Hirdetés

Szeptembertől változik a spamtörvény

Szeptember 1-jétől új törvények hatályba lépése miatt módosult az elektronikus hirdetésekre vonatkozó törvényi szabályozás, de a kéretlen reklámlevelekkel és -üzenetekkel kapcsolatos bejelentési és eljárási gyakorlat egy kivételtől eltekintve lényegileg változatlan maradt. A reklámokra, így az annak egyik altípusaként megjelenő elektronikus hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések mostantól részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénybe (Grtv.) kerülnek át, míg a további, kifejezetten az elektronikus hirdetésekre és a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) ezzel kapcsolatos eljárásával összefüggő rendelkezések továbbra is az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ekertv.) maradnak.

Hirdetés

A fogyasztókat érintő változás, hogy ezután más megítélés alá esik a hirdetés, ha a címzett természetes személy, illetve, ha nem az – áll a hatóság közleményében. Szeptember elsejétől a kifejezett és előzetes hozzájárulással küldhető reklámokra vonatkozó korlátozások akkor alkalmazhatóak, ha a címzett természetes személy. Ezért az NHH hivatala az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást természetes személy részére küldött elektronikus hirdetések esetében folytatja le, a természetes személyek által benyújtott kérelmek alapján. (A bejelentés mikéntje nem változik.)

A hatóság ugyanakkor a jövőben is fogad nem természetes személyek részére küldött kéretlen elektronikus hirdetések kapcsán beadványokat, de ezek esetében eljárási kötelezettsége nincs, hanem mérlegelési jogkörében eljárva dönt arról, indít-e eljárást. A mérlegelésnél figyelembe veszik többek között, hogy az adott hirdetővel szemben hány bejelentés érkezik, illetve hogy korábban már zajlott-e eljárás ellene kéretlen reklám miatt.

Az elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó általános követelmények (előzetes hozzájárulás, leiratkozás biztosítása, nyilvántartás vezetése stb.) és az NHH által alkalmazható eszközök, szankciók lényegében nem változtak.

Hirdetés

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények