Hirdetés

Székelyföldi múzeumokban digitalizál a Néprajzi Múzeum

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után 2021. október 18-tól egy héten keresztül Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső Múzeumban és Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban kezdik el a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését.

A Néprajzi Múzeum munkatársai a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében a „néprajzi muzeológia területén keletkezett digitális tartalmak fejlesztése és koordinálása” elnevezésű országos kompetenciafeladatuk, valamint kultúrstratégiai szerepkörük kapcsán egy olyan mintaprojektet dolgoztak ki, amelynek célja a teljes magyar nyelvterület néprajzi tartalmú kulturális örökségének a számbavétele, bemutatása.

Mint a múzeum közleményében írják, a székelyföldi múzeumok jelenleg nem rendelkeznek olyan integrált és komplex nyilvántartó rendszerekkel, amelyek alkalmasak a metaadatok és a digitalizált tartalmak tárolására, magyar nyelvű, online megjelenítésére. Ezáltal jelentősen leszűkül az általuk őrzött kulturális javak megismerhetősége és kutathatósága.

A Néprajzi Múzeumban ugyanakkor több évtizede zajlik az a tudatos munka, amelynek eredményeként országosan az egyik legnagyobb és legteljesebb integrált múzeumszakmai digitális adatbázissal rendelkezik az intézmény. A múzeumban rendelkezésre álló szakmai tudás mellé sikerült megteremteni azokat a technikai feltételeket, amelyek lehetőséget biztosítanak a kompetenciafeladat akár határon túli kiterjesztéséhez is.

A mintaprojekthez öt székelyföldi múzeum csatlakozott: a Csíki Székely Múzeum – Csíkszereda, a Haáz Rezső Múzeum – Székelyudvarhely, a Székely Nemzeti Múzeum – Sepsiszentgyörgy, a Tarisznyás Márton Múzeum – Gyergyószentmiklós, a Maros Megyei Múzeum – Marosvásárhely. Ahhoz, hogy az együttműködésben szereplő intézmények mielőbb rendelkezzenek korszerű, digitalizált állományokat is tartalmazó, publikálási lehetőséggel bíró nyilvántartással, a Néprajzi Múzeum szakemberei komplex, öt pilléren nyugvó feladatrendszert dolgoztak ki. A kezdeti felmérést adatbázis-építés, digitalizálás, majd archiválás követi, de az utógondozásra is figyelmet fordítanak.

A Néprajzi Múzeum a mintaprojekt keretrendszerében saját eszközparkját felhasználva, mobilstúdiót épít a helyszíneken, helyben oldva meg ezzel a digitalizálás folyamatát. A felszerelés mellett szakmai oktatással, gyakorlati workshopokon készítik fel a digitalizálás munkálataira az erdélyi kollégákat. A felépített ideiglenes digitalizáló állomás először Sepsiszentgyörgyön, majd Csíkszeredán teljesített szolgálatot. Idén októberben Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen párhuzamosan zajlik majd a munka Odler Zsolt projektvezető, Garai Edit és Sarnyai Krisztina fotósok segítségével: a Néprajzi Múzeum célja, hogy közös erőfeszítés eredményeként 500 műtárgyat töltsenek fel digitalizálás után az adatbázisba a szükséges metaadatokkal.

A magyar nyelvterületen őrzött néprajzi gyűjtemények közös adatbázisban történő elérhetősége a nemzeti kulturális örökség megőrzésének kiemelt jelentőségű eredménye lehet.

Hirdetés

Előzmények