Hirdetés

Nem lehet a szolgáltatót a fájlcsere szűrésére kötelezni

Az Európai Bíróság tegnap kimondta: az internetszolgáltatókat nem kötelezheti bíróság sem arra, hogy blokkolják a hálózatukon a fájlcserélő alkalmazások forgalmát. Az Európai Unió legfelsőbb igazságszolgáltatási szerve egy évek óta húzódó belga perben hozta a precedensértékű ítéletet.

Hirdetés

Az eljárást a belga közösségi jogkezelő, a Sabam indította az akkor még Tiscaliként működő Scarlet Extended internetszolgáltató ellen. A szervezet azt állította, hogy a távközlési vállalat felelős azért, hogy a hálózatán jogvédett tartalmakat osztanak meg illegálisan az ügyfelei. Három évvel később az ügyet tárgyaló helyi bíróság egy forgalomszűrő rendszer telepítésére kötelezte a szolgáltatót: ennek a feladata lett volna a jogellenes forrásból származó tartalmak blokkolása a fájlcserélő hálózatokon. Az időközben Scarlet névre átkeresztelt vállalat azonban a szűrés technikai kivitelezhetetlenségére hivatkozva megtámadta az ítéletet.

A fellebbviteli bíróság az ügyben az Európai Unió Bíróságához fordult. Tegnapi ítéletében a testület többek között rámutatott arra, hogy az uniós irányelvek szerint a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító intézkedések nem lehetnek indokolatlanul bonyolultak és költségesek. Márpedig itt a szolgáltatót egy olyan a teljes ügyfélkörére megkülönböztetés nélkül alkalmazandó, megelőző jellegű, folyamatosan működő szűrőrendszer telepítésére kötelezték, melynek megvalósítása technikailag rendkívül komplex – ha egyáltalán kivitelezhető –, és melynek költségei kizárólag a szolgáltatót terhelnék.

Hiszen – mutat rá az ítélet – a megoldásnak az internetszolgáltató valamennyi ügyfele adatforgalmát figyelnie kellene és abban el kellene különítenie a peer-to-peer forgalomba tartozó fájlokat, majd ezeken belül beazonosítani azokat, melyek jogvédett műveket tartalmaznak, végül azt meghatározni, hogy e fájlok közül melyeket cserélik jogellenesen. Ezzel a szolgáltatót az uniós irányelvi normákba ütköző nyomon követésre köteleznék. Másrészt „mivel e rendszer valószínűleg nem lenne képes különbséget tenni a jogellenes és a jogszerű tartalom között, így alkalmazása a jogszerű tartalmú adatátvitel blokkolását is kiválthatná” – áll a határozatban.

A bíróság döntését üdvözölték a fogyasztói érdek-képviseleti és az internetszolgáltatók szakmai szervezetei. A zeneipar ernyőszervezeti ugyanakkor igyekeztek annak jelentőségét bagatellizálni, és arra hivatkoztak, hogy a fájlcsere visszaszorítására számos más lehetőség kínálkozik, kezdve a kalózkodást elősegítő oldalak blokkolásától a megrögzött fájlcserélők internetkapcsolatának felfüggesztéséig.

Azóta történt

Előzmények