Hirdetés

Az NHH elnöke, Pataki Dániel fontos uniós pozíciót kapott

Az európai frekvenciaszabályozó hatóságokat tömörítő RSPG elsődleges szerepe a szakmapolitikai, stratégiai és tervezési tanácsadás az Európai Bizottság számára a spektrummal kapcsolatos kérdésekben. Pataki Dániel, aki az idei évben az európai hírközlési szabályozó hatóságok csoportját (ERG, European Regulators Group) is vezeti, egy olyan időszakban veszi át a kontinens legfőbb rádiófrekvencia-politikával foglalkozó szervezetének irányítását, amikor folyamatban van a hírközlési keretszabályozás megújítása és a spektrumszabályozás területén alapvető reformokra van szükség.

Hirdetés

Megválasztása után Pataki Dániel közölte, hogy az RSPG aktív szerepet fog játszani a hírközlés és ezen belül a spektrumszabályozás nyitott kérdéseinek megválaszolásában. Fő célkitűzésként említette, hogy a rádiófrekvenciáknak a mainál hatékonyabb felhasználása nyomán az európai fogyasztók jobb és olcsóbb szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Mindez Európa egyik vezető iparágában növelni fogja az EU versenyképességét is.

Háttér

A Radio Spectrum Policy Group az Európai Bizottság döntése nyomán jött létre 2002-ben. A bizottságot és a 27 EU-tagállam rádiófrekvencia-politikai hatóságait tömörítő RSPG tanácsot nyújt a bizottság számára a rádiófrekvenciákat érintő magas szintű politikai kérdésekben. Az EGT országai, az Európai Parlament, valamint a regionális és nemzetközi testületek képviselői megfigyelőként részt vehetnek. Az RSPG szakértői véleményeit a bizottsághoz történő továbbításukat megelőzően nyilvános konzultációnak vetik alá. Az RSPG ennek megfelelően egy különleges fórumként szolgál a tagállamok, a bizottság, valamint minden releváns érdekelt fél részére a rádiófrekvenciák szabályozásának a megvitatásához és koordinálásához.

Pataki Dániel véleménye szerint az RSPG-nek 2009-ben négy fő területre kell koncentrálnia. Törekedni kell a digitális frekvenciatöbblet előnyeinek a kihasználására, és mielőbb el kell dönteni, hogyan hasznosítsa Európa az úgynevezett „digitális frekvenciatöbbletet”, ami az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás során szabadul majd fel. A második kiemelt terület a széles sávú hozzáférés eljuttatása minden EU-állampolgárhoz. A széles sávú hozzáférés előfeltétele annak, hogy az EU dinamikus és versenyképes tudásalapú gazdasággá válhasson, azonban ma még az Európai Unió polgárainak 7 százaléka lefedetlen területen él. Egyes régiókban túl sokba kerül a vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítése, azonban a gazdaságosabban kiépíthető vezeték nélküli hálózatok segítségével mindenki hozzájuthatna a széles sávú szolgáltatásokhoz. Ezért az RSPG először egy európai vezeték nélküli széles sávú stratégia kidolgozásában segíti majd az Európai Bizottság munkáját. Pataki Dániel szerint Európában hatékonyabbá kell tenni a rádiófrekvenciák közcélú felhasználását. A spektrum hasznosításáért és a frekvenciasávok szétosztásáért a tagállamok felelnek, ezért az RSPG javaslatot dolgoz ki az állami testületeknek a rádiófrekvenciák hatékony, közcélú felhasználásáról. Az új elnök hangsúlyozta azt is, hogy javítani kell az EU rádiófrekvenciákkal kapcsolatos érdekeinek koordinálását, mivel ma számos szervezet foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.

A szerdán megválasztott elnök vitát kezdeményez arról, milyen módon lehet elérni, hogy az EU következetes és használható tanácsokat kapjon a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó hatóságoktól, és arról, hogyan tud majd hatékonyan együttműködni a szakmai partnerekkel.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények