Sok a panasz az internetre

Annak ellenére, hogy tavaly a hírközlési szolgáltatásokat a felhasználók több mint 99 százalékban tudták igénybe venni, magával a szolgáltatással az előfizetők jelentős része nem vagy nem teljesen volt elégedett. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által összesített fogyasztói véleményekből kiderül: valamennyi hírközlési szolgáltatás közül az internetszolgáltatással volt a legtöbb problémánk.

Az anyag szerint az internet-előfizetők 42 százaléka fordult valamilyen panasszal a szolgáltatójához, míg a vezetékestelefon-szolgáltatással az ügyfelek 28 százalékának, a kábeltévével pedig közel 15 százaléknak volt problémája. A legelterjedtebb, majdnem mindenki által használt mobiltelefon-szolgáltatással viszont az ügyfelek kevesebb mint 3 százaléka volt elégedetlen.

A panaszok legnagyobb része a szolgáltatásminőséggel volt kapcsolatos, a minőségi kifogások pedig leginkább az internetszolgáltatást érintették. Ezer előfizető átlagosan 362 panaszt fogalmazott meg, és ebből a szolgáltatók több mint kétszázötvenet el is ismertek.

A vezetékes telefonnal kapcsolatban 1000 előfizetőre 226 panasz jutott, és a szolgáltatók szerint ezek közül 88 volt jogos, míg a kábeltelevíziós szolgáltatásnál 1000 főre 95 panasz esett, és ebből 70 volt jogos. A mobilszolgáltatásnál 1000 ügyfélre alig több mint egy panasz jutott. A minőségi panaszokat a leggyorsabban – átlagosan 18,45 óra alatt – a vezetékes szolgáltatók hárították el. A hibák orvoslása a mobiltelefonnál 22,7 órát, a kábeltelevíziós szolgáltatásnál 31,79 órát, az internetszolgáltatásnál 40,5 órát vett igénybe a szolgáltatók adatai szerint.

A szolgáltatóktól származó adatok alapján készített NHH elemzés kiterjedt az ügyintézés elleni panaszokra is. Az elsősorban az ügyfélszolgáltatok felkészültségét jellemző mutató szerint a mobiltelefon-szolgáltatás volt a „legpanaszmentesebb”. Itt 1000 ügyfélre alig 0,67 panasz jutott, míg a kábeltelevíziós szolgáltatásnál 3, az internetszolgáltatásnál 9,5, a vezetékes telefonnál pedig 10.

Állunk rendelkezésére

A szolgáltatások rendelkezésre állását tekintve mind a négy terület 99 százalék feletti mutatóval rendelkezett 2005-ben, vagyis az ügyfelek az év során több mint 99 százalékban igénybe tudták venni az általuk előfizetett szolgáltatást. A legmagasabb rendelkezésre állást 99,73 százalékkal a vezetékes telefónia érte el, megelőzve a mobiltelefon-szolgáltatást (99,47 százalék), az internetszolgáltatást (99,27 százalék) és a kábeltelevíziós szolgáltatást (99,14 százalék).

Az új előfizetések létesítési ideje értelemszerűen a mobilszolgáltatásnál volt a legrövidebb – átlagosan 1 nap –, de itt nincs szükség elérés kiépítésére, elég a SIM kártyát aktiválni. Az új hozzáférés létesítése a vezetékes telefonnál átlagosan 11,6 napot, kábeltelevíziós előfizetésnél 12,5 napot, internetszolgáltatás esetében pedig közel 14 napot vett igénybe.

A hírközlési szolgáltatóknak az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségével és a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeit meghatározó 2004-es (345-ös) kormányrendelet alapján az általános szerződési feltételek között vállalniuk kell bizonyos szolgáltatásminőségi követelményeket. A vállalások teljesülését a szolgáltatóknak folyamatosan mérniük kell, és a következő év január 31-ig nyilatkozniuk kell az NHH felé arról, hogy a cég megfelelt-e korábbi vállalásainak. Ezt a jelentést a szolgáltató köteles elérhetővé tenni az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján. Ezek a fogyasztók számára is hasznos jelentések megtalálhatók az NHH kissé döcögősen olvasható honlapján.

Azóta történt

Előzmények