A magyarok negyede okostelefon-függőnek érzi magát

Sokaknak testrészükké, érzékszervükké vált a készülék.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (NKE ITKI) rendszeresen végez reprezentatív hazai kutatásokat az információs társadalom terén.

A legfrisebb kutatási jelentésben egy 2021 novemberében végzett telefonos adatfelvételnek a magyar társadalom okostelefon-függőségével kapcsolatos kérdésekre adott leginkább relevánsnak vélt válaszait mutatják be. (Ilyen irányú kutatásra első alkalommal került sor a kutatóintézet 2019-es megalakulása óta. A kutatás reprezentatív a magyar lakosságra kor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint egyaránt.)

Függünk az okostelefontól – és ezt sokan függőségnek is érzik

A teljes lakosság 4,3%-a vallja magát teljes mértékben okostelefon-függőnek, ez közel fél millió embert jelent Magyarországon. A lakosság ötöde (20,6%) is inkább függőnek tartja magát, mint nem.

A legmagasabbak ezek az értékek a 30-39 éves korosztály esetében (és nem a vizsgált legfiatalabbak esetében). A teljes minta tekintetében minden negyedik válaszadó inkább okostelefon-függőnek tartja saját magát, ez az arány pedig még nagyobb méreteket ölt a fiatalabb korosztályok tekintetében: a 18-29 évesek körében majdnem minden harmadik (30,1%), míg a 30-39 éves korosztályban tízből négy válaszadó (39,7%) így vélekedett magáról. A legidősebbek körében jóval alacsonyabb eredményeket olvashatunk ki az adatokból, azonban beszédes, hogy a 60 éven felüliek körében is majdnem 16%-os azinkább függők aránya.

NKE""
[+]

A mikro-idő működésben: a fiatalabbak közül sokan akár vezetés közben is nyúlnak a telefonért, amint szabad pillanatuk adódik

Az okostelefon-használat kiterjedtségét a mindennapi cselekvés során is mérték. Az eredmények szerint az autóvezetők közül forgalmi dugóban, illetve piros lámpánál minden hetedik (16,8%) rendszeresen nyúl a mobiltelefonjához, akár üzenetek vagy hírek olvasása végett, ezen a téren is a 30-39 éves korosztály az aktívabb. A 30 év alatti korosztályból minden ötödik (21,3%), míg a 30-39 éves korosztályból több mint minden negyedik (27,1%) tesz hasonlóképpen ilyen helyzetekben.

NKE
[+]

Az előzőeknél is nagyobb gyakorisággal jelenik meg pótcselekvésként az okostelefon-használat családi, illetve baráti beszélgetések során: minden ötödik válaszadó többször is tett hasonlóképpen a kérdésfeltevést megelőző hónapban adódó hasonló lehetőség során, a fiatalabbak közül ráadásul tízből négy (18-29 évesek: 40,9%; 30-39 évesek: 38,2%) legalább egy alkalommal olvasott híreket vagy üzeneteket a telefonján. Filmnézés, étkezés közben ezek az arányok még magasabb értékeket mutatnak: gyakorlatilag minden második 40 éven alulira igaz állítás, hogy az érintett hónapban nem nézett filmet vagy nem étkezett anélkül, hogy ne pillantott volna rá legalább egy alkalommal a telefonjára.

NKE
[+]

Baráti találkozót gyakorlatilag százból egy-kettő válaszadó mond le amiatt, mert helyette fontosabbnak találta a csetelést vagy közösségi oldal hírfolyamának böngészését, de a válaszadók 94%-ának a megelőző hónapban egy alkalommal sem volt a kedvenc elfoglaltsága végzésének akadálya az okostelefonon való lógás.

Nagyon sokan érzik kényszernek, hogy munkaidőn kívül is válaszoljanak a munkahelyi levelekre

A munka és a szabadidő rétegeinek összefonódását jól mutatja az, hogy tízből négyen érzik valamilyen okból kényszernek, hogy ha munkahelyi levele érkezett, azokra munkaidőn kívül is válaszoljon. A magukat okostelefon-függőknek tartók esetében kétszer annyian válaszolnak munkaidőn kívül levelekre, mint a nem válaszolók.

NKE
[+]

Azóta történt

Előzmények