A kormányoktól a bűnözőkig mindenki az adatainkra utazik

Egy új kezdeményezést jelentettek be tegnap európai adatvédelmi szakemberek: Belgium, az Egyesült Királyság, Lengyelország és Spanyolország kezdeményezésére egy olyan kétéves kutatási projekt indult el januárban, melynek célja, hogy megvizsgálja, miképp lehet összehangolni, koncentrálni az adatvédelemért felelős szervezetek tevékenységét a világon, hogy javítsanak a jelenlegi viszonyokon.

Az uniós támogatással létrehozott program neve PHAEDRA (Improving Practical and Helpful cooperAtion bEtween Data PRotection Authorities), az említett országokban a következő intézmények vesznek részt a kutatásban: Vrije Egyetem (Brüsszel), Trilateral Research & Consulting (Egyesült Királyság), Universitat Jaume I (Spanyolország), illetve a lengyel adatvédelmi hatóság (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowycha – GIODO).

Mindenki az adatainkat akarja

Paul De Hert, a belga egyetem professzora, a PHAEDRA koordinátora az indulással kapcsolatosan elmondta, hogy a kutatás minden releváns problémára kiterjed, legyen az spamküldés, személyes adatok ellopása vagy listák harmadik országban történő, törvénytelen és felügyelet nélküli tárolása stb., ezekre a gondokra ugyanis csak közösen, összefogással lehet megoldásokat találni. David Wright, a brit Trilateral részéről úgy véli, hogy ma gyakorlatilag háború folyik a egyének személyes adatainak megszerzéséért: a kormányok, a vállalatok, a hackerek, a bűnözők mind az adatokra hajtanak, és az emberek a gyenge adatvédelmi szervezetek miatt meglehetősen kiszolgáltatottak.

Az indulásról tudósító sajtóközleményben kitérnek arra is, hogy a technológiai fejlődés a korábbiakban elképzelhetetlen mértékben megnövelte a határokon átnyúló adatáramlást, jelentősen megnövelve ezzel a visszaélési lehetőségek számát és kockázatát. A személyes adatok védelme egy ilyen környezetben csakis nemzetközi összefogással, illetve az adatvédelmi szervek súlyának megnövelésével lehetséges.

Széttöredezve

A hatékony adatvédelemnek a nagy számú és nagy erejű ellenérdekeltek mellett akadálya a finanszírozás elégtelensége és az időhiány is. És itt utalnak pl. a Google Street View ügyére is, mivel a széttagoltság és az eltérő szabályozások miatt az adott országok adatvédelmi felelősei mindannyian megvizsgálták, megvizsgálják a szolgáltatást, holott egy koordinált és összehangolt keretben az EU-ban például elég lenne egyszer, és az a határozat lehetne érvényes mindenütt.

A széttagoltságból eredő hátrányokat az Európai Bizottság is felismerte, épp ezért támogatják a kutatási projektet, mely szem előtt tartja, hogy az internet korában az EU határain sem szabad megállni, törekedni kell a globális együttműködésre.

Első lépésben kérdőívekkel keresték meg a világ országainak adatvédelmi felelőseit, majd ezeket és az egyes szabályozásokat kielemezve igyekeznek feltárni, hogy milyen jogi, szervezeti stb. akadályok állnak az összehangolt működés útjában, és megpróbálnak ezekre a problémákra megoldásokat keresni. A harmadik fázisban az érintett adatvédelmi felelősökkel együttműködve ajánlásokban kidolgozzák, hogy a helyzet javítását célzó intézkedéseket miképp lehetne végrehajtani.

Azóta történt

Előzmények