Európai-amerikai összefogás a semleges internetért

Egy európai és egyesült államokbeli fogyasztóvédelmi szervezetekből álló koalíció (Trans Atlantic Consumer Dialog – TACD) az elmúlt héten egy olyan deklarációt tett közzé, melyben a 65 érdekvédelmi csoport arra hívja fel kormányaikat, hogy a távközlési koncepciókban és a szabályozások megalkotásánál messzemenően vegyék figyelembe az internet semlegességének (net neutrality) elvét.

A nyilatkozat szerint „A semleges internet egy olyan állapotot jelent, amikor a felhasználók, szabadon hozzáférhetnek a különböző tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz, alkalmazásokhoz és a választást lehetővé tevő eszközökhöz”.

Az egyik résztvevő szervezet, az amerikai Public Knowledge elnöke, Gigi B. Sohn a közös fellépést azzal magyarázta, hogy világszerte mind többen aggódnak amiatt, hogy a hatalmas távközlési cégek növekvő hatalmukat az internet ellenőrzésére használják fel. E folyamat megakadályozását a koalíció feladatának tartják, s első lépésként a már évek óta folyó vitában a „semleges internet” fogalmának tisztázását végezték el.

A nyilatkozat felsorolja azokat az aggasztó eseteket, amelyek arra utalnak, hogy a szolgáltatók időnként hatalmukkal visszaélve megsértették a semlegesség fenti elvét (például egy amerikai szolgáltató blokkolt egy VoIP-céget, mivel azt a saját ilyen jellegű szolgáltatása versenytársának tartotta, vagy a Comcast hírhedtté vált p2p-korlátozását; de megesett olyan is, amikor bizonyos tartalomszolgáltatók nyomására az internetszolgáltató beleavatkozott az adatforgalomba, s megemlítenek egy kanadai javaslatot, amely a VoIP-szolgáltatóktól külön díjat szedne).

A TACD célja, hogy egy valóban semleges internet működjék, s ennek szerintük három pillére van: a választás szabadságát megadó eszközök biztosítása, a – bármely – kívánt tartalomhoz való szabad hozzáférés garantálása és az elért szolgáltatások, tartalmak, alkalmazások szabad, korlátozásmentes használata. Vagyis a szolgáltatók nem blokkolhatnak, nem sorolhatnak hátrányos helyzetbe, nem priorizálhatnak, nem különböztethetnek meg semmilyen rajtuk keresztül elérhető adatot, szolgáltatást, alkalmazást vagy egyéb eszközt. E követelmények betartatásáért a nemzeti felügyeleti szervek kell hogy feleljenek, akiknek rendszeresen ellenőrizniük kell a szolgáltatók gyakorlatát, s a semlegesség megsértését komolyan kell büntetniük. A nyilatkozat megállapítja, hogy a kormányzatok még nem tisztázták ezt a kérdést a maguk számára sem, nem lépnek fel kellő erővel, még az aláírók által megdicsért európai irányelv is csak általánosságban fogalmaz.

A TACD külön kiemeli, hogy a hálózati biztonság érdekében tett korlátozások (vírusok, spam stb. ellen) természetesen elfogadható, sőt kívánatos intézkedések, s a forgalom priorizálását sem tartják általánosságban káros jelenségnek, hiszen a zökkenőmentes működéshez bizonyos „forgalomszabályozásra” szükség van. Ez utóbbi csak akkor sérti a semlegesség elvét, ha két azonos típusú szolgáltatás közül például az egyiket preferálják a másik kárára.

Azóta történt

Előzmények