Hirdetés

2018. június 20., szerda

Gyorskeresés

Útvonal

Hírek » Telekom rovat

Mától él a SIM-kártyák vásárlását korlátozó új rendelet

  • (f)
  • (p)
Írta: | | Forrás: Magyar Közlöny

Limitálták a megvásárolható kártyák számát, és emellett szigorú adategyeztetésre kötelezték a szolgáltatókat.

A Magyar Közlöny tegnapi számában jelent meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, Karas Monika által jegyzett rendeletmódosítás: „Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. és 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének kikérésével, a következőket rendelem el…”.

Mint nemrég beszámoltunk róla, a Magyar Idők külföldi forrásokra hivatkozva írta meg, hogy Magyarországon egy hajléktalan nevére szervezett bűnözői körök 200 ezer SIM-kártyát vásároltak, amelynek egy része terrorcselekményeket végrehajtó személyekhez „vándorolt”. Ezek után az ügy az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága elé került, ahol tárgyaltak róla, és ennek következménye a friss rendelet.

Az új rendelkezések:

  • a szolgáltató egy egyéni előfizetővel legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetővel legfeljebb ötven előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződést köthet meg és tarthat fenn egyidejűleg
  • egy előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződés csak egy előfizetői hívószámra vonatkozhat
  • az évenkénti adategyeztetés és személyazonosságot igazoló ellenőrzés: a szolgáltató köteles értesíteni az előfizetőt, ennek eredménytelensége esetén ismételten, legalább egy alkalommal
  • az értesítésnek tartalmaznia kell az előfizető személyazonosságát igazoló ellenőrzéshez szükséges adatok körét és az adatok megadása elmulasztásának jogkövetkezményeit
  • a szolgáltató a személyazonosságot igazoló ellenőrzést az előfizetői szerződés megkötését megelőzően, illetve a már megkötött előfizetői szerződés esetén adategyeztetés érdekében az előfizető által megadott adatok alapján végzi el
  • az ellenőrzés módját, időpontját, eredményét és az előfizető, felhasználó azonosítására szolgáltató adatokat a szolgáltató nyilvántartásában rögzíti
  • ha a szerződő előfizető nem rendelkezik a személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatóság által kibocsátott okmánnyal, a szolgáltató az ellenőrzést a szerződő fél – az egyéni előfizető vagy üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személy – által személyesen bemutatott, Magyarországra történő beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmány vagy engedély alapján végzi el
  • a szolgáltató a nyilatkozattételi határidőt megelőzően legalább két alkalommal köteles – a nyilatkozattétel elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – értesíteni az előfizetőt azzal, hogy azon előre fizetett díjú mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése, amelyről nem nyilatkozik, 2017. július 1-jén megszűnik, amennyiben pedig az előfizető egyáltalán nem nyilatkozik, valamennyi előre fizetett díjú mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik 2017. július 1-jén

Azóta történt

Copyright © 2000-2018 PROHARDVER Informatikai Kft.