Az NHH megbírságolta az Antenna Hungáriát

Pataki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) elnöke ma közölte, hogy a hatóság 40 millió forintos bírságot szabott ki az országos földfelszíni digitális platform üzemeltetőjére, az Antenna Hungária Zrt.-re az eddigi elmaradások miatt, egyben elmondta, hogy a hatóság széleskörű előzetes meghallgatást indít a helyi televíziók digitális átállására való felkészülés érdekében.

Elvárások
A digitális átállásról szóló törvény szerint a helyi és országos analóg lekapcsolásnak egyaránt 2011. december 31. a végső határideje (jelenleg Magyarországon a három országos televízió mellett az Országos Rádió és Televízió Testület – ORTT – nyilvántartása szerint 46 helyi, analóg földfelszíni műsorszolgáltató működik). A sikeres átállás feltétele egyebek mellett az, hogy a lakosság 94 százaléka digitálisan érje el a közszolgálati adásokat és ehhez rendelkezésre is álljon a digitális adások vételére alkalmas készülék.

Az országos földfelszíni digitális televíziós adások jelenleg az ország területének több mint felén érhetőek el. A lefedettséget az Antenna Hungáriának az év végéig több mint 88 százalékra, 2010 végére pedig 95 százalékra kell növelnie – ugyanakkor jelenleg a földfelszíni digitális adásokat nézők száma még nagyon alacsony.

Az NHH adatai szerint a közel 3,8 millió magyarországi háztartás közül mintegy hárommillióban van valamilyen előfizetéses televíziós szolgáltatás, ebből több mint 1 millióban digitális. A fennmaradó közel 800 ezer háztartásban döntően a tető- vagy szobaantennával szabadon fogható analóg, vagy az ingyenesen elérhető műholdas adásokat nézik, kisebb mértékben pedig a digitális földfelszíni sugárzású műsorokat.

Az NHH által a sajtótájékoztatóval egy időben első alkalommal publikált digitális monitoring jelentés szerint a digitális átállással kapcsolatban a lakosság jelentős része és különösen az átállás által közvetlenül érintettek egyelőre nem megfelelően tájékozottak. A jelentés egyebek mellett azt is feltárta, hogy a televíziókat és set-top-box-okat (jelátalakítókat) forgalmazó üzletekben sok esetben nem felel meg a tájékoztatás a vonatkozó kormányhatározatban előírtaknak.

Az NHH és Antenna Hungária 2008 szeptemberében írta alá a hatósági szerződést öt földfelszíni digitális televízió és az egy VHF sávi rádióműsorszóró-hálózat üzemeltetési jogosultságáról. A kötelezettségek és a vállalások ellenőrzése után az NHH Tanácsa 2009 márciusában az Antenna Hungária, illetve a tulajdonában lévő Antenna Digitális Televízió, illetve Rádió Műsorterjesztő Kft., (ADTM, ADRM) társaságokat a kötelezettségek teljesítésére és a jogszabályoknak megfelelő magatartás tanúsítására hívta fel. Májusban és júliusban a felhívásokban foglaltak teljesülésének vizsgálata során – figyelembe véve a Magyar Rádió, valamint a Katolikus Rádió beadványaiban foglalt problémákat is – az NHH jogalkalmazási eljárásokat indított mind az ADTM, mind az ADRM ellen. A jogalkalmazási eljárások mindegyikébe bevonták a tulajdonos Antenna Hungáriát is, mint egyetemlegesen kötelezettet.

Vélelmezett jogsértések

Egy átfogó vizsgálat az NHH szerint jogsértéseket tárt fel: a DVB-T (földfelszíni digitális televíziós) platformon nem teljesült legalább egy új földfelszíni műsorterjesztésű általános tematikájú, szabad hozzáférésű műsor elérhetővé tétele; a DVB-H platformon a továbbítási kötelezettség késedelmesen, illetve csak részben teljesült; a digitális földfelszíni televízió műsorterjesztés vételére alkalmas digitális vevődekóder kedvezményes (a minimálbér 1 százalékának megfelelő törlesztő részletű) forgalomba hozatalára vonatkozó kötelezettséget megsértették; megsértették a „matricarendszer” működtetésére vonatkozó kötelezettséget; nem tettek maradéktalanul eleget a tájékoztató internetes oldal kialakításáról szóló előírásoknak; a DVB-T platformon a közszolgálati műsorok terjesztésére megkötött szerződések műsorterjesztési díjra vonatkozó rendelkezései nem állnak összhangban a pályázati kiírással; a közszolgálati rádió műsorszolgáltató műsorárainak továbbítására irányuló szerződéskötés elmaradt.

Hirdetés

Ugyancsak jogsértéseket fedtek fel a földfelszíni digitális rádiós (DAB) szolgáltatás vizsgálata során: az Inforádió Kft., és a Lánchíd Rádió Kft. műsorának terjesztésére vonatkozó vállalás nem teljesült; a közszolgálati rádió műsorszolgáltató (Magyar Rádió Zrt.) műsorainak és az országos közműsor-szolgáltató (Magyar Katolikus Rádió Zrt.) műsorának terjesztésére tett ajánlatok műsorterjesztési szolgáltatás tartalmára vonatkozó rendelkezései nem felelnek meg maradéktalanul az előírásoknak; a közszolgálati rádió műsorszolgáltató műsorainak továbbítására irányuló szerződéskötés elmaradt.

Az NHH Tanácsának helyzetértékelése szerint annak ellenére, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen kibővült a földfelszíni digitális televíziózás műsorkínálata, elindult a kedvezményes vevődekóder-értékesítés és a kommunikációs kampány, a legkritikusabb sikertényezőknél, azaz mind a tartalom, mind a hozzáférési eszközök, mind pedig a tájékoztatás területén komoly hiányosságok voltak, illetve vannak még ma is. Ezért az NHH Tanácsa 40 millió forintos bírságot szabott ki. A bírságolás mellett az NHH Tanácsa 8-, 15-, illetve 30 napos határidők megadásával felszólította az Antenna Hungáriát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a jogszerű, a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelő állapot eléréséhez.

A digitális átállás sikere érdekében szintén nagyon fontos a helyi televíziók analógról digitálisra történő átállítása. Magyarországon jelenleg 46 helyi analóg, földfelszíni sugárzású helyi televízió van, őket az átállás – mivel 2012-től nem lesz mód az analóg földfelszíni sugárzásra – közvetlenül érinti. A helyi televíziók digitális átállása érdekében az NHH előzetes meghallgatást hirdetett meg a közvetlenül és közvetett módon érintett műsorszolgáltatók és műsorelosztók, az érdekvédelmi szervezetek és önkormányzatok részére. A meghallgatás meghirdetésével együtt a hatóság október 22-én honlapján közzétette az előzetes meghallgatással kapcsolatos jogszabályi és piaci környezetről, valamint a műszaki szempontokról tájékoztató dokumentumot, valamint egy információgyűjtő online kérdőívet. Az előzetes meghallgatásra november 10-én kerül sor, az írásbeli hozzászólásokat és a kitöltött kérdőíveket november 16-ig várja az NHH. Az hivatal várakozásai és szándékai szerint az előzetes meghallgatással induló folyamat eredményeképpen a 2011 végére tervezett digitális átállás sikeresen végrehajtható lesz.

Eredmények

Az Antenna Hungária közleménye szerint: A cég a külső segítség hiánya ellenére 2009. tavasz-nyár folyamán meg tudott állapodni a legnézettebb kereskedelmi csatornákkal (RTL Klub, TV2), valamint a Magyar Televízióval a digitális platformhoz történő csatlakozásukról. Az Antenna Hungária csoport a platform promóciója kapcsán a vállalásait 2009 során túl is teljesíti. Kizárólag a tartalomkínálat megjelenését követően indulhatott el a MinDig TV nagy volumenű kommunikációs kampánya. Az AH már az idén több mint 700 millió forintot költ a digitális platform népszerűsítésére, mely a hatósági szerződésben a teljes digitális átállás időszakára vállalt összeg többszöröse. A legnézettebb tartalmak megjelenése a platformon, valamint a kommunikációs kampány elindítása kedvező hatással volt a készülékárakra valamint a DVB-T MPEG-4 integrált televíziók és dekóderek keresletére.

A kedvezményes dekódervásárlási konstrukció elindításával – melynek keretében a havi törlesztőrészlet mindössze 715 forint, egy doboz cigaretta ára – az anyagilag hátrányos helyzetben lévő állampolgárok számára is megnyílt a szolgáltatás vételének lehetősége. 2009. augusztus végén, két hónappal a platform tartalommal való feltöltését követően, már a háztartások több mint másfél százaléka rendelkezett DVB-T adások megjelenítésére képes eszközzel, ezek többsége HD-ready vagy full-HD integrált televíziókészülék.

Összefoglalásképpen (áll a közleményben): a digitális földfelszíni televíziós platformot az utóbbi hónapokban sikerült kimozdítani a holtpontról, ezáltal megkérdőjelezhetetlenné téve a DVB-T létjogosultságát hazánkban, mellyel a digitális földfelszíni televíziós átállás folyamata visszafordíthatatlanná vált.

Az Antenna Hungária visszautasítja a vádakat

Az ügyről azonnal közleményt adott ki az érintett, az Antenna Hungária is, akik kifejtik, hogy a csoport nem fogadja el az NHH Tanácsának határozatát, sem pedig az abban szereplő szankciókat, a határozatot bíróság előtt támadja meg, és hivatalosan is kérvényezi az NHH-tól és a GVH-tól hatósági vizsgálat megindítását a televíziós műsorterjesztő platformok közötti versenyt torzító helyzet kapcsán.

A közlemény szerint az Antenna Hungária csoport messzemenően érdekelt a digitális átállás sikerre vitelében, és a nehézségek ellenére is minden tőle telhetőt megtett, illetve a jövőben is megtesz a magyar digitalizációs folyamat érdekében. Nem fogadják el az NHH határozatát, sem pedig az abban szereplő szankciókat, mivel az Antenna Hungáriát teszik felelőssé a külső felek által megtett, illetve elmaradt lépésekért, s nem veszik figyelembe a hatósági szerződés aláírását követő, világgazdasági válság okozta pénzügyi, gazdasági és piaci környezetben bekövetkezett alapvető változásokat, sem pedig az elért eredményeket és túlteljesítéseket, nem térnek ki a domináns fizetős platformok és a közelmúltban indult digitális földfelszíni platform között tapasztalható, versenyt torzító körülményekre.

Véleményük szerint a határozat számos szempontból nem szolgálja annak a több millió magyar állampolgárnak az érdekeit, akik számára a földfelszíni platform az egyetlen szabadon fogható alternatíva a túlsúlyban lévő fizetős platformokkal szemben. Ennek következtében a társaság a határozatot bíróság előtt támadja meg, és hivatalosan is kérvényezi az NHH-tól és a GVH-tól hatósági vizsgálat megindítását a televíziós műsorterjesztő platformok közötti versenyt torzító helyzet kapcsán.

Azóta történt

Előzmények