetve hogy korábban már zajlott-e eljárás ellene kéretlen reklám miatt.

Az elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó általános követelmények (előzetes hozzájárulás, leiratkozás biztosítása, nyilvántartás vezetése stb.) és az NHH által alkalmazható eszközök, szankciók lényegében nem változtak.

Azóta történt

Előzmények